Huis ventileren is altijd belangrijk!

De meeste dagelijkse activiteiten van mensen vinden binnen plaats. De atmosfeer in huizen heeft dus een grote invloed op onze gezondheid en veiligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat luchtvervuiling binnenshuis juist schadelijkere gevolgen kan hebben voor de gezondheid dan vervuiling in de buitenlucht. Uw huis ventileren is daarom altijd belangrijk. Tijdens een bouwkundige keuring bekijken en onderzoeken we altijd de ventilatiemogelijkheid in de diverse ruimtes. In dit blog delen we waarom dit zo is.

Condensatie verminderen

Condens treedt op wanneer vochtige lucht snel wordt afgekoeld en niet langer al het vocht in de vorm van waterdamp kan bevatten. Als vocht in de woning niet wordt gereguleerd, kan dit resulteren in het afpellen van behangsel, schimmel- en meeldauwvorming en zelfs structurele schade aan houtsteunen. Een goede ventilatie kan helpen om de temperatuur te reguleren en het vochtgehalte te regelen.

Concentraties Radongas verlagen

Radongas is een kleurloos, geurloos gas dat wordt gevormd door het natuurlijke verval van uranium in gesteenten en grond. Radongas is door de Wereldgezondheidsorganisatie aan enkele gevallen van longkanker gelinkt. In huizen in de buurt van mijnen, waterzuiveringsinstallaties en grotten kan radongas zich ophopen als er onvoldoende ventilatie is, waardoor concentraties van het gas sterk kunnen toenemen. Een goede ventilatie kan de radongasconcentraties tot aanvaardbare niveaus verlagen.

Allergenen filteren

Allergenen zoals stuifmeel, stof en andere irriterende stoffen kunnen vast komen te zitten in een huis wanneer de ventilatie ontoereikend is. Een goede ventilatie zal helpen om grote deeltjes en stof uit de lucht te verwijderen. Dit kan effectief helpen om allergiesymptomen te verminderen, waardoor de binnenlucht veel comfortabeler wordt voor mensen met allergieën.

Ademhalingsgezondheid beschermen en astma voorkomen

Vochtige, beschimmelde omstandigheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van astma en andere aandoeningen van de luchtwegen. Vochtige omstandigheden kunnen ook een perfecte omgeving vormen voor huisstofmijten om te overleven en zich te vermenigvuldigen. Wanneer huisstofmijten in contact komen met de huid en het ademhalingssysteem, kan dit eczeem, jeuk en ademhalingsproblemen veroorzaken. Een goede ventilatie kan helpen om deze problemen te voorkomen en tegelijkertijd de bewoners van het huis van frisse lucht te voorzien.

Woning keuren op ventilatie

Bent u op zoek naar een woning of pand? Vraag eerst een bouwtechnische keuring bij ons aan om u ervan te verzekeren dat uw nieuwe droomhuis van een goede ventilatie is voorzien! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor vragen. Wij helpen u graag!

 

2020-12-21T21:27:19+01:00