Recensies 2022-02-21T11:11:33+01:00

Recensies Homekeur

Onze klanten zijn erg tevreden over Homekeur, daar zijn we trots op!

Bent u benieuwd naar de ervaring van onze klanten? Op deze pagina leest u ze. Bekijk alle geverifieerde reviews die we kregen van klanten op Google Reviews, waar we met een 9,2 worden gewaardeerd!

Schrijf uw review

Homekeur BV - Bouwkundige keuring
4.7
Based on 907 reviews
Colin van den Heuvel
Colin van den Heuvel
17:01 06 Dec 23
(Translated by Google) Have a very thorough inspection carried out by Homekeur. We received clear explanations if we had questions. Receive the report within 24 hours!(Original)Erg fijne keuring laten uitvoeren door Homekeur. Wij kregen duidelijke uitleg als we vragen hadden. Binnen 24 uur het rapport ontvangen!
Familie van Lijden
Familie van Lijden
07:44 05 Dec 23
(Translated by Google) Takes plenty of time to approve everything! In the meantime, it is also clear about what may need to be replaced and how you can best do that. Very pleasant!(Original)Neemt uitgebreid de tijd om alles goed te keuren! Ondertussen ook duidelijk over wat evt vervangen moet worden en hoe je dat het beste kunt doen. Erg prettig!
Julian
Julian
14:20 04 Dec 23
(Translated by Google) Recently had a construction inspection carried out by Homekeur. The date/time was quickly arranged and the report was received after 1 day. An extensive report that indicates in great detail the condition of the house and any improvement plans. We were very satisfied with the collaboration with Homekeur.(Original)Onlangs door Homekeur een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. De datum/tijd waren snel geregeld en het rapport was na 1 dag binnen. Een uitgebreid rapport dat heel gedetailleerd de staat van het huis aangeeft en eventuele verbeterplannen. Wij waren heel tevreden over de samenwerking met Homekeur.
Sandra van Kouwen
Sandra van Kouwen
08:42 02 Dec 23
(Translated by Google) Homekeur was able to quickly schedule an appointment.They arrived on time for the appointment and did a tour of the house. During all measurements and observations, they clearly shared what could be done differently and possibly improved.The report is clear and concise with the costs of the things that need to be replaced.(Original)Homekeur kon snel een afspraak inplannen.Ze waren op tijd bij de afspraak en hebben een ronde door t huis gedaan. Bij alle metingen en observaties deelden ze duidelijk wat er anders kon en eventueel verbeterd.Het rapport is duidelijk en overzichtelijk met de kosten van de dingen die aan vervanging toe zijn.
Bonnie Hop
Bonnie Hop
18:45 28 Nov 23
(Translated by Google) We are very satisfied with Homekeur's construction inspection. We received many tips and explanations during the inspection (for example how we can best save energy) and the report was very extensive. Recommended!(Original)We zijn heel tevreden over de bouwtechnische keuring van Homekeur. We kregen tijdens de keuring veel tips en uitleg (bijvoorbeeld hoe we het beste energie kunnen besparen) en het rapport was zeer uitgebreid. Een aanrader!
rico gaat je niks aan
rico gaat je niks aan
15:42 27 Nov 23
(Translated by Google) Fast and skilled staff(Original)Snel en vakbekwaam personeel
E J Bernard
E J Bernard
09:57 27 Nov 23
Excellent service - fast, responsive, and great value.
Rumaiz Rahumathullah
Rumaiz Rahumathullah
09:11 27 Nov 23
I recently had the house inspected by Homekeur that surpassed my expectations. The inspector delved into every aspect of the property, providing insightful explanations for important elements on each floor. Within less than 24 hours I had the detailed report, which not only highlighted potential issues but also estimated costs for necessary maintenance. This proactive approach allowed me to make informed decisions about the property. Overall, the inspector's thoroughness and clear communication made the process seamless and highly recommendable for anyone in need of a technical inspection.
Desi Van Rooijen
Desi Van Rooijen
07:37 22 Nov 23
