Recensies 2019-09-24T11:51:34+01:00

Recensies Homekeur

Onze klanten zijn erg tevreden over Homekeur, daar zijn we trots op! Bent u benieuwd naar de ervaring van onze klanten? Op deze pagina leest u ze. Bekijk alle geverifieerde reviews die we kregen van klanten op Google Reviews, waar we met een 9,5 worden gewaardeerd!

Schrijf uw review

Homekeur BV - Bouwkundige keuring
4.7
Based on 161 reviews
Rob B
Rob B
11:13 01 Jul 20
Homekeur heeft een vakkundig uitgevoerde inspectie uitgevoerd van ons oude paleisje.Weet nu waar wij aan toe zijn voor dat wij tot koop overgaan.Top gedaan Komekeur.
Nick
Nick
11:06 01 Jul 20
Online mijn aanvraag ingediend welke dezelfde dag nog werd ingepland voor de dag erna! Dezelfde week had ik het uitgebreide (!!) rapport al binnen. Super service
M M
M M
18:52 30 Jun 20
De dame aan de telefoon stond mij heel vriendelijk te woord bij het plannen van de afspraak die ik meermaals moest verschuiven. Het bouwkundig onderzoek werd grondig gedaan, de bouwkundige was heel vriendelijk en nam ruim de tijd alles aan mij uit te leggen. Het rapport was duidelijk, alle bevindingen stonden erin.
lesly v
lesly v
11:06 30 Jun 20
De technicus deed de keuring zover ik weet netjes. Wel jammer dat de plekken waar hij niet kon kijken (niemand kon daar kijken, zat dicht) niet als eventuele verborgen gebreken wordt omschreven en daar niet ook een potje voor wordt gemaakt. Dit heeft in mijn geval erg veel onzekerheid meegebracht
EllekeLMusic
EllekeLMusic
10:12 26 Jun 20
(Translated by Google) Clear communication and fast delivery. The appointment was made directly with the broker, but I was kept well informed about the schedule by text message. The report was ready the next day, even then a text message. A clear report, even for people who don't know much about it. Here and there also some tips. The overviews supplied are also clear and work well.(Original)Duidelijke communicatie en snelle levering. De afspraak werd direct met de makelaar gemaakt, maar ik werd goed op de hoogte gehouden van de planning per sms. Het rapport was de volgende dag al klaar, ook toen weer een sms. Een duidelijk rapport, zelfs voor mensen die er weinig verstand van hebben. Hier en daar ook wat tips erin. Ook de aangeleverde overzichten zijn duidelijk en werken prettig.
Eric Aurik
Eric Aurik
14:01 23 Jun 20
yvonne Van Herk
yvonne Van Herk
11:14 23 Jun 20
(Translated by Google) Arranged super fast and receive our architectural report within 2 days! Thank you HomeKeur B.V. for this Top service! (I recommend it)(Original)Super snel geregeld en binnen 2 dagen ons bouwkundig rapport mogen ontvangen! Bedankt HomeKeur B.V. voor deze Top service! (Zeker aan te bevelen)
Michel leibbrand
Michel leibbrand
10:35 23 Jun 20
(Translated by Google) I am very satisfied with Hom arbitrary and the person who did the inspection. The report was very clear and clear, also finely described what the possible reasons or consequences could be. In addition, a clear cost indication of repairs or the like.I even called the architectural researcher and fired some questions for him. He took ample time for it.Price quality ratio is just perfect!(Original)Ik ben zeer tevreden of Homekeur en de persoon die de keuring heeft gedaan. Het rapport was heel duidelijk en helder, ook fijn omschreven wat de eventuele redenen of gevolgen kunnen zijn. Daarnaast een heldere kosten indicatie van reparaties of dergelijke. Ik heb de bouwkundig onderzoeker zelfs kunnen bellen en nog wat vragen om hem afgevuurd. Hij heeft er ruimschoots de tijd voor genomen. Prijs kwaliteitsverhouding is gewoon perfect!
Dorith Boudewijnse
Dorith Boudewijnse
16:30 21 Jun 20
(Translated by Google) I thought the inspection went very well. The judge took all the time, looked at every corner and took pictures of everything. He also clearly explained what he encountered and what should possibly be done about it. Very nice with a house from 1928. The next morning we already had an extensive report in the mail. Also very handy to discuss with the contractor. In short, highly recommended!(Original)Ik vond dat de keuring heel prettig verliep. De keurder nam alle tijd, heeft elk hoekje bekeken en overal foto's van genomen. Ook legde hij duidelijk uit wat hij tegenkwam en wat er eventueel aan moest gebeuren. Heel fijn bij een huis uit 1928. De volgende ochtend hadden we al een uitgebreid rapport in de mail. Superhandig ook om met de aannemer te bespreken. Kortom, echt een aanrader!
s van der ploeg
s van der ploeg
10:31 19 Jun 20
(Translated by Google) Fast, professional and a very detailed and clearly structured report. We were very impressed!(Original)Snel, vakkundig en een zeer gedetailleerd en overzichtelijk gestructureerd rapport. We waren erg onder de indruk!
Henrico Cörvers
Henrico Cörvers
10:01 18 Jun 20
Joël van der Kraan
Joël van der Kraan
07:09 18 Jun 20
