Dakkapel overstek en houtwerk 2021-01-06T06:36:55+01:00

Dakkapel, overstek, vakvulling of overige houtwerk

De voorzijde van de dakkapel kan voorzien zijn van geschilderd houtwerk panelen of vakvulling, met name langs de gezaagde kant (onderzijde) van dit houtwerk is er een hoger risico op houtrot. Deze kopse kant wordt meestal niet geschilderd maar is wel het meest kwetsbaar omdat regenwater hier als druppels aan blijven hangen en capillair omhoog trekken.

De voorzijde van de dakkapel kan voorzien zijn van een cementgebonden houtvezelplaat. Een prima en onderhoudsarm materiaal om een dakkapel mee te voorzien. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen.

 • Cementgebonden houtvezelplaat is een hoogwaardig plaatmateriaal met buitengewone eigenschappen.
 • Cementgebonden houtvezelplaat wordt door het persen van houtvezels, portlandcement en waterglas verkregen.

Risico’s, opmerkingen of gebreken vakvulling en overige houtwerk?

 • Indien gebreken aan de bevestiging van de bekleding en/of afwerking aanwezig zijn dient dit te worden verbeterd, door ontbrekende of extra bevestigingsmaterialen aan te brengen.
 • Zijn er aan de bekleding, afwerking (of vakvulling) aan de voorzijde van de dakkapel gebreken? In het ergste geval is reparatie of herstel hiervan niet meer mogelijk. Het beste kan dan de hele afwerking worden vervangen. Indien dit aan de orde is adviseren wij om hiervoor een onderhoudsarm volkern materiaal te gebruiken. Eventueel kan gelijk de loodstrook tussen de aansluiting van de afwerking en het dakvlak worden vernieuwd.

In de bekleding en/of afwerking aan voorzijde van de dakkapel kan houtrot aanwezig zijn. Houtrot aanwezig? Dit dient deskundig te worden hersteld. Ook eventueel eerder gerepareerd houtrot moet worden gecontroleerd en alsnog deskundig worden hersteld. Houtrot reparatie is in principe goed mogelijk maar kan het beste door een deskundige, met de juiste materialen en gereedschappen worden uitgevoerd.

 • Nadeel van houtrotherstel is dat ook het schilderwerk aansluitend moet worden uitgevoerd.
 • Indien bij het herstel blijkt dat meerder houtrot aanwezig is kan alsnog worden besloten om de gehele afwerking te vervangen.
 • Vervangen van voor een volkern (onderhoudsarm) materiaal kan sowieso worden overwogen.


Overstek van dakkapel

Indien de overstek van de dakkapel is voorzien van geschilderd houtwerk: met name langs de gezaagde kopse kanten is een hoger risico op houtrot. Dit komt vaak terug bij dergelijke constructies.

Indien de overstek van de dakkapel is voorzien van een onderhoudsarm materiaal: geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen en de bevestiging te controleren.

Indien de overstek van de dakkapel is bekleed met gecoat staalplaat: de materialen achter deze afwerkingen kunnen niet worden beoordeeld.

 • Voordeel van deze bekleding is dat schilderen overbodig is.
 • Er kan vanaf de zichtzijde niet worden vastgesteld of de bekleding ventilerend is aangebracht

Indien de overstek van de dakkapel is voorzien van een zinken beplating: Een onderhoudsarm materiaal om een overstek van een dakkapel mee te voorzien. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen en eventueel soldeerwerk te controleren. Omdat een overstek van een dakkapel in principe niet veel te leiden heeft, is een technische levensduur van 40 jaar mogelijk voor deze materialen.

Indien de overstek van de dakkapel is voorzien van een cementgebonden houtvezelplaat: onderhoudsarm materiaal om een overstek van een dakkapel mee te voorzien. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen.

 • Cementgebonden houtvezelplaat is een hoogwaardig plaatmateriaal met buitengewone eigenschappen.
 • Cementgebonden houtvezelplaat wordt door het persen van houtvezels, portlandcement en waterglas verkregen.

Gebreken, risico’s en opmerking overstek van dakkapel

 • Houtrot aanwezig? Dit dient deskundig te worden hersteld. Ook eventueel eerder gerepareerd houtrot moet worden gecontroleerd en alsnog deskundig worden hersteld. Houtrot reparatie is in principe goed mogelijk maar kan het beste door een deskundige met de juiste materialen en gereedschappen worden uitgevoerd.
  • Nadeel van houtrot herstel is dat ook het schilderwerk aansluitend moet worden uitgevoerd.
  • Indien bij het herstel blijkt dat meerder houtrot aanwezig is kan alsnog worden besloten om de hele overstek te vervangen of te bekleden met een onderhoudsarm materiaal.
  • Vervangen van de overstek voor een volkern (onderhoudsarm) materiaal kan sowieso worden overwogen.
  • Periodiek deskundig en goed onderhoud is dus van belang! Let vooral op de verbindingen, de hoeken en naden dat deze zijn afgedicht en vocht niet kan intreden!
  • Let op: houtrot kan altijd ook nog aanwezig zijn op andere niet zichtbare plaatsen! Ook kan houtrot zichtbaar worden bij het verwijderen van verflagen. Houtrot kan in het verleden ook professioneel zijn hersteld. Helaas kan houtrot ook niet professioneel bewust zijn verborgen.

 • Bekleed met een volkern of kunststof materiaal? De materialen achter deze afwerkingen kunnen dan niet worden beoordeeld. Feit is dat een overstek meestal niet voor niets is bekleed met een dergelijk materiaal. Het zou kunnen dat het onderliggende houtwerk niet meer in een goede conditie verkeerd. Los hiervan kan het materiaal ook nog eens NIET geventileerd aangebracht zijn. Tussen de verschillende materialen kan het dan mogelijk niet ventileren, en is de kans op condensvorming groot met aantasting/houtrot van het onderliggende houtwerk als gevolg. Indien dit aan de orde is adviseren wij het materiaal waarmee de overstek is bekleed te verwijderen, en opnieuw (op rubbers) professioneel en geventileerd aan te brengen en/of de overstek terug te brengen of te herstellen in de originele uitvoering. Het kan zijn dat na verwijdering van het volken of kunststof materiaal gebreken aan het onderliggende houtwerk zichtbaar worden.
 • Zinken kraal en/of daktrim (van dak of goot) niet over de later aangebrachte boeiboord bekleding? Het detail kan door de aangebrachte bekleding niet meer zoals bedoeld functioneren. De kraal is bedoeld om het geheel mooi en stevig te maken maar heeft (net zoals een daktrim) ook in mindere mate een functie. Water wat richting de kraal/daktrim wilt afdruipen kan worden gehinderd en kan achter de bekleding komen, bij onvoldoende ventilatie of koude montage van de bekleding kan dit weer houtrot e.d aan de onderliggende constructie veroorzaken of al reeds aanwezig zijn.
  • Indien een dergelijk (dak)detail wordt bekleed of betimmerd zou ook dit detail vervangen moeten worden.
  • De risico’s zijn beperkt, maar zeker wel een punt van aandacht om bij vervanging van de dakbedekking te verbeteren.
 • Het kan zijn dat de overstek is van een meerlaags verlijmd plaatmateriaal. Bij onvoldoende onderhoud of productiefouten kunnen deze lagen losraken van elkaar, dit noemt men delamineren. Delaminatie is het verschijnsel dat de samenhang verdwijnt tussen de lagen van een product dat uit meer lagen is opgebouwd.
 • Indien gekozen worden om een huidige overstek te bekleden let er dan op dat de bekleding ‘geventileerd’ wordt aangebracht, dit om condensatie met alle mogelijke risico’s tussen de materialen te voorkomen.
 • Tijdens de bouwkundige keuring worden alle genoemde onderdelen nauwkeurig geïnspecteerd, na inspectie ontvangt u een uitgebreid bouwkundig rapport