(Translated by Google) Being able to make an appointment quickly. We already received a lot of information during the inspection. Everything was looked into and report received after 1 day.(Original)Snel een afspraak kunnen maken. Tijdens keuring al een hoop informatie doorgekregen. Er is overal naar gekeken en rapport al na 1 dag ontvangen.
Ferry Broers
Ferry Broers
06:34 22 Nov 23
(Translated by Google) Have a building inspection done via Homekeur, fast availability and an appointment can be quickly scheduled. It's great to know the status of your future home. Nice explanation by the inspector Jeroen. The report was received the next day before 9:00 am (on Saturday). Nice to have his report.I would definitely recommend them.(Original)via Homekeur een bouwtechnische keuring laten doen, snelle beschikbaarheid en snel dus een afspraak ingepland. Super fijn om te weten hoe de status is van je toekomstige huis. Fijne uitleg door de keurder Jeroen. Volgende dag voor 09:00 uur (op zaterdag) al het rapport binnen. Fijn om z’n rapport te hebben.Ik zou ze zeker aanbevelen.
Yolanda van Ruler
Yolanda van Ruler
10:25 20 Nov 23
(Translated by Google) Construction inspection done carefully and with a lot of explanation by Marco(Original)Bouwtechnische keuring zorgvuldig en met veel uitleg gedaan door Marco
S Z
S Z
10:41 19 Nov 23
(Translated by Google) HomeKeur responded very quickly to our request for a structural inspection, and we were pleasantly surprised by how quickly someone came by. The inspection was carried out by Ramon Morsink, who worked in great detail and was extremely friendly, explaining various aspects to us. The final report came super quickly, and Ramon Morsink even took the time to answer a few of our further questions. This level of service is rare and we would highly recommend it.(Original)HomeKeur reageerde supersnel op ons verzoek voor een bouwkundige keuring, en we waren aangenaam verrast door hoe snel er iemand langskwam. De keuring werd uitgevoerd door Ramon Morsink, die zeer gedetailleerd te werk ging en uiterst vriendelijk was, waarbij hij verschillende aspecten aan ons uitlegde. Het eindrapport kwam supersnel, en Ramon Morsink nam zelfs de tijd om een paar van onze verdere vragen te beantwoorden. Deze mate van service is zeldzaam en we zouden het ten zeerste aanbevelen.
Syb Broekmans
Syb Broekmans
19:41 16 Nov 23
(Translated by Google) We had an inspection carried out on November 15, 2023, and thus prevented a bad purchase. The inspector was very skilled and took the time to seriously examine the entire home.(Original)Wij hebben 15 november 2023 een keuring laten uitvoeren, en hebben hierdoor een miskoop voorkomen. De keurder was erg vakbekwaam en nam de tijd om de gehele woning serieus te bekijken.
Dirk Bok
Dirk Bok
11:25 14 Nov 23
(Translated by Google) Great company, honors agreements and quickly provides a clear and concise report. In short, it is recommended to have a structural inspection carried out by them.(Original)Fijn bedrijf, komt afspraken na en geeft snel een duidelijk en helder rapport. Kortom aanbevolen om bij hen een bouwkundige keuring te laten doen..
Ashkan Ebrahimi
Ashkan Ebrahimi
15:52 13 Nov 23
Very satisfied with the service. Thorough report and detailed explanations during the inspection.
R Teja Bathula
R Teja Bathula
10:05 13 Nov 23
Overall, the home inspection was good. The inspector was punctual and checked everything thoroughly. The report was well-written and included photos and repair costs. However, I personally felt that the inspection could have been deeper in some areas.
Rene Verhoog
Rene Verhoog
08:10 13 Nov 23
(Translated by Google) Extensive inspection carried out and excellent final report, even the garden house was included in the report. It was a nice collaboration between myself and the keur gentleman(Original)Uitgebreide keuring uitgevoerd en prima eind rapportage zelfs het tuinhuis werd meegenomen in het rapport. Was een leuke samenwerking tussen mijzelf en de keur meneer
Off we Go!
Off we Go!
21:10 12 Nov 23
(Translated by Google) The extensive, detailed and honest research has saved us from making a bad purchase! Thank you!(Original)Door het uitgebreide, gedetailleerde en eerlijke onderzoek heeft het ons behoed voor een miskoop! Bedankt!
