Energielabel Utiliteit 2023-02-16T14:55:33+01:00

Energielabel Utiliteit

Een energielabel van utiliteit laat zien hoe energiezuinig uw bedrijfspand is, dit is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Vanaf 2023 moeten alle utiliteitsgebouwen minimaal een energielabel C hebben. Voor het vaststellen van een energielabel voor utiliteitsbouw heeft u een EPA-U adviseur nodig. Alle adviseurs van Homekeur zijn persoonlijk gecertificeerd en mogen dus het energielabel voor utiliteitsgebouwen opstellen. Ook werken wij volgens bepaalde richtlijnen, de certificering hiervan kunt u vinden in het BRL9500 certificaat.

Landelijk netwerk gecertificeerde adviseurs!

Met een landelijk netwerk van adviseurs voeren wij dagelijks energielabel inspecties voor utiliteitsgebouwen uit door heel Nederland. Onze adviseurs zijn allemaal gediplomeerd en staan onder een voortdurende kwaliteitscontrole.

Kosten energielabel utiliteit

Voor het opstellen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen moet een inspecteur op locatie langskomen. Daarvoor wordt met u een afspraak gemaakt door onze afdeling planning. Voor de inspectie en opname van alle gegevens wordt gemiddeld 1,5 uur ingepland, afhankelijk van de grootte van het utiliteitsgebouw is soms iets meer of minder tijd nodig. Er volgt geen verrekening bij een meer of mindere tijdsbesteding.

Voor de opname van een energielabel bij u op locatie voor utiliteitsgebouwen tot 100 m2 gebruiksoppervlakte (dat is ongeveer 500 m3 inhoud) betaalt u bij Homekeur slechts €490,- excl. btw! De prijzen voor grotere objecten dan 100m2 worden berekend op basis van het aantal vierkante meters. Hieronder treft u enkele prijsvoorbeelden:

  • Objecten tot 100m2 bedragen de kosten €490,- excl. BTW
  • Voor een object van 200m2 bedragen de kosten €543,72,- excl. BTW
  • Voor een object van 500m2 bedragen de kosten €704,88,- excl. BTW
  • Voor een object van 1000m2 bedragen de kosten €973,47,- excl. BTW
  • Echter wanneer uw pand groter is dan 500m2 kan de prijs later worden aangepast! Dit is afhankelijk van de complexiteit of juist eenvoud van het gebouw. Indien dit van toepassing is zullen wij vanzelfsprekend contact met u opnemen.

Energielabel utiliteit verplicht?

Voor zowel woningen als voor utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht. Deze verplichting is sinds 2008 ingegaan. Vanaf 1 januari 2021 zijn de richtlijnen en methode voor het bepalen van een energielabel aangepast. Zo moet sinds 2021 het energielabel voor utiliteitsgebouwen en woningen worden bepaald aan de hand  de NTA 8800-methode. Bij Homekeur beschikken wij over een landelijk netwerk met NTA 8800 en BRL 9500 gecertificeerde energieprestaties adviseurs. 

Vragen over energielabel utiliteit?

Heeft u vragen over de kosten of wilt u een energielabel utiliteit aanvragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) naar 085-0653675 en wij helpen u graag verder!

Prijsvoorwaarden

Recente reviews

Homekeur wordt op Google gewaardeerd met het cijfer 9,4 uit meer dan 650 reviews, daar doen we het voor! Bekijk alle reviews.

(Translated by Google) Received a good explanation & a report in the mailbox very quickly :)(Original)Goede uitleg gekregen & onwijs snel een rapport in de mailbox 🙂
Raoul Daphne
Raoul D.
18:54 31 May 23
(Translated by Google) Good service, report was sent quickly.(Original)Goede service, rapport werd snel toegestuurd.
Wieke van Leeuwen
Wieke van L.
06:53 31 May 23
(Translated by Google) Very knowledgeable inspector. Came for a building inspection and took us through the house. He saw things that my eye had never seen before, and knew very well what that meant! He was not afraid of anything and really guided us very well. The report, which was immediately available the next morning, was also very detailed and helpful. 100% recommended!(Original)Zeer kundige keurder. Kwam voor een bouwtechnische keuring en nam ons door het huis mee. Die zag dingen waar mijn oog nog niet eerder op gevallen was, en wist heel goed in te schatten wat dat betekende! Hij schrok nergens van en heeft ons echt ontzettend goed begeleid. Ook het rapport, wat er de ochtend erna direct lag, was heel gedetailleerd en behulpzaam. 100% aan te raden!
Tess van Logtestijn
Tess van L.
12:31 30 May 23
(Translated by Google) Professional inspection with very extensive report(Original)Professionele keuring met ontzettend uitgebreid rapport
Anneloes Meijer
Anneloes M.
11:43 30 May 23
(Translated by Google) Arrived on time (earlier than us ;-)) Very extensive inspection and took the time for questions and also clearly indicated what fell within the inspection and what did not, but possibly needed attention. We were very satisfied and definitely recommend them!(Original)Mooi op tijd aanwezig (eerder dan wij ;-)) Zeer uitgebreide keuring en nam de tijd voor vragen en gaf ook duidelijk aan wat binnen de keuring viel en wat niet maar mogelijk wel aandacht nodig had. Wij waren erg tevreden en bevelen ze absoluut aan!
Maarten Jan Bleijerveld
Maarten Jan B.
21:50 29 May 23
(Translated by Google) Inspector took plenty of time for the inspection, explaining a lotand thought along.(Original)Inspecteur nam ruim de tijd voor de keuring waarbij veel uitgelegden meegedacht werd.
Dennis Seijts
Dennis S.
20:52 29 May 23
(Translated by Google) Last Friday Wout/Woud came to do the structural inspection in our purchased house. He took all the time to tell us from front to back about the house, what the consequences were of doing things / not doing things and explaining everything. For an hour and a half, nothing was too crazy! We really enjoyed walking through the house together and learning a lot. Wout, thank you very much! You are awesome!! Too bad you lost a good plasterer (you had to stop because of your back), but I think you make a lot of people happy with the work you do now!!(Original)Afgelopen vrijdag kwam Wout/Woud in ons aangekochte huis de bouwtechnische keuring doen. Hij heeft alle tijd genomen om ons van voor tot achter te vertellen over het huis, wat de consequenties waren van dingen wel/niet doen en overal uitleg bij te geven. Anderhalf uur lang, niets was te gek! Wij hebben er echt van genoten om zo samen door het huis te lopen en veel te leren. Wout, echt super bedankt! Je bent een topper!! Helaas dat er een goede stukadoor aan je verloren is gegaan (je moest stoppen vanwege je rug), maar ik denk dat je heel veel mensen blij maakt met het werk wat je nu doet!!
Margot van Berne
Margot van B.
18:38 29 May 23
(Translated by Google) Very good service! The inspector was really a master and we received a beautiful architectural report of our home that told us well what the condition was and what needed to be done(Original)Hele goede service! De keurmeester was echt een meester en we hebben een prachtige bouwkundig rapport gekregen van onze woning die ons goed vertelde wat de staat was en wat er gedaan moest worden
cini dom
cini D.
18:18 29 May 23
(Translated by Google) Helpful and comprehensive report(Original)Behulpzaam en uitgebreid rapport
Marijn den Haan
Marijn den H.
15:29 22 May 23
(Translated by Google) We were able to schedule quickly. Worked very neatly and explains everything well! Takes the time and the report is available within a day. Highly recommended(Original)We konden snel inplannen. Zeer keurig ter werk gegaan en legt alles goed uit! Neemt de tijd en het rapport is er binnen een dag. Zeker een aanrader
Simone Parrin
Simone P.
08:06 22 May 23
(Translated by Google) Quickly make an appointment. Arrived punctually and smoothly throughout the house with a lot of extra explanation about the findings and how to interpret this. Very complete and clear report received the day after the inspection. great service!(Original)Snel een afspraak kunnen maken. Stipt op tijd aanwezig en vlot door de hele woning met veel extra uitleg over de bevindingen en hoe dit te interpreteren. Erg compleet en duidelijk rapport al de dag na de keuring binnen. Super service!
Nienke Wieringa
Nienke W.
06:46 22 May 23
(Translated by Google) Before purchasing our new home, we had Homekeur draw up a construction report. The result was a very thorough report with numerous photos. It not only gave us clarity regarding the state of maintenance of our new home. And what we need to tackle immediately. The report also led to the sales price falling somewhat for the sellers. And finally, we were also allowed to watch with the employee who conducted this research. Very pleasant and professional!(Original)Voor de aankoop van onze nieuwe woning hebben we Homekeur een bouwtechnische rapport laten opstellen. Het resultaat was een zéér gedegen rapport met tal van foto's. Het gaf ons niet alleen duidelijkheid wat betreft stand van zaken van onderhoud van ons nieuwe huis. En wat we straks meteen aan moeten pakken. Het rapport leidde er ook toe dat de verkopers wat met verkoopprijs zijn gezakt. En tot slot mochten we ook meekijken met de medewerker die dit onderzoek deed. Erg prettig en vakkundig!
Franske Peters
Franske P.
17:24 21 May 23
(Translated by Google) inspection when purchasing my new home by Patrick van Homekeur. Very expert inspection done and clear and clear reporting received. very satisfied. Recommended!(Original)keuring bij aankoop voor mijn nieuwe woning door Patrick van Homekeur. Zeer deskundige keuring gedaan en heldere en duidelijke rapportage ontvangen. zeer tevreden. Aanrader!
TheMoon _Rocc
TheMoon _.
10:15 21 May 23
(Translated by Google) Appointment could be scheduled within a week. The inspector had not worked for the company for very long. I'm guessing a year, but he had many years of experience in construction. Due to the practical experience, he knew what he was looking at and was able to answer all my questions. He was open to that too. He also gave some advice on the spot. The next day we received an extensive report like the example on the website.(Original)Afspraak kon binnen een week gepland worden. De keurder werkte nog niet heel lang bij het bedrijf. Ik gok een jaar, maar hij had wel al veel jaren ervaring in de bouw. Door de praktijkervaring wist hij waar hij naar keek en wist hij al mijn vragen te beantwoorden. Daar stond hij ook open voor. Ook gaf hij ter plekke al wat advies. De volgende dag ontvingen wij een uitgebreid rapport zoals het voorbeeld op de website.
Vincent T
Vincent T
21:06 18 May 23
(Translated by Google) Fast, resolute, customer-friendly and honest. Nothing to complain at all(Original)Snel, kordaat, klantvriendelijk en eerlijk. Helemaal niets te klagen
Yancey Philipsen
Yancey P.
13:08 15 May 23

