Dakkapel diverse 2020-08-26T12:06:58+01:00

Dakkapel goot en diverse aandachtspunten

Reinig een eventuele goot regelmatig, dit is goed voor de levensduur van het materiaal en voorkomt verstopping van afvoeren met overlast als gevolg. Vanwege het verlopen van de economische levensduur van het materiaal moet rekening worden gehouden dat de goten op enig moment vervangen moeten worden.

De goot van de dakkapel is meer dan normaal vervuild. De vervuiling is dusdanig dat de goot niet meer goed kan functioneren. Er is een risico op wateroverlast bij hevige regenval. De goot dient per direct geheel schoon gemaakt te worden. Door de vervuiling is de goot onvoldoende beoordeeld en kunnen gebreken alsnog zichtbaar worden na noodzakelijk onderhoud.

 • Goten op zijn minst jaarlijks reinigen!
 • Goed onderhoud en reiniging van de goten zorgt voor een langere levensduur van de materialen.

De volgende items zijn ook gerelateerd aan een dakkapel

De dakkapel kan op overige gebreken worden gecontroleerd zoals vervuiling, afwatering, hang & sluitwerk, kwaliteit van alle eventuele bewegende onderdelen, de algehele technische conditie en de toepassingen en gebruik van materialen. Hier zijn geen gebreken aan opgemerkt of opmerkingen te plaatsen.

Op het dak kan vervuiling aanwezig zijn, zowel de vervuiling op de bedekking, de aantasting van het materiaal als ook vervuiling bij de afvoeren dienen te worden verwijderd of gereinigd. Regulier onderhoud is belangrijk om de levensduur van het materiaal te kunnen garanderen.

Op het dak van de dakkapel blijft water staan, het afschot is niet goed en/of de afvoer zit niet op het laagste punt. Op het moment dat ergens in de toekomst de dakbedekking vervangen gaat worden kan dit afschot worden verbeterd. Dit kan door onder de nieuwe dakbedekking een isolatie materiaal op afschot (afschotisolatie) aan te brengen.

De afwatering van het platte dak van de dakkapel gaat via een zogenaamde stadsuitloop naar het pannendak of aansluiting op de hemelwaterafvoer. Deze uitloop moet van voldoende lengte zijn en deugdelijk zijn aangesloten. Bij gebreken is er een risico dat water te dicht langs de dakkapel of overstek wordt afgevoerd en onder de loodstroken of in de constructie terecht kan komen. In dit geval is deze afvoer niet optimaal en kan worden verbeterd. Heel eenvoudig kan deze stadsuitloop worden verlengd en/of de aansluiting worden hersteld zodat het risico op inwateren wordt beperkt.

Er zijn diverse kleine gebreken aan het hang- en sluitwerk van de dakkapel. Onderhoud en herstel van de gebreken aan het hang- en sluitwerk dient te worden uitgevoerd.

Door een capillaire werking kan vocht in versmallingen of te nauwe ruimtes hoger opkruipen dan dit normaal zou doen, met name treedt dit op in nauwe aansluitingen waartussen zich lucht bevindt. Door onderlinge werking kan vloeistof (meestal hemelwater) zowel omhoog als omlaag als in horizontale banen naar binnen worden gezogen. Dit vormt dus een risico, hierdoor zou houtrot (van binnen uit), een vochtprobleem of ander gebrek kunnen ontstaan. Dergelijke gebreken zijn nauwelijks zichtbaar of te lokaliseren, soms ontstaan dit soort gebreken en soms gaat het goed. In voorkomende gevallen is een gebrek vergevorderd voor dat dit zichtbaar wordt. Een opening van 5mm tot 7mm tussen materialen wordt over het algemeen groot genoeg geacht om te voorkomen dat er capillaire werking optreedt. Het advies is om deze situatie indien technisch mogelijk te verbeteren.

 • De genoemde kosten zijn slechts bedoeld als attentie, zeer indicatief en niet onderbouwd.
 • Een vervolg onderzoek is nodig om te bepalen of wijzigingen noodzakelijk en technisch mogelijk zijn.

Er zijn diverse gebreken aan het hang- en sluitwerk van de dakkapel. Onderhoud en herstel van de gebreken aan het hang- en sluitwerk dient te worden uitgevoerd. Enkele onderdelen moeten worden vervangen.

Er is dubbel glas aanwezig, hierbij zijn normale glaslatten aangebracht. Deze glaslatten geven vocht en vuilophoping in de ruimte die aanwezig is tussen het kozijn en de beglazing. Dit kan nu niet ventileren! Wij adviseren alsnog om ventilerende glaslatten aan te brengen. Nadeel is dat hierna ook het schilderwerk moet worden hersteld.

 • Voor wat betreft de vochtophoping is er (van binnen uit) nu een groot risico op houtrot.
 • Houtrot wordt vaak pas zichtbaar als het in een vergevorderd stadium is.
 • Nog beter is om een neuslat aan te brengen! Doordat deze de volledige dorpel oversteekt is inwatering uitgesloten. Daarnaast wordt deze door middel van kunststof of rubber blokjes een paar millimeter boven de houten onderdorpel gemonteerd. Het gevolg is een goed ventilerende, vuil- en watervrije oplossing.

Het lood wat gebruikt is om een waterdichte afsluiting op het dakvlak te creëren is te hoog of te lang en ligt teveel op het horizontale dakvlak. Door kruip en capillaire werking van water wat op het dak blijft staan is er een verhoogd risico op inwateren en/of lekkage. Herstel is eenvoudig mogelijk door de hoogte van dit lood korter te maken.

 • Lood kan eenvoudig met een stanleymes worden gesneden en ‘afgescheurd’.
 • Leg altijd een plaatje board onder het te snijden lood, dit voorkomt dat u per ongeluk een snee geeft in de bitumen.

De loodslabbe op het platte dak van de dakkapel is gecontroleerd op gebreken, er zijn wat scheurtjes opgemerkt in de loodslabbe. Deze scheurtjes zijn te herstellen, waarna het lood weer meerdere jaren als bedoeld kan functioneren.

 • Bij elke bouwmarkt zijn reparatiesets te koop om scheurtjes in lood te repareren, diverse (plak)band, bitumen plakmateriaal worden aangeboden.
 • Bij gebreken aan loodslabbe’s is het risico op inwateren (en lekkage) aanwezig. Let op dat gebreken op korte termijn worden hersteld.

Wat is een bouwkundig rapport?

In een bouwkundig rapport vindt u een omschrijving van de bouwtechnische staat van uw woning. Alle belangrijke punten voor de waarde en technische staat van uw woning worden omschreven. Denk aan zaken als funderingen, balkconstructies, isolatie, centrale verwarming, vocht, betonrot, enzovoorts.

Deze informatie is cruciaal bij de koop of verkoop van een woning en kan bepalend zijn voor het bod dat u op een woning gaat uitbrengen. Een bouwkundig rapport komt voort uit een bouwtechnische keuring.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by