Veiligheidscontroles in oudere gebouwen: 5 punten

Oudere gebouwen hebben hun eigen charme en geschiedenis, maar ze stellen ook specifieke eisen aan onderhoud en veiligheid. Bij bouwkundige inspecties door Homekeur worden diverse cruciale veiligheidsaspecten beoordeeld. Hieronder bespreken we vijf essentiële punten die van belang zijn bij de inspectie van oudere gebouwen.

1. Fundering en structuur

Eén van de eerste en belangrijkste aspecten waarop gelet wordt, is de staat van de fundering en de dragende structuren. Oudere gebouwen kunnen te maken hebben met verzakkingen of scheuren in de fundering. Daarnaast worden de draagbalken en -muren gecontroleerd op tekenen van slijtage, scheuren, of houtrot, wat kan wijzen op structurele problemen.

2. Elektrische systemen

De elektrische bedrading in oudere huizen voldoet vaak niet aan de moderne veiligheidsnormen. Verouderde elektrische systemen kunnen een verhoogd risico op kortsluiting en brandgevaar vormen. Inspecteurs controleren op verouderde bedrading, onjuist geïnstalleerde elektrische panelen, en de aanwezigheid van aardlekschakelaars.

3. Gas- en waterleidingen

Verouderde gas- en waterleidingen kunnen leiden tot lekkages en in het ergste geval tot gasexplosies. Het is daarom belangrijk dat deze leidingen grondig worden gecontroleerd op corrosie, lekkage, en algemene slijtage. Bij oudere huizen is het ook gebruikelijk om te controleren of de loodgieterij lood bevat, wat een gezondheidsrisico kan vormen.

4. Asbest en andere gevaarlijke stoffen

In veel oudere gebouwen is asbest gebruikt in isolatiematerialen, vloerbedekkingen en plafondtegels. Asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als het wordt verstoord. Een grondige inspectie kan de aanwezigheid van asbest en andere gevaarlijke materialen aan het licht brengen.

5. Brandveiligheid

Bij oudere panden is het cruciaal om de brandveiligheid te controleren. Onze inspecteurs zijn hier standaard niet voor opgeleid, maar hebben wel de kennis in huis om gevaren te herkennen. We letten altijd op de aanwezigheid van rookmelders en brandblussers, en op de algehele brandwerendheid van materialen in het gebouw. Bijzondere aandacht gaat uit naar mogelijke brandgevaarlijke situaties, zoals oude kachels, rieten daken, stro isolatie, open haarden, en de locatie van de ketel.

Oude woning kopen?

Een grondige inspectie van oudere gebouwen door Homekeur kan essentieel zijn voor het waarborgen van de veiligheid en het behoud van het pand. Door deze cruciale aspecten te controleren tijdens een bouwtechnische keuring, kunnen potentiële gevaren worden geïdentificeerd en aangepakt voordat ze ernstige problemen veroorzaken. Het onderhouden en veilig houden van oudere gebouwen vereist zorgvuldigheid en aandacht voor detail, iets waar Homekeur zich sterk voor maakt. Plan direct online uw afspraak voor een bouwkundige keuring. Wij zijn u graag van dienst. Wilt u eerst meer informatie of advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

2024-04-15T06:15:31+01:00