Waterleiding, watersysteem 2021-01-06T08:13:15+01:00

Waterleiding, watersysteem in de woning

Indien de woning wordt voorzien van warm water door middel van een cv combi ketel: aan een combi cv ketel moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse onderhoud.

Er kan in de woning of keuken een (extra) voorziening in de vorm van een boiler aanwezig zijn. De keuken wordt dan dus van warm water voorzien middels deze boiler. Een dergelijke boiler is nagenoeg onderhoudsvrij, vaak kan er niet veel meer gedaan worden dan ontