Recensies 2022-02-21T11:11:33+01:00

Recensies Homekeur

Onze klanten zijn erg tevreden over Homekeur, daar zijn we trots op!

Bent u benieuwd naar de ervaring van onze klanten? Op deze pagina leest u ze. Bekijk alle geverifieerde reviews die we kregen van klanten op Google Reviews, waar we met een 9,2 worden gewaardeerd!

Schrijf uw review

Homekeur BV - Bouwkundige keuring
4.6
Based on 630 reviews
Sander van Kasteren
Sander van Kasteren
08:16 06 Feb 23
(Translated by Google) Excellent inspection. The architect was clear in his explanation and gave good tips for renovating the house. He was clearly there in our interest. We had about an hour and a half, so we didn't have to rush so I could ask questions in between.The report looked neat and was very clear. Really a step-by-step plan to systematically improve the home. I was actually surprised that it was already on the mail within a day.(Original)Prima keuring. Bouwkundige was duidelijk in zijn uitleg en gaf goede tips om de woning op te knappen. Hij was er duidelijk in ons belang. We hadden ongeveer anderhalf uur, dus hoefden ons niet te haasten zodat ik tussendoor ook vragen kon stellen.Het rapport zag er keurig uit en was zeer duidelijk. Echt een stappenplan om de woning systematisch te verbeteren. Dat het binnen een dag al op de mail stond verbaasde me eigenlijk.
Ashley van Marion
Ashley van Marion
09:37 03 Feb 23
(Translated by Google) Christian has carried out the technical inspection very well and professionally for the purchase of a new home. Everything is checked and discussed. Many tips for regular maintenance, what is important to do every year and how do you go about it. Looks extremely well at all points in the house. Very friendly and professional, had a ladder and various equipment. Looks everywhere, even on the roof. Also nice that he lives in the area, so he also knew a lot about the foundation and soil type. Very satisfied and we got a good picture of the house we want to buy.Friendly, accurate, I would definitely recommend it and actually recommend it to everyone. It's very educational too, to experience. Thank you Christian!(Original)Christian heeft de bouwtechnische keuring heel goed en professioneel uitgevoerd voor de aankoop van een nieuwe woning. Alles wordt nagekeken en besproken. Veel tips voor regulier onderhoud, wat is belangrijk elk jaar te doen en hoe pak je dat aan. Kijkt extreem goed naar alle punten in de woning. Zeer vriendelijk en professioneel, had een ladder en diverse apparatuur. Kijkt overal, zelfs op het dak. Ook fijn dat hij in de omgeving woont waardoor hij toch ook veel wist over de fundering en grond soort. Heel erg tevreden en een goed beeld gekregen van de woning die wij willen aankopen.Vriendelijk, accuraat, ik zou het zeker aanbevelen en raad het eigenlijk iedereen aan. Het is zeer leerzaam ook, om eens mee te maken. Bedankt Christian!
Mark Eshuis
Mark Eshuis
07:09 30 Jan 23
(Translated by Google) Good communication, inspection was arranged within 3 days and a clear and well-arranged report! Recommended!(Original)Goede communicatie, keuring was binnen 3 dagen geregeld en een duidelijk en overzichtelijk rapport! Een aanrader!
Nini Nguyen
Nini Nguyen
18:11 23 Jan 23
(Translated by Google) top! very nice man who helped us and a very extensive report with clear photos!(Original)top! hele aardige man die ons geholpen had en een erg uitgebreid rapport met duidelijke fotos!
Lu Hersevoort
Lu Hersevoort
21:54 16 Jan 23
(Translated by Google) Fast and well arranged. Photos accompanying the explanation. It's easy to ask someone to repair something in your home.(Original)Snel en goed geregeld. Foto's bij de uitleg. Makkelijk om dan iemand te vragen iets in je woning te herstellen.
Ton Lommerse
Ton Lommerse
19:21 16 Jan 23
(Translated by Google) We used Homekeur when buying our new home and we really liked it. Chris took the time to thoroughly check the entire house from top to bottom and was open to all our questions. The day after the inspection we received an extensive report. Questions after the inspection were no problem at all and were answered quickly. The entire contact with Homekeur from start to finish has been very pleasant and we would certainly use it again in the future.(Original)We hebben bij de koop van onze nieuwe woning gebruik gemaakt van Homekeur en dat is prima bevallen. Chris nam de tijd om de hele woning van boven naar beneden heel uitgebreid te controleren en stond open voor al onze vragen. De dag na de keuring ontvingen we een uitgebreid rapport. Ook vragen na de keuring was geen enkel probleem en werden snel beantwoord. Het hele contact met Homekeur vanaf het begin tot het eind is als zeer prettig ervaren en we zouden er in de toekomst zeker weer gebruik van maken.
Sona Agaragimova
Sona Agaragimova
10:23 16 Jan 23
(Translated by Google) Nice and clear report that I can certainly continue with.(Original)Fijn en duidelijk rapport waar ik zeker mee verder kan.
Everdiena Laponder Vermeer
Everdiena Laponder Vermeer
08:53 16 Jan 23
(Translated by Google) They are friendly and fast, they look at everything and the architectural report is extensive and good(Original)Ze zijn vriendelijk en snel ze bekijken alles en het bouwkundig rapport is uitgebreid en goed
Mstrz Workz
Mstrz Workz
03:06 11 Jan 23
(Translated by Google) Extremely satisfied with the inspection, I was helped very well by Chris, highly recommended!(Original)Ontzettend tevreden met de keuring, ik was door Chris uitstekend geholpen, echt een aanrader!
Lisanne Kant
Lisanne Kant
12:26 09 Jan 23
would recommend 10/10
Hylke Warners
Hylke Warners
07:35 09 Jan 23
(Translated by Google) Despite the Christmas holidays, I was able to make an appointment on a very short notice. Everything went smoothly and it was also nice how the advisor also showed me all the findings himself. You can see that Homekeur has organized things quite efficiently; in the report I came across texts that I also saw on the site. But as a result, the report is delivered within 24 hours. Totally fine!(Original)Ondanks de kerstvakantie toch op een heel korte termijn een afspraak kunnen maken. Helemaal prima verlopen en ook fijn hoe de adviseur mij ook alle bevindingen zelf liet zien. Je ziet wel dat Homekeur de boel behoorlijk efficiënt heeft georganiseerd; in het rapport kwam ik teksten tegen die ik ook op de site zag staan. Maar daardoor wel binnen 24 het rapport in huis. Helemaal prima dus!
Melanie Van Brenk
Melanie Van Brenk
07:02 09 Jan 23
(Translated by Google) We attended the building inspection. Very nice explanation about everything he has inspected. There was room for questions and there was no hasty appointment. Received the report a day later and again very extensive with information. As far as we are concerned, a recommendation!(Original)We zijn aanwezig geweest bij de bouwtechnische keuring. Hele fijne uitleg over alles wat hij heeft gekeurd. Ruimte voor vragen en er was geen overhaaste afspraak. Het rapport een dag later ontvangen en ook deze weer erg uitgebreid met informatie. Wat ons betreft een aanbeveling!
Hyenas FC
Hyenas FC
11:14 28 Dec 22
(Translated by Google) Fast and clear service, after which a clear report is drawn up for direct costs / costs over 5 years and longer term costs(Original)Snelle en duidelijke service waarna een overzichtelijk rapport wordt opgesteld voor directe kosten/ kosten over 5 jaar en langere termijn kosten
Frank van den Brink
Frank van den Brink
11:53 27 Dec 22
(Translated by Google) Making an appointment for a construction inspection went smoothly and we were able to get in quickly. The engineer was a friendly man with a lot of knowledge. The report is digital and very clear and well-arranged.(Original)Het maken van een afspraak voor een bouwtechnische keuring ging soepel en we konden snel terecht. De bouwkundige was een vriendelijke man met veel kennis van zaken. Het rapport is digitaal en heel duidelijk en overzichtelijk.
Vincent de Jong
Vincent de Jong
07:40 27 Dec 22
(Translated by Google) Very pleasant cooperation with inspector who did his job thoroughly. Fast appointment and super fast sea extensive and thorough report(Original)Zeer prettige samenwerking met keurder die gedegen zijn werk deed. Sneel afspraak en supersnel zeet uitgebreid en gedegen rapport
Marieke en Tiede
Marieke en Tiede
17:38 24 Dec 22
(Translated by Google) Chris has carried out a good technical inspection. We are very satisfied with him and the completed report and can certainly recommend homekeur(Original)Chris heeft een goede technische keuring uitgevoerd. We zijn erg tevreden over hem en het opgeleverde rapport en kunnen homekeur zeker aanbevelen
Manou
Manou
12:50 19 Dec 22
(Translated by Google) Very extensive inspection which led to a nicely detailed report. Jan paid a lot of attention and took the time to explain everything clearly and give tips.(Original)Erg uitgebreide keuring wat tot een mooi gedetailleerd rapport heeft geleid. Jan had veel aandacht en nam de tijd om alles helder uit te leggen en tips te geven.
Riet Quaden
Riet Quaden
06:45 19 Dec 22
(Translated by Google) top done and fast(Original)top gedaan en snel
Marloes Smit
Marloes Smit
18:32 12 Dec 22
(Translated by Google) Inspector was very pleasant to deal with, very thorough and took all the time to explain everything to us.(Original)Inspecteur was heel prettig in omgang, zeer grondig en nam alle tijd om ons alles uit te leggen.
Mariëlle Murray
Mariëlle Murray
16:24 12 Dec 22
(Translated by Google) Efficient & quickly scheduled; experienced inspector who explains everything well and answers questions patiently; good value for money. Top!(Original)Efficient & snel ingepland; ervaren inspecteur die alles goed uitlegt en vragen geduldig beantwoord; goede prijs-kwaliteit verhouding. Top!
Ej Sok
Ej Sok
10:02 12 Dec 22
(Translated by Google) Professional, friendly, informative. Pleasant experience(Original)Professioneel, vriendelijk, informatief. Prettige ervaring
Dan Roozemond
Dan Roozemond
19:37 05 Dec 22
(Translated by Google) Very thorough building inspection with a very extensive report. Top!(Original)Zeer grondige bouwkeuring met heel uitgebreid rapport. Top!
Camiel de Looze
Camiel de Looze
13:53 05 Dec 22
(Translated by Google) Smooth finish and fast response(Original)Vlotte afwerking en snelle respons
Lamees Afify
Lamees Afify
09:19 05 Dec 22
Very professional & very detailed inspection report
Avan Yan
Avan Yan
14:14 29 Nov 22
(Translated by Google) appointment for inspection quickly made and the inspection is carried out expertly. there was a small surprise about the costs because an addition is also approved for which we paid extra (number of m2 still within the limit of standard costs, but number of m3 perhaps just above). a positive experience all around.(Original)afspraak voor keuring snel gemaakt en de keuring wordt deskundig uitgevoerd. er was een kleine verrassing over de kosten omdat een bijbouw ook meegekeurd wordt waarvoor we extra hebben betaald (aantal m2 nog binnen de grens van standaarde kosten maar aantal m3 wellicht net boven). overal een positieve ervaring.
Jan van den Brand
Jan van den Brand
13:39 28 Nov 22
(Translated by Google) I am not very satisfied, because the insulation that I have applied myself is not taken into account.I own my own construction company and therefore do not hire others(Original)Ik ben niet zo tevreden, omdat er geen rekening wordt gehouden met de isolatie die ik zelf heb toegepast.ik heb zelf een bouwbedrijf en huur dus geen anderen in

Bekijk alle geverifieerde reviews op Google Reviews