(Translated by Google) Home, operate, quickly, extensively and at a competitive price. Neat, nice architects.(Original)Homekeur, opereert, snel, uitgebreid en voor een concurrerende prijs. Nette, aardige bouwkundigen.
Jip Aversteeg
Jip Aversteeg
08:51 17 Jun 20
(Translated by Google) Make an appointment quickly.Contact with the sales agent was arranged for me and I was able to attend the inspection myself, the best way to learn more about your new home.Even for a layman, the report was easy to read with useful tips and a price indication.(Original)Snel een afspraak kunnen maken. Contact met verkoopmakelaar werd voor mij geregeld en ik kon zelf bij de inspectie aanwezig zijn, de beste manier om meer over je nieuwe woning te leren.Rapport was, ook voor een leek, goed leesbaar met handige tips en prijs indicatie.
Alice Luttik
Alice Luttik
10:01 16 Jun 20
Lisette Broersen
Lisette Broersen
08:14 13 Jun 20
(Translated by Google) For the purchase of our new house, we urgently needed an architectural inspection. An inspection was scheduled within 24 hours via Homkeur. Inspection was carried out very professionally and the report was available soon. With this report in hand, we were able to quickly continue the purchase process of our new house.(Original)Voor de aankoop van ons nieuwe huis hadden we met spoed een bouwkundige keuring nodig. Via Homekeur was er binnen 24 uur een keuring gepland. Keuring werd zeer professioneel uitgevoerd en het rapport was spoedig beschikbaar. Met dit rapport in de hand konden wij het aankooptraject van ons nieuwe huis snel voortzetten.
ghislaine thoen
ghislaine thoen
10:42 10 Jun 20
(Translated by Google) Top service and work quickly. We recently bought a house and had to have an architectural report carried out quickly. Everything went fast and a professional man. Clear overview and I am very happy with it! This also gave us a nice overview that we ultimately had to pay attention to! I recommend this company to everyone 🙏😍Thank you!(Original)Top service en gaan snel te werk. Wij hebben sinds kort een huis gekocht en moesten snel een bouwkundig rapport laten uitvoeren. Alles is snel gegaan en een vak man. Duidelijk overzicht en ben er super blij mee! Hebben hierdoor ook een mooi overzicht gekregen waar wij uiteindelijk op moesten letten! Ik raad iedereen dit bedrijf aan 🙏😍Dank u wel!
Lian Bouman
Lian Bouman
17:23 07 Jun 20
Erik van Loon
Erik van Loon
18:43 06 Jun 20
Mart Peters
Mart Peters
10:03 04 Jun 20
(Translated by Google) Very accurate man, who explained everything calmly, in 'jip and janneke language'. Took the time and had the architectural report in the mail within 24 hours. Top service.(Original)Zeer accurate man, die alles rustig, in 'jip en janneke taal', uitlegde. Nam de tijd en had het bouwkundig rapport binnen 24 uur in de mail. Top service.
Paul Hoogeveen
Paul Hoogeveen
16:45 02 Jun 20
(Translated by Google) For the purchase of a house, we urgently needed a party that could carry out the building inspection. A suitable moment was found within 48 hours after consultation with Homkeur by telephone. On the day of the inspection itself, I received a telephone text and explanation from the inspector afterwards (Mr Vogt). Very friendly and knowledgeable man who took the time to explain the house step by step. All questions were answered directly and clearly in a language that everyone understands. The following day we received the full report, when it was actually an official day off.We were therefore very pleased with the service, speed and expertise of this company. Chapeau!(Original)Voor de aankoop van een huis zochten wij met (grote) spoed een partij die de bouwtechnische keuring kon doen. Na telefonisch overleg met Homekeur werd binnen 48 uur een geschikt moment gevonden. Op de dag van de keuring zelf heb ik na afloop telefonisch tekst en uitleg gekregen van de keurder (dhr. Vogt). Zeer vriendelijke en kundige man die uitgebreid de tijd nam voor een stapsgewijze uitleg over het huis. Alle vragen werden direct en helder beantwoord in een taal die iedereen begrijpt. De volgende dag ontvingen we het volledige rapport, terwijl dit eigenlijk een officiële vrije dag betrof. We waren dan ook zeer content met de service, snelheid en kundigheid van dit bedrijf. Chapeau!
Amanda Ten Brinke
Amanda Ten Brinke
10:15 02 Jun 20
