Loodslabbe dakkapel 2021-01-06T21:27:04+01:00

Loodslabbe dakkapel zijwang of verholen goot

Een verholen goot is een nauwelijks zichtbare goot tussen de zijkant van een dakkapel en de pannen. De verholen goot is een goot die onder de dakpannen loopt naar de goot of een plat dak ten behoeve van de afwatering van de zijwangen van de dakkapel. Tijdens een bouwkundige keuring wordt vanzelf al het loodwerk van een dakkapel zorgvuldig op gebreken gecontroleerd.

Mogelijke gebreken of opmerkingen verholen goot

  • Is er een lekkage aan de verholen goot? Dit gebrek moet in verband met een risico op gevolgschade direct worden hersteld.
  • Indien er vervuiling is in de verholen goot: deze vervuiling moet worden verwijderd omdat anders een risico aanwezig is op inwateren en/of lekkage.

Lood of lood vervanger zijwang en voorzijde dakkapel onder het kozijn

Indien loodstroken of een vervanger zichtbaar is zijn onderstaande gebreken/opmerkingen van toepassing.

  • Indien scheurtjes zijn opgemerkt in deze afdichting (lood of loodvervanger): Meestal zijn kleine scheurtjes nog wel te herstellen, waarna het materiaal weer meerdere jaren als bedoeld kan functioneren. Dergelijke reparaties kunnen eenvoudig door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. Bij elke bouwmarkt zijn reparatiesets te koop om scheurtjes in lood te repareren, diverse (plak)band, bitumen plakmateriaal worden aangeboden. Bij gebreken aan deze aansluiting en/of afdichting is het risico op inwateren (en lekkage) aanwezig. Gebreken dus op korte termijn herstellen.
  • Het kan ook zijn dat dusdanige gebreken aanwezig zijn dat reparatie niet meer mogelijk is. Door deze gebreken is er ook een direct risico op inwateren met lekkage tot gevolg. Het vervangen van de aansluiting en/of afdichting (lood of loodvervanger) wordt dan ook op korte termijn geadviseerd. Het monteren en/of vervangen van een dergelijke aansluiting en/of afdichting onder een bestaande zijwang is meestal niet eenvoudig, laat een vakman deze reparatie uitvoeren!

  • Loodstroken aan de zijkant van de dakkapel zijn te lang: De stroken mogen een maximale lengte hebben van 1 meter en moeten elkaar minstens 8 cm overlappen. Door weersinvloeden werken de materialen. Nu deze te lang zijn, is er onvoldoende ruimte om die werking van krimpen of uitzetten op te vangen. Het materiaal gaat sneller scheuren en ontstaan er dus gebreken. Nu het lood eenmaal op deze manier is aangebracht, is hier niet veel meer aan te doen behalve te accepteren. De levensduur van het materiaal is hierdoor korter, vervangen van het voetlood zal eerder dan gebruikelijk uitgevoerd moeten worden.
  • Ouderdom van het lood: indien de einde levensduur van het materiaal nadert, er is dan vanzelf een verhoogd risico op gebreken en ook een risico op inwateren met lekkage tot gevolg. Het monteren en/of vervangen van een dergelijke aansluiting en/of afdichting onder een bestaande zijwang is meestal niet eenvoudig, laat een vakman deze reparatie uitvoeren!
  • De loodstrook onder het kozijn <> aansluiting met het dak kan soms loskomen van onder het kozijn. Indien reparatie nog mogelijk is kan het materiaal (lood of loodvervanger) opnieuw worden bevestigd. Bij gebreken aan deze afdichting en/of aansluiting is het risico op inwateren (en lekkage) natuurlijk aanwezig. Controleer jaarlijks deze afdichting en/of aansluiting, dit is een kwetsbaar punt gebleken en dat zal zo blijven. Het is niet uitgesloten dat meer materiaal op enig moment los komt.

Voor extra informatie: