Recensies 2022-02-21T11:11:33+01:00

Recensies Homekeur

Onze klanten zijn erg tevreden over Homekeur, daar zijn we trots op!

Bent u benieuwd naar de ervaring van onze klanten? Op deze pagina leest u ze. Bekijk alle geverifieerde reviews die we kregen van klanten op Google Reviews, waar we met een 9,2 worden gewaardeerd!

Schrijf uw review

Homekeur BV - Bouwkundige keuring
4.7
Based on 734 reviews
Franklin van Lieshout
Franklin van Lieshout
13:18 09 Jun 23
(Translated by Google) The service is not only issuing the report of the inspection, but as a buyer also being included in the points of attention that need to be addressed for the purpose of preserving the home during the tour.(Original)De dienstverlening is niet alleen het rapport van de keuring uitbrengen, maar als koper ook meegenomen worden in de aandachtspunten die opgepakt dienen te worden ten behoeve van het behoud van de woning bij de rondgang.
Herman Wortelboer
Herman Wortelboer
19:46 07 Jun 23
(Translated by Google) With a lot of text and explanation very well explained all technical matters. Every possibility to ask questions. Nice experience(Original)Met veel tekst en uitleg erg goed alle technische zaken toegelicht. Alle mogelijkheid tot het stellen van vragen. Fijne ervaring
Seraja Klees
Seraja Klees
07:10 06 Jun 23
(Translated by Google) Fast inspection and good communication. Logging in only for our customer is sometimes a bit difficult to see and the report could therefore not be easily viewed, especially by the customer. Rest is great!(Original)Snelle keuring en goede communicatie. Alleen inloggen voor ons e klant soms wat lastig te zien en rapport kon daardoor niet makkelijk ingezien worden, vooral door klant. Rest is top!
Roxanne Reeves
Roxanne Reeves
19:17 05 Jun 23
(Translated by Google) Efficiently inspected and could explain clearly.(Original)Efficient gekeurd en kon duidelijk uitleg geven.
Mirte Werkhoven
Mirte Werkhoven
12:06 05 Jun 23
(Translated by Google) Had a fine inspection where the time was taken to explain everything to us. Thorough inspection and report came quickly. Nice guy too. So a big 10!(Original)Fijne keuring gehad waar de tijd werd genomen om ons alles uit te leggen. Gedegen inspectie en rapport kwam snel. Leuke man ook. Een dikke 10 dus!
Maarten Sonneveld
Maarten Sonneveld
11:50 05 Jun 23
(Translated by Google) The inspection by Homekeur went very well. More than expected. No detail has gone unexposed. We now have a good baseline measurement at the start of this fine house and, thanks to Homekeur, good insight into the points for improvement.(Original)De inspectie door Homekeur is uitstekend verlopen. Meer dan verwacht. Geen detail is onbelicht gebleven. We hebben nu een goede nulmeting bij de start van dit fijne huis en dankzij Homekeur goed inzicht in de verbeter punten.
Raoul Daphne
Raoul Daphne
18:54 31 May 23
(Translated by Google) Received a good explanation & a report in the mailbox very quickly :)(Original)Goede uitleg gekregen & onwijs snel een rapport in de mailbox 🙂
Wieke van Leeuwen
Wieke van Leeuwen
06:53 31 May 23
(Translated by Google) Good service, report was sent quickly.(Original)Goede service, rapport werd snel toegestuurd.
Tess van Logtestijn
Tess van Logtestijn
12:31 30 May 23
(Translated by Google) Very knowledgeable inspector. Came for a building inspection and took us through the house. He saw things that my eye had never seen before, and knew very well what that meant! He was not afraid of anything and really guided us very well. The report, which was immediately available the next morning, was also very detailed and helpful. 100% recommended!(Original)Zeer kundige keurder. Kwam voor een bouwtechnische keuring en nam ons door het huis mee. Die zag dingen waar mijn oog nog niet eerder op gevallen was, en wist heel goed in te schatten wat dat betekende! Hij schrok nergens van en heeft ons echt ontzettend goed begeleid. Ook het rapport, wat er de ochtend erna direct lag, was heel gedetailleerd en behulpzaam. 100% aan te raden!
Anneloes Meijer
Anneloes Meijer
11:43 30 May 23
(Translated by Google) Professional inspection with very extensive report(Original)Professionele keuring met ontzettend uitgebreid rapport
Maarten Jan Bleijerveld
Maarten Jan Bleijerveld
21:50 29 May 23
(Translated by Google) Arrived on time (earlier than us ;-)) Very extensive inspection and took the time for questions and also clearly indicated what fell within the inspection and what did not, but possibly needed attention. We were very satisfied and definitely recommend them!(Original)Mooi op tijd aanwezig (eerder dan wij ;-)) Zeer uitgebreide keuring en nam de tijd voor vragen en gaf ook duidelijk aan wat binnen de keuring viel en wat niet maar mogelijk wel aandacht nodig had. Wij waren erg tevreden en bevelen ze absoluut aan!
Dennis Seijts
Dennis Seijts
20:52 29 May 23
(Translated by Google) Inspector took plenty of time for the inspection, explaining a lotand thought along.(Original)Inspecteur nam ruim de tijd voor de keuring waarbij veel uitgelegden meegedacht werd.
Margot van Berne
Margot van Berne
18:38 29 May 23
(Translated by Google) Last Friday Wout/Woud came to do the structural inspection in our purchased house. He took all the time to tell us from front to back about the house, what the consequences were of doing things / not doing things and explaining everything. For an hour and a half, nothing was too crazy! We really enjoyed walking through the house together and learning a lot. Wout, thank you very much! You are awesome!! Too bad you lost a good plasterer (you had to stop because of your back), but I think you make a lot of people happy with the work you do now!!(Original)Afgelopen vrijdag kwam Wout/Woud in ons aangekochte huis de bouwtechnische keuring doen. Hij heeft alle tijd genomen om ons van voor tot achter te vertellen over het huis, wat de consequenties waren van dingen wel/niet doen en overal uitleg bij te geven. Anderhalf uur lang, niets was te gek! Wij hebben er echt van genoten om zo samen door het huis te lopen en veel te leren. Wout, echt super bedankt! Je bent een topper!! Helaas dat er een goede stukadoor aan je verloren is gegaan (je moest stoppen vanwege je rug), maar ik denk dat je heel veel mensen blij maakt met het werk wat je nu doet!!
