Dakkapel overstek en houtwerk 2020-08-26T11:10:17+01:00

Dakkapel, overstek, vakvulling of overige houtwerk

De voorzijde (deels) van de dakkapel is voorzien van geschilderd houtwerk, met name langs de gezaagde kant (onderzijde) van dit houtwerk is een hoger risico op houtrot. Deze kopse kant wordt meestal niet geschilderd maar is wel het meest kwetsbaar omdat regenwater hier als druppels aan blijven hangen en capillair omhoog trekken.

De voorzijde (deels) van de dakkapel is voorzien van een prima en onderhoudsarm materiaal om een dakkapel mee te voorzien. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen.

De voorzijde (deels) van de dakkapel is voorzien van een cementgebonden houtvezelplaat. Een prima en onderhoudsarm materiaal om een dakkapel mee te voorzien. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen.

 • Cementgebonden houtvezelplaat is een hoogwaardig plaatmateriaal met buitengewone eigenschappen.
 • Cementgebonden houtvezelplaat wordt door het persen van houtvezels, portlandcement en waterglas verkregen.

De voorzijde (deels) van de dakkapel is voorzien van een onbekend hard materiaal. Het lijkt een prima en onderhoudsarm materiaal om een dakkapel mee te voorzien. Vanwege dat het materiaal niet direct geïdentificeerd kan worden is er altijd een risico op asbest verdachte materialen aanwezig.

Risico’s, opmerkingen of gebreken vakvulling en overige houtwerk?

 • Aan de bekleding en/of afwerking aan voorzijde van de dakkapel zijn geen gebreken opgemerkt.
 • De bevestiging van de bekleding en/of afwerking aan voorzijde van de dakkapel kan worden verbeterd. Ontbrekende of extra bevestigingsmaterialen kunnen alsnog worden aangebracht.
 • De bekleding, afwerking (of vakvulling) aan de voorzijde van de dakkapel is gecontroleerd op gebreken. In dit geval is reparatie of herstel hiervan niet meer mogelijk. Het beste kan de hele afwerking worden vervangen. Geadviseerd wordt om hiervoor een onderhoudsarm volkern materiaal te gebruiken. Eventueel kan gelijk de loodstrook tussen de aansluiting van de afwerking en het dakvlak worden vernieuwd.

De bekleding en/of afwerking aan voorzijde van de dakkapel is gecontroleerd op houtrot. Houtrot is aanwezig en dient deskundig te worden hersteld. Ook eventueel eerder gerepareerd houtrot moet worden gecontroleerd en alsnog deskundig worden hersteld. Houtrot reparatie is in principe goed mogelijk maar kan het beste door een deskundige met de juiste materialen en gereedschappen worden uitgevoerd.

 • Nadeel van houtrotherstel is dat ook het schilderwerk aansluitend moet worden uitgevoerd.
 • Indien bij het herstel blijkt dat meerder houtrot aanwezig is kan alsnog worden besloten om de gehele afwerking te vervangen.
 • Vervangen van voor een volkern (onderhoudsarm) materiaal kan sowieso worden overwogen.
 • Indien alsnog besloten wordt om het materiaal te vervangen moet u rekening houden met hogere kosten dan hier berekend.

Overstek van dakkapel

De overstek van de dakkapel is voorzien van geschilderd houtwerk, met name langs de gezaagde kopse kanten is een hoger risico op houtrot. Dit zien we vaak terug bij dergelijke constructies.

De overstek van de dakkapel is voorzien van een prima en onderhoudsarm materiaal. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen en de bevestiging te controleren.

De overstek van de dakkapel is bekleed met gecoat staalplaat. De materialen achter deze afwerkingen kunnen niet worden beoordeeld.

 • Voordeel van deze bekleding is dat schilderen overbodig is.
 • Er kan vanaf de zichtzijde niet worden vastgesteld of de bekleding ventilerend is aangebracht

De overstek van de dakkapel is voorzien van een zinken beplating. Een prima en onderhoudsarm materiaal om een overstek van een dakkapel mee te voorzien. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen en eventueel soldeerwerk te controleren. Omdat een overstek van een dakkapel in principe niet veel te leiden heeft, is een technische levensduur van 40 jaar mogelijk voor deze materialen.

De overstek van de dakkapel is voorzien van een cementgebonden houtvezelplaat. Een prima en onderhoudsarm materiaal om een overstek van een dakkapel mee te voorzien. Geadviseerd wordt de materialen regelmatig te reinigen.

 • Cementgebonden houtvezelplaat is een hoogwaardig plaatmateriaal met buitengewone eigenschappen.
 • Cementgebonden houtvezelplaat wordt door het persen van houtvezels, portlandcement en waterglas verkregen.

De overstek van de dakkapel is onderdeel van de prefab (aluminium of kunststof) dakkapel, en zijn één geheel met de zijwangen en het dak.

Gebreken, risico’s en opmerking overstek van dakkapel

 • Aan het overstek van de dakkapel zijn geen gebreken opgemerkt.
 • Het overstek is gecontroleerd op houtrot. Houtrot is aanwezig en dient deskundig te worden hersteld. Ook eventueel eerder gerepareerd houtrot moet worden gecontroleerd en alsnog deskundig worden hersteld. Houtrot reparatie is in principe goed mogelijk maar kan het beste door een deskundige met de juiste materialen en gereedschappen worden uitgevoerd.
  • Nadeel van houtrot herstel is dat ook het schilderwerk aansluitend moet worden uitgevoerd.
  • Indien bij het herstel blijkt dat meerder houtrot aanwezig is kan alsnog worden besloten om de hele overstek te vervangen of te bekleden met een onderhoudsarm materiaal.
  • Vervangen van de overstek voor een volkern (onderhoudsarm) materiaal kan sowieso worden overwogen.
 • Bij het steekproefsgewijs controleren van de overstekken van de dakkapel op houtrot, is opgemerkt dat op één of meerdere plaatsen houtrot in het verleden reeds is hersteld! Dit betekend dus dat het houtwerk niet helemaal meer in een optimale goede conditie verkeert en er op termijn meerder houtrot kan gaan ontstaan en zichtbaar worden.
  • Periodiek deskundig en goed onderhoud is in dit geval dus van belang! Let vooral op de verbindingen, de hoeken en naden dat deze zijn afgedicht en vocht niet kan intreden!
  • Let op: houtrot kan altijd naast het gemelde ook nog aanwezig zijn op andere niet zichtbare plaatsen! Ook kan houtrot zichtbaar worden bij het verwijderen van verflagen. Houtrot kan in het verleden ook professioneel zijn hersteld. Helaas kan houtrot ook niet professioneel bewust zijn verborgen.
 • De materialen welke zijn aangebracht op de overstek zijn niet goed bevestigd. De bevestiging kan eenvoudig worden verbeterd.
 • De originele overstek is bekleed met een volkern of kunststof materiaal. De materialen achter deze afwerkingen kunnen nu niet worden beoordeeld. Feit is dat een overstek meestal niet voor niets is bekleed met een dergelijk materiaal. Het zou kunnen dat het onderliggende houtwerk niet meer in een goede conditie verkeerd. Los hiervan is het materiaal ook nog eens NIET geventileerd aangebracht. Tussen de verschillende materialen kan het nu niet ventileren, en is de kans op condensvorming groot met aantasting/houtrot van het onderliggende houtwerk als gevolg. Wij adviseren het materiaal waarmee de overstek is bekleed te verwijderen, en opnieuw (op rubbers) professioneel en geventileerd aan te brengen en/of de overstek terug te brengen of te herstellen in de originele uitvoering. Het kan zijn dat na verwijdering van het volken of kunststof materiaal gebreken aan het onderliggende houtwerk zichtbaar worden.
 • De zinken kraal en/of daktrim (van dak of goot) zit niet over de later aangebrachte boeiboord bekleding, het detail is door de aangebrachte bekleding niet meer zoals bedoeld. De kraal is bedoeld om het geheel mooi en stevig te maken maar heeft (net zoals een daktrim) ook in mindere mate een functie. Water wat richting de kraal/daktrim wilt afdruipen wordt nu gehinderd en kan achter de bekleding komen, bij onvoldoende ventilatie of koude montage van de bekleding kan dit weer houtrot e.d aan de onderliggende constructie veroorzaken of al reeds aanwezig zijn.
  • Indien een dergelijk (dak)detail wordt bekleed of betimmerd zou ook dit detail vervangen moeten worden.
  • De risico’s zijn te beperkt om herstelkosten te begroten, maar zeker wel een punt van aandacht om bij vervanging van de dakbedekking te verbeteren.
  • De onderliggende constructie of houtwerk is vanzelf niet gezien en beoordeeld.
 • De overstek van de dakkapel is op gebreken gecontroleerd, de gebreken zijn dusdanig dat vervangen in zijn geheel wordt geadviseerd.
  • Laat u goed adviseren over de materiaal keuze, dit kan hoge onderhoudskosten in de toekomst voorkomen.
  • Indien gekozen worden om de huidige overstek te bekleden let er dan op dat de bekleding ‘geventileerd’ wordt aangebracht, dit om condensatie met alle mogelijke risico’s tussen de materialen te voorkomen.
 • De overstek is van een meerlaags verlijmd plaatmateriaal. Bij onvoldoende onderhoud of productiefouten kunnen deze lagen losraken van elkaar, dit noemt men delamineren. Het is niet aan te geven of delaminatie plaatselijk is of verder zal uitbreiden. Ten tijde van de inspectie is dit beperkt en plaatselijk waargenomen. Op dit moment wordt geen onderhoudshandeling geadviseerd.
  • Delaminatie is het verschijnsel dat de samenhang verdwijnt tussen de lagen van een product dat uit meer lagen is opgebouwd.
  • Delaminatie kan plaatsvinden bij lagen van hetzelfde materiaal of van verschillend materiaal.

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is het resultaat van een zogenaamde bouwtechnische keuring. In een bouwkundig rapport vindt u de uitslag van het bouwtechnische onderzoek van uw woning. Een bouwkundig rapport geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat en eventuele verborgen gebreken van de woning.

Homekeur is dé specialist voor het uitvoeren bouwtechnische keuringen. Met een ruim en groeiend landelijk netwerk van eigen opgeleide en deskundige inspecteurs bent u als opdrachtgever gegarandeerd van een gemotiveerde werkwijze en gedegen inspectie door de inspecteur.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by