Asbest in woning: wie is aansprakelijk?

Asbestvezels kunnen zeer gevaarlijk en brengen de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee. Het laatste wat u wilt is een woning met asbest. Wanneer u zeker wilt weten dat er geen asbest in een woning aanwezig is, dan is het goed om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. U krijgt van deze keuring een duidelijk overzicht van alle bevindingen.

In het bouwkundig rapport kan ook het advies staan om verder asbestonderzoek uit te laten voeren. Homekeur voert ook asbestinventarisaties uit. Heeft u een woning gekocht en blijkt er asbest in de woning aanwezig te zijn? Dan ontstaat vanzelfsprekend de vraag wie er aansprakelijk is. Homekeur vertelt u graag meer over dit vaak lastige onderwerp.

Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die in de natuur voorkomen. Hierbij gaat het om mineralen die uit microscopisch kleine vezels zijn opgebouwd. Asbest kan op twee manieren in een woning aanwezig zijn, namelijk in een gebonden toestand en als losse vezels. Is asbest gebonden? Dan zijn er geen gezondheidsrisico’s. Gaat het om losse asbestvezels die in de woning aanwezig zijn? Dan ontstaat er wel een gevaar. Deze kleine deeltjes asbest kunnen namelijk makkelijk worden ingeademd, waarna zij doordringen tot diep in de longen. Meerdere ernstige ziekten kunnen hierdoor ontstaan, waaronder mesothelioom, asbestose en longkanker. Wanneer kanker wordt veroorzaakt door asbest, dan is de kanker niet te genezen.

Meer dan 30 jaar toepassing van asbest in woningen

De aanwezigheid van asbest in woningen, in de losse vorm, brengt dus zeer ernstige gevolgen met zich mee. Een aardig deel van de woningen heeft toch asbest. Hoe komt dit? Dit heeft vooral te maken met de keuze voor asbest als slijtvast, isolerend en brandwerend materiaal bij de bouw van woningen. Dit gebeurde veelal tussen 1960 en 1993. Dit betekent dat er meer dan 30 jaar lang de voorkeur werd gegeven aan de toepassing van asbest. Hierdoor zien we asbest vaak terug in onder meer kachelafdichtingen, schoorstenen, rioolbuizen en dakbedekkingen. Asbest werd ook in spuitvorm gebruikt, waardoor het zich ook in / op de wanden kan bevinden.

Wanneer is de verkopende partij aansprakelijk?

Heeft u een woning gekocht en blijkt er asbest in de woning aanwezig te zijn? Dan wilt u de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade. U krijgt te maken met een verlaging van de woningwaarde en u moet saneringskosten betalen. Kunt u de verkoper wel aansprakelijk stellen? Een rechter buigt zich hierover, maar zal niet altijd in uw voordeel spreken.

Gaat het om blauw of bruin asbest, om los (niet gebonden) asbest of om toepassing van asbest op verschillende plaatsen in huis? Dan is de kans dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld groter dan wanneer het gaat om gebonden asbest, wit asbest of asbest op een enkele plek in huis. Zo zijn er meer factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de aansprakelijkheid.

Voorkom problemen met asbest in de woning

U wilt geen asbest in uw woning. Dit spreekt voor zich. Homekeur voert niet alleen professionele bouwtechnische keuringen uit. U kunt hiervoor direct online een afspraak maken. Wilt u hier eerst meer over weten? Dan kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij informeren en adviseren u graag.

2022-10-27T15:01:28+01:00