Recensies 2019-09-24T11:51:34+01:00

Recensies Homekeur

Onze klanten zijn erg tevreden over Homekeur, daar zijn we trots op! Bent u benieuwd naar de ervaring van onze klanten? Op deze pagina leest u ze. Bekijk alle geverifieerde reviews die we kregen van klanten op Google Reviews, waar we met een 9,5 worden gewaardeerd!

Schrijf uw review

Homekeur BV - Bouwkundige keuring
4.7
Based on 114 reviews
ssvr Van rijn
ssvr Van rijn
16:34 11 Mar 20
Maikel Kornuijt
Maikel Kornuijt
10:19 11 Mar 20
Homekeur has done a very thorough inspection of the house and clearly listed all needed repairs accordingly.The inspector was able to answer my questions during the inspection and gave decent tips on best approaches.
Thijs Barendse
Thijs Barendse
09:15 11 Mar 20
(Translated by Google) Before purchasing a house, I wanted to have a building inspection carried out. I was tipped to do this via Hom arbitrary and that turned out to be a good tip.Without me having to sit between them, an appointment was quickly made with the sales agent. The report came out the next day, complete, clear and with useful tips.(Original)Voor de aankoop van een woning wilde ik een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. Ik werd getipt om dit via Homekeur te laten doen en dat bleek een goede tip. Zonder dat ik daar zelf tussen hoefde te zitten werd er snel een afspraak gemaakt met de verkoopmakelaar. Het rapport kwam de volgende dag al, volledig, overzichtelijk en met nuttige tips.
luci forever90
luci forever90
10:01 04 Mar 20
Joyce Randewijk
Joyce Randewijk
20:08 03 Mar 20
(Translated by Google) We approached at home to carry out a building technical inspection at a home that we wanted to purchase.During the telephone contact, the lady on the telephone spoke kindly.She gave a clear answer and gave some tips that were very pleasant.We were also present during the inspection. The inspector gave clear explanations and answered our questions. He gave us a clear story and picture of the technical condition of the house.(Original)Wij hebben homekeur benaderd om een bouwtechnische keuring uit te voeren bij een woning die wij graag wilden aankopen.Tijdens het telefonisch contact, vriendelijk te woord gestaan door de dame aan de telefoon.Ze gaf duidelijk antwoord en gaf een aantal tips die erg prettig waren.We waren ook aanwezig tijdens de keuring. De inspecteur gaf duidelijke uitleg en beantwoordde onze vragen. Hij gaf ons een duidelijk verhaal en beeld van de bouwtechnische staat van het huis.
Henk Franse
Henk Franse
15:53 03 Mar 20
(Translated by Google) very well executed and quickly very satisfiedh.j.french(Original)zeer goed uit gevoerd en snel zeer tevredenh.j.franse
Arno K
Arno K
10:18 03 Mar 20
(Translated by Google) Making a telephone appointment for testing was extremely pleasant. Day and time were arranged quickly. Subsequently, Homeage contacted the selling broker and provided the date and time. Price of inspection was not too bad.Architectural inspector was a very friendly and knowledgeable man. Well explained everything. Quick inspection report quickly in our possession. Clear and well-arranged report that was easy to read. Clear and comprehensible conclusions from all points examined.For a possible subsequent inspection, we again choose Homeage.(Original)Telefonische afspraak maken voor keuring was uitermate prettig. Dag en tijdstip was snel geregeld. Daarna heeft Homekeur contact opgenomen met verkopende makelaar en dag en tijdstip doorgegeven. Prijs van keuring viel reuze mee.Bouwkundig inspecteur was een hele vriendelijke en kundige man. Legde goed alles uit. Eindrapport keuring snel in ons bezit. Helder en overzichtelijk rapport wat prima te lezen was. Duidelijke en goed begrijpbare conclusies van alle onderzochten punten.Bij een eventueel volgende keuring kiezen wij weer voor Homekeur.
Patrick Andrei
Patrick Andrei
10:06 03 Mar 20
(Translated by Google) The Home-inspector who came by was friendly and in our opinion competent. The person in question had a neat appearance.The report that is shared is detailed and so is the cost estimate.(Original)De Home-keur inspecteur die langs kwam was vriendelijk en naar ons inziens kundig. De persoon in kwestie had een nette uitstraling.Het rapport wat gedeeld wordt is gedetaileerd en de kosten-raming ook.
Jeroen Clement
Jeroen Clement
11:40 28 Feb 20
(Translated by Google) Quickly and easily made an appointment, reporting was delivered quickly and is clear, especially with the photos. Rapport gives a good picture of the general condition of the house, what you need for sale / purchase.(Original)Snel en eenvoudig een afspraak gemaakt, rapportage werd snel geleverd en is duidelijk, zeker met de foto’s erbij. Rapport geeft een goed beeld van de algemene staat van het huis, wat je nodig hebt bij verkoop/aankoop.
Christiaan Peek
Christiaan Peek
10:30 26 Feb 20
Larissa Stadman
Larissa Stadman
10:15 26 Feb 20
(Translated by Google) Super good service. They could come by quickly. Good explanation during the building inspection. He really looked at everything in the house. The report is also clear, clarity about possible costs, but also a description of how you can tackle a problem. They also take pictures of problems in the house. Invoice received quickly. Everything just went great. I recommend it.(Original)Super goede service. Ze konden snel langskomen. Goede uitleg tijdens de bouwkeuring. Hij keek echt overal naar in het huis. Ook het rapport uiteindelijk overzichtelijk, helderheid over eventuele kosten, maar ook een omschrijving erbij hoe je een probleem kunt aanpakken. Ze maken ook foto's van problematiek in het huis. Factuur snel ontvangen. Alles ging gewoon super. Zeker aan te raden.
Karin van Dorp
Karin van Dorp
11:32 25 Feb 20
(Translated by Google) After comparing a few providers, I opted for HomeKeur, because of the well-arranged website with the promise of a thorough investigation and the sample report also looked accurate and well-arranged.Making an appointment went smoothly. The confirmation followed both via SMS and e-mail, also very nice.The architect was well on time, he was already there before the agreed time and had already started on the outside of the house. He was very skilled and saw everything immediately. Calmly and with room for questions, he explained what he observed and what I could do about it. Very friendly man, accurate and experienced. That gave a lot of confidence.The report was already available the next working day and I was very pleased that it was digital. That way you could easily click through from the overview of costs to the comments and photos of the structural engineer.I can heartily recommend HomeKeur to everyone!(Original)Na enkele aanbieders te hebben vergeleken heb ik voor HomeKeur gekozen, vanwege de goede overzichtelijke website met belofte van een nauwkeurig onderzoek en ook het voorbeeldrapport oogde nauwkeurig en overzichtelijk. Het maken van een afspraak ging vlot. De bevestiging volgde zowel via sms als mail, ook heel fijn. De bouwkundige was ruim op tijd, hij was er al voor de afgesproken tijd en was alvast begonnen met de buitenkant van de woning. Hij was zeer kundig en zag alles direct. Rustig en met ruimte voor vragen gaf hij uitleg over wat hij constateerde en wat ik er aan zou kunnen doen. Zeer vriendelijke man, nauwkeurig en ervaren. Dat gaf veel vertrouwen.Het rapport was de volgende werkdag al beschikbaar en ik vond het heel prettig dat dit digitaal was. Zo kon je makkelijk doorklikken vanuit het overzicht van kosten naar de opmerkingen en foto’s van de bouwkundige.Ik kan iedereen HomeKeur van harte aanbevelen!
Eelco de Bruin
Eelco de Bruin
10:27 25 Feb 20
(Translated by Google) Quick response, quickly scheduled, well on time and took the time everywhere and came with many useful comments.(Original)Snelle reactie, snel ingepland, keurig op tijd en nam goed de tijd overal voor en kwam met veel nuttige opmerkingen.
Jw Kortekaas
Jw Kortekaas
20:25 24 Feb 20
(Translated by Google) The inspector proceeded very thoroughly and made use of various specific measuring instruments that you, as a normal citizen, do not have in your shed.Reporting did not meet expectations in every respect, but because we had done the round together, we managed to put it into perspective.(Original)De inspecteur ging zeer grondig tewerk en maakte daarbij gebruik van diverse specifieke meetinstrumenten welke je als normaal burger niet in je schuur hebt liggen.Rapportage kwam niet op alle punten overeen met de verwachtingen maar omdat we de ronde gezamenlijk hadden gedaan wisten we deze te relativeren.
lubomir simko
lubomir simko
06:51 22 Feb 20
Els Woudstra
Els Woudstra
18:27 21 Feb 20
(Translated by Google) Expert inspection and report.Had a nice contact!(Original)Deskundige keuring en rapport.Prettig contact gehad!
Arjan van Laar
Arjan van Laar
14:12 21 Feb 20
Alexander ter Meulen
Alexander ter Meulen
13:06 14 Feb 20
(Translated by Google) Quick service. An appointment was made quickly. Clear and detailed report. Friendly explanation on the phone.(Original)Snelle service. Er werd snel een afspraak gemaakt. Duidelijk en gedetailleerd rapport. Vriendelijke uitleg aan de telefoon.
Femke van kranenburg
Femke van kranenburg
12:38 11 Feb 20
(Translated by Google) For a property that we wanted to purchase, we had an inspection carried out. There was unfortunately more wrong with the property than we and the seller had anticipated. So they not only gave us but also the sellers more insight into the home.(Original)Voor een woning die wij wilden aankopen hebben wij een keuring laten uitvoeren. Er bleek helaas meer te mankeren aan de woning dan wij en de verkoper hadden voorzien. Ze hebben dus niet alleen ons maar ook de verkopers meer inzicht gegeven in de woning.