(Translated by Google) It was a top service! Also in recent times when we have dealt with Corona, the service of hom arbitrary has been perfect. The appointment at home was made in no time and I received the invoice together with the report the next working day! Perfect! What I also really appreciated is that the inspector did not find it a problem to go through the house together at an appropriate distance. This was very nice and he reassured me by discussing everything he came across with me. He also came up with useful tips. All in all a good experience and I would choose Homkeur BV again.(Original)Het was een top service! Ook in de afgelopen tijd waarin we te maken hebben gehad met Corona, was de service van homekeur perfect. De afspraak bij homekeur was zo gemaakt en de factuur kreeg ik samen met het rapport de volgende werkdag al in de mail! Perfect! Wat ik ook zeer gewaardeerd heb is dat de keurder het geen probleem vond om met op gepaste afstand, samen door de woning te gaan. Dit was erg fijn en hij stelde mij gerust door alles wat hij tegen kwam gelijk met mij te bespreken. Ook kwam hij met handige tips. Al met al een goede ervaring en ik zou zo weer kiezen voor Homekeur BV.
Marcel van Helvoort
Marcel van Helvoort
10:10 02 Jun 20
(Translated by Google) Very good experience with HomeKeur. Appointment was quickly made, friendly craftsman who went to work with a stick for hollow places, a hip camera on another stick and all kinds of other shiny gadgets. After receiving the report, I thought I could not find the inspection of the garage and the pantry. After reporting this, the friendly professional named above called within an hour to explain. Again a convincing story in which he - guiding me in the jargon of building technicians - made it clear that he had not only taken this with him, but was also able to prove this with some detailed photos. Again: very good experiences with Hom arbitrary.(Original)Zeer goede ervaring met HomeKeur. Afspraak was snel gemaakt, vriendelijke vakman die zeer doortastend met een stok voor holle plekken, een hippe camera op wederom een stok en allerhande andere glimmende gadgets aan het werk ging. Na ontvangst van het rapport dacht ik de keuring van de garage en de bijkeuken niet te kunnen vinden. Na melding hiervan te hebben gemaakt belde binnen een uur de hierboven benoemde vriendelijke vakman op om uitleg te geven. Wederom een steekhoudend verhaal waarbij hij - mij begeleidend in het jargon van bouwtechnische Keurders - duidelijk maakte dat hij dat niet alleen wel degelijk had meegenomen, maar dit ook kon bewijzen met enkele detailfoto's. Nogmaals: zeer goede ervaringen met Homekeur.
Mitchel Beer
Mitchel Beer
10:07 02 Jun 20
(Translated by Google) When purchasing our second home, have a construction inspection carried out by Homkeur. When we bought our first home, we also had another building inspection carried out by another company. The inspection that Homkeur has done was 100x more extensive and I have the feeling that they really checked all points of the house. The inspector was very friendly and clear and the report was very extensive and clear. If we ever buy another house, we are 1000% sure that we will have the inspection carried out again by Homkeur. In short: A top company!(Original)Bij aankoop van ons tweede huis een bouwtechnische keuring uit laten voeren door Homekeur. Bij de aankoop van onze eerste woning hebben we ook een bouwtechnische keuring laten doen door een ander bedrijf. De keuring die Homekeur gedaan heeft was 100x uitgebreider en ik heb het gevoel dat ze echt alle punten van de woning gecontroleerd hebben. De inspecteur was erg vriendelijk en duidelijk en ook het rapport zeer uitgebreid en duideijk. Mochten we ooit nog een andere woning kopen weten wij 1000% zeker dat we de keuring weer door Homekeur uit laten voeren. Kortom: Een top bedrijf!
Jimmy
Jimmy
10:33 27 May 20
(Translated by Google) Super fast service, the report the next day on the mail!Nice clear report and certainly had the feeling that (for now) Mister HomeKeur took the time to look at everything carefully and answer questions.I often had the opportunity to check it out myself if he noticed anything.Mister HomeKeur with ladder and mirror, thank you very much.I am very happy with the work done!(Original)Super snelle service, 't rapport de volgende dag al op de mail!Mooi overzichtelijk rapport en had zeker het gevoel dat (voor nu) Meneer HomeKeur de tijd nam om alles goed te bekijken en vragen te beantwoorden.Zelf kreeg ik ook vaak de kans om het zelf even te bekijken als hij iets opmerkte.Meneer HomeKeur met ladder en spiegel, hartstikke bedankt.Ik ben hele grote blij met het geleverde werk!
Francis Aken
Francis Aken
16:23 26 May 20
(Translated by Google) Service is good and clear and we were helped smoothly.we say RECOMMENDED(Original)Service is goed en duidelijk en we werden lekker vlot geholpen.wij zeggen AANRADER
Daniel
Daniel
17:55 25 May 20
(Translated by Google) Had a quick and clear inspection, report within 24 hours. Nothing was missed.Top and will certainly advise this company to third parties.(Original)Snelle en duidelijke keuring gehad, binnen 24 uur het rapport. Niets werd overgeslagen.Top en zal dit bedrijf zeker adviseren aan derden.

Bekijk alle geverifieerde reviews op Google Reviews

Open chat
Whatsapp contact
Powered by