cini dom
cini dom
18:18 29 May 23
(Translated by Google) Very good service! The inspector was really a master and we received a beautiful architectural report of our home that told us well what the condition was and what needed to be done(Original)Hele goede service! De keurmeester was echt een meester en we hebben een prachtige bouwkundig rapport gekregen van onze woning die ons goed vertelde wat de staat was en wat er gedaan moest worden
Marijn den Haan
Marijn den Haan
15:29 22 May 23
(Translated by Google) Helpful and comprehensive report(Original)Behulpzaam en uitgebreid rapport
Simone Parrin
Simone Parrin
08:06 22 May 23
(Translated by Google) We were able to schedule quickly. Worked very neatly and explains everything well! Takes the time and the report is available within a day. Highly recommended(Original)We konden snel inplannen. Zeer keurig ter werk gegaan en legt alles goed uit! Neemt de tijd en het rapport is er binnen een dag. Zeker een aanrader
Nienke Wieringa
Nienke Wieringa
06:46 22 May 23
(Translated by Google) Quickly make an appointment. Arrived punctually and smoothly throughout the house with a lot of extra explanation about the findings and how to interpret this. Very complete and clear report received the day after the inspection. great service!(Original)Snel een afspraak kunnen maken. Stipt op tijd aanwezig en vlot door de hele woning met veel extra uitleg over de bevindingen en hoe dit te interpreteren. Erg compleet en duidelijk rapport al de dag na de keuring binnen. Super service!
Franske Peters
Franske Peters
17:24 21 May 23
(Translated by Google) Before purchasing our new home, we had Homekeur draw up a construction report. The result was a very thorough report with numerous photos. It not only gave us clarity regarding the state of maintenance of our new home. And what we need to tackle immediately. The report also led to the sales price falling somewhat for the sellers. And finally, we were also allowed to watch with the employee who conducted this research. Very pleasant and professional!(Original)Voor de aankoop van onze nieuwe woning hebben we Homekeur een bouwtechnische rapport laten opstellen. Het resultaat was een zéér gedegen rapport met tal van foto's. Het gaf ons niet alleen duidelijkheid wat betreft stand van zaken van onderhoud van ons nieuwe huis. En wat we straks meteen aan moeten pakken. Het rapport leidde er ook toe dat de verkopers wat met verkoopprijs zijn gezakt. En tot slot mochten we ook meekijken met de medewerker die dit onderzoek deed. Erg prettig en vakkundig!
TheMoon _Rocc
TheMoon _Rocc
10:15 21 May 23
(Translated by Google) inspection when purchasing my new home by Patrick van Homekeur. Very expert inspection done and clear and clear reporting received. very satisfied. Recommended!(Original)keuring bij aankoop voor mijn nieuwe woning door Patrick van Homekeur. Zeer deskundige keuring gedaan en heldere en duidelijke rapportage ontvangen. zeer tevreden. Aanrader!
Vincent T
Vincent T
21:06 18 May 23
(Translated by Google) Appointment could be scheduled within a week. The inspector had not worked for the company for very long. I'm guessing a year, but he had many years of experience in construction. Due to the practical experience, he knew what he was looking at and was able to answer all my questions. He was open to that too. He also gave some advice on the spot. The next day we received an extensive report like the example on the website.(Original)Afspraak kon binnen een week gepland worden. De keurder werkte nog niet heel lang bij het bedrijf. Ik gok een jaar, maar hij had wel al veel jaren ervaring in de bouw. Door de praktijkervaring wist hij waar hij naar keek en wist hij al mijn vragen te beantwoorden. Daar stond hij ook open voor. Ook gaf hij ter plekke al wat advies. De volgende dag ontvingen wij een uitgebreid rapport zoals het voorbeeld op de website.
Manuela
Manuela
06:00 16 May 23
(Translated by Google) Good service fast and accurate.(Original)Goede service snel en secuur.
Yancey Philipsen
Yancey Philipsen
13:08 15 May 23
(Translated by Google) Fast, resolute, customer-friendly and honest. Nothing to complain at all(Original)Snel, kordaat, klantvriendelijk en eerlijk. Helemaal niets te klagen
Francisco Jose Velazquez Aguilar
Francisco Jose Velazquez Aguilar
09:00 15 May 23
Homekeur was very communicative in helping us with the home inspection. They checked a lot of details.I do strongly recommend them.Thank you
Leon Maughan
Leon Maughan
08:24 15 May 23
Great job thoroughly inspecting the house. Explaining things in a friendly and easy to understand way. Reassuring
Kathinka Fortuin
Kathinka Fortuin
16:09 08 May 23
(Translated by Google) On time friendly and accurate(Original)Op tijd vriendelijk en accuraat
Sander Schaap
Sander Schaap
08:26 08 May 23
(Translated by Google) Super educational building inspection. Everything was carefully examined and clearly explained with a lot of attention and patience.(Original)Super leerzame bouwtechnische keuring. Met veel aandacht en geduld werd alles goed bekeken en duidelijk uitgelegd.

Bekijk alle geverifieerde reviews op Google Reviews