David Janssen
David Janssen
10:58 11 Feb 20
(Translated by Google) Being able to quickly arrange an inspection whereby the inspector took ample time to inspect the entire home! We can certainly recommend this!(Original)Snel een keuring kunnen regelen waarbij de inspecteur ruim de tijd nam om de complete woning te inspecteren! We kunnen dit zeker adviseren!
roselies
roselies
16:29 08 Feb 20
(Translated by Google) Keurder took ample time and gave many instructions and tips during the inspection. We received the report within 24 hours.(Original)Keurder nam ruim de tijd en gaf veel aanwijzingen en tips tijdens de keuring. Het rapport ontvingen wij binnen 24 uur.
Chris Grootjans
Chris Grootjans
10:46 07 Feb 20
(Translated by Google) First of all Gert thanks! Clear explanation and pleasant inspection. No place was skipped. Appointment was quickly arranged and the detailed report on the mail was received within 1 working day.(Original)Allereerst Gert bedankt! Heldere uitleg en prettige keuring. Geen enkele plek werd overgeslagen. Afspraak was snel geregeld en keurig binnen 1 werkdag het uitvoerige rapport op de mail.
Benjamin Fresco
Benjamin Fresco
10:19 07 Feb 20
(Translated by Google) Homeage has carried out the building inspection for my first owner-occupied home (an '80-year Maisonette) at the request of my financial advisor.Request and duration of inspection:After my inspection was requested on Friday, the inspection was carried out within working days (Wednesday).Inspection:Since this is my first owner-occupied home, the inspector took the time to explain things that are interesting to me as a starter and possibly to allay or confirm my concerns. He showed me things that I can easily maintain and possibly repair.Report :Within a working day I was provided with the architectural report, in which defects and improvements were explained in detail with an indication of the costs.Because of their speed, professionalism and professionalism, I recommend Homeage BV.(Original)Homekeur heeft de bouwkeuring uitgevoerd voor mijn eerste koopwoning (een '80-jaren Maisonnette)op aanvraag van mijn financieel adviseur. Aanvraag en looptijd van keuring:Nadat mijn keuring was aangevraagd op vrijdag, werd de keuring binnen werkdagen uitgevoerd(woensdag). De keuring:Aangezien dit mijn eerste koopwoning is, nam de uitvoerder van de keuring de tijd om zaken uit te leggen die voor mij als starter interessant zijn en eventueel mijn zorgen te ontkrachten of te bevestigen. Zo liet hij mij zaken zien die ik zelf eenvoudig kan onderhouden en eventueel repareren. Rapportage :Binnen een werkdag werd ik voorzien van het bouwkundig rapport, waarin gebreken en verbeteringen in detail werden toegelicht met een indicatie van de kosten. Door hun snelheid, professionaliteit en vakkundigheid beveel ik Homekeur BV aan.
Ilse Lanser
Ilse Lanser
10:28 05 Feb 20
(Translated by Google) For the purchase of a fairly new home (2007) we wanted a structural inspection to take place.The person who came to judge also asked a colleague to come along, something we really liked. Because 2 certainly look more than 1.During the inspection clear communication and explanation was given.In this way the inspector also found some things that were unknown to us and the seller.The inspector also managed to reassure us about certain defects that we had found ourselves.A clear report followed with accompanying photos.The lady on the phone was also very customer-friendly when it was just not possible to log in to the site.(Original)Voor de aankoop van een vrij nieuwe woning (2007) wilden wij een bouwkundige keuring laten plaatsvinden.De persoon die kwam keuren had ook een collega gevraagd mee te lopen, iets wat wij erg prettig vonden. Want 2 zien er zeker meer dan 1. Tijdens de keuring werd er duidelijk gecommuniceerd en uitleg gegeven. Zo vond de keurder toch ook wat dingen die bij ons en de verkoper niet bekend waren. Ook wist de keurder ons gerust te stellen over bepaalde mankementen die wij zelf hadden geconstateerd. Een duidelijk rapport volgde met bijbehorende foto’s. Ook de dame aan de telefoon was zeer klantvriendelijk toen het even niet lukt om in te loggen op de site.
Herma Veltkamp
Herma Veltkamp
10:25 04 Feb 20
Mark van Laarhoven
Mark van Laarhoven
16:42 31 Jan 20
(Translated by Google) We are very satisfied with the building technical inspection that we recently had carried out for our new house. Very thorough, unhurried, lots of room for questions and a clear and well-arranged report.(Original)Wij zijn zeer tevreden over de bouwtechnische keuring die wij recent t.b.v. ons nieuwe huis hebben laten uitvoeren. Heel grondig, niet gehaast, veel ruimte voor vragen en een duidelijke en overzichtige rapportage.

Bekijk alle geverifieerde reviews op Google Reviews

Open chat
Whatsapp contact