Wanneer aanspraak doen op verborgen gebreken?

Als een huis een duidelijk gebrek vertoont kunt u daar als koper niet het woongenot aan ontlenen dat u had verwacht. Dat kan om verschillende redenen zijn, zoals een lekkend dak, scheuren in de muren, maar ook bijvoorbeeld asbest of houtwormen. Maar is er een aansprakelijke partij te vinden als er na de koop sprake blijkt te zijn van gebreken? Daartoe is het van belang om vast te stellen of het gaat om een zichtbaar gebrek of een verborgen gebrek.

Wat is een verborgen gebrek?

Er zijn natuurlijk gebreken waarvan een attente koper op de hoogte kan zijn zodra hij het huis bezichtigt. Denk hierbij aan scheuren in de muren, lekkages, kapotte balken of andere duidelijk zichtbare gebreken. Hiervoor is de verkoper niet verantwoordelijk, omdat het in de onderhandelingen over de prijs voor beide partijen invloed zal hebben op de verkoopprijs. Maar als het gebreken zijn die pas na de levering van het huis bekend worden, is het mogelijk dat de verkoper daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Het is niet zo dat een verkoper bij ieder gebrek meteen aansprakelijk gesteld kan worden. Er moet sprake zijn van een duidelijke tekortkoming. Van een koper mag worden verwacht dat hij eveneens een actieve houding aanneemt. Als een huis is gebouwd in de periode dat er veel met asbest werd gewerkt, is het naïef om te veronderstellen dat gewenste huis daar volledig vrij van is. De verkoper heeft overigens ook plichten. Indien de verkoper er bijvoorbeeld van op de hoogte is dat er asbest in een huis is verwerkt, moet hij dat melden. Zoals bij ieder conflict op basis van een overeenkomst is er onzekerheid wie de rechter gelijk zal geven in een procedure over verborgen gebreken.

Onafhankelijk advies

Natuurlijk wilt u niet graag in een lange procedure terechtkomen wanneer u net de woning van uw dromen gekocht heeft. Neem daarom geen risico en laat een specialist een bouwkundige keuring uitvoeren als u een koop overweegt. Alleen een professional weet precies waar hij of zij op moet letten als het om zichtbare of verborgen gebreken gaat.

2020-12-21T21:27:45+01:00