Recente video’s

Bekijk alle video’s op ons Youtube kanaal.

Erkend deskundig utiliteit energielabel

Om het energielabel van een bedrijfspand te bepalen, bent u verplicht om een gediplomeerd en erkende adviseur in de arm te nemen. Deze adviseur komt langs op locatie en loopt deze zorgvuldig door aan de hand van een uitgebreide checklist. Er wordt onder andere gekeken naar de aanwezige isolatie, verlichting, verwarming en ventilatie. Nadat het bedrijfspand is geïnspecteerd, worden alle bevindingen verwerkt en doorberekend in de software en krijgt u als eigenaar van het bedrijfspand een energieprestatie certificaat.

NTA 8800 en BRL 9500 certificaat

Vanaf 1 januari 2021 moeten bedrijven die energielabels voor utiliteitsgebouwen uitvoeren gecertificeerd zijn volgens de nieuwe BRL 9500. Deze BRL volgt uit de NTA 8800, deze NTA 8800 is de rekenmethode en methodiek om de energieprestatie van utiliteitsgebouwen te bepalen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een Energieprestatie adviseur (EP-adviseur), die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het energielabel in de landelijke registratie database EP-online.

Wilt u EP-Adviseur/inspecteur worden?

Als u de opleiding positief heeft afgerond kunt u voor Homekeur B.V. al snel aan de slag om opnames in uw regio uit te voeren. Neemt u a.u.b. contact met ons op als u gediplomeerd bent voor de nieuwe NTA8800 methodiek.