Yannick Kerstens
Yannick Kerstens
16:52 12 Nov 23
(Translated by Google) Last Friday, Ronald came to us for a construction inspection. He looked extensively and no question was too crazy. Very satisfied with the report. Thank you!(Original)Afgelopen vrijdag is Ronald bij ons een bouwtechnische keuring komen doen. Hij heeft uitgebreid gekeken en geen vraag was te gek. Super tevreden over het rapport. Dankjewel!
Maureen
Maureen
17:52 10 Nov 23
(Translated by Google) Pleasant contact, was able to attend at short notice. I was unable to attend the inspection, and unfortunately the condition of the house was disappointing. We were called about this immediately after the inspection so that we were not faced with any surprises when the contract would be delivered the next day. Good advice was also given as next steps. Super!(Original)Prettig contact, kon op korte termijn terecht. Ik kon ik niet bij de keuring aanwezig zijn, en helaas viel de staat van de woning tegen. Hierover werd direct na de keuring gebeld zodat we niet voor verrassingen kwamen te staan wanneer het contract de dag daarna geleverd zou worden. Ook werden goede adviezen gegeven als vervolgstappen. Super!
Jurgen Tonneyck
Jurgen Tonneyck
10:14 07 Nov 23
(Translated by Google) Home Keur has carried out a construction inspection for a home for which we have the winning bid. I am very satisfied! The list of items to be inspected was completed methodically and with enthusiasm. The inspector went home with sawdust in his hair, because he was not averse to inspecting the crawl spaces. An important shortcoming emerged. Thank you!(Original)Home Keur heeft een bouwtechnische keuring gedaan voor een woning waarop we het winnend bod hebben. Ik ben erg tevreden! De lijst met te keuren zaken werd methodisch en met enthousiasme afgelopen. De inspecteur ging met zaagsel in z'n haar naar huis, omdat hij er niet vies van was de kruipruimtes te inspecteren. Daarbij kwam een belangrijk gebrek naar voren. Bedankt!
Jen van Horen
Jen van Horen
18:48 06 Nov 23
(Translated by Google) Thorough, clear, complete, quick response to questions. Top!(Original)Grondig, duidelijk, volledig, snelle reactie op vragen. Top!
Vincent Bolta
Vincent Bolta
08:27 06 Nov 23
(Translated by Google) The appointment was easily made and the man who came to observe the inspection was very friendly, professional and was able to provide adequate answers to all my questions. The report was very extensive with many photos. I also saw many of the things we discussed during the inspection reflected in the report.The price indicated on the website is also what I paid based on the invoice; so everything was transparent.Homekeur is highly recommended!(Original)De afspraak was makkelijk gemaakt en de man die kwam kijken tijdens de keuring was erg vriendelijk, professioneel en kon op al mijn vragen een adequaat antwoord geven. Het rapport was zeer uitgebreid met veel foto's. Veel van de dingen die we tijdens de keuring besproken hebben, zag ik ook terugkomen in het rapport.De prijs die op de website wordt aangegeven is ook wat ik betaald heb op basis van de factuur; alles was dus transparent.Homekeur is een aanrader!
Tim Mulken
Tim Mulken
07:22 06 Nov 23
(Translated by Google) My experience with Homekeur and the inspector Marco was very good. All the time was taken to inspect the house. I was able to ask my questions immediately and received a comprehensive and professional answer!(Original)Mijn ervaring met Homekeur en de keurder Marco waren heel erg goed. Er werd alle tijd genomen om het huis te keuren. Mijn vragen kon ik direct stellen en kreeg daar een uitgebreid en vakkundig antwoord op!
Anieke van Leeuwen
Anieke van Leeuwen
07:20 06 Nov 23
(Translated by Google) Attention to detail and took the time to explain what was observed.(Original)Aandacht voor detail en nam de tijd om uit te leggen wat werd geobserveerd.
Danielle de Jong
Danielle de Jong
19:03 02 Nov 23
(Translated by Google) Everything arranged super quickly and short lines of communication. Top!(Original)Alles super snel geregeld en korte communicatielijnen. Top!

Bekijk alle geverifieerde reviews op Google Reviews