Wat is asbest precies en hoe herkent u het?

Asbest staat bekend als een ongezond goedje, maar waarom precies? Sinds 1993 is het wettelijk verboden om bij de bouw van huizen asbest te gebruiken. Volgens Wikipedia is asbest “een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels”.  Wat asbest nu precies is zochten wij voor u uit en leest u in dit blog!

Asbest: een verborgen gevaar

In woningen van voor de jaren ’80 is vaak nog asbest te vinden. Asbest was toen namelijk een goedkoop materiaal om huizen en gebouwen te isoleren. Het werd gebruikt in golfplaten, dakbedekking, vinylvloerbedekking en in pijpen voor schoorstenen. Asbest is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Als deze vezels vrijkomen, bijvoorbeeld bij een brand of verbouwing, kunnen ze in de luchtwegen en in het lichaam terechtkomen. Dit verhoogt de kans op asbestose (asbestziekte) en kanker, ziekten die meestal pas 20-40 jaar na blootstelling optreden.

Twee soorten asbest

Asbest bestaat in twee soorten: hechtgebonden (vast asbest) en niet-hechtgebonden (los asbest). Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels stevig verankerd in het materiaal. Verkeert dit asbest in goede staat en wordt er niet onvoorzichtig mee omgesprongen, dan komen er nauwelijks vezels vrij. Niet-hechtgebonden asbest is gevaarlijker. Bij deze soort zitten de vezels min of meer los. Ze komen daardoor makkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of wordt bewerkt. Deze vrijkomende vezels hebben vaak een zeer hoog asbestgehalte, dat kan variëren van 75 tot 100%.

Hoe herken ik asbesthoudend materiaal?

Asbest is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Treft u op een golfplaat of dakpan de aanduiding AT aan, dan kunt er zeker van zijn dat er asbest in zit. De aanduiding NT staat dan weer voor asbestvrije platen. Kunt u geen code vinden, dan kan alleen een laboratorium met 100% zekerheid vaststellen of er asbest in het materiaal zit. Wereldwijd zijn er maar liefst 3500 verschillende soorten producten waarin asbest verwerkt is.

Wat te doen bij asbest?

Heeft of vermoedt u asbest in uw woning? Het zelf verwijderen van asbest is aan strikte regels gebonden. U mag het in principe alleen weghalen als er geen losse vezels vrij kunnen komen. In alle andere gevallen dient u de asbest te melden bij de gemeente en moet het professioneel verwijderd worden.

Woning kopen

Wilt u een oudere woning kopen en bent u benieuwd of er asbest aanwezig is? Kies dan voor de zekerheid van een bouwkundige keuring. Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op!
2022-10-27T15:00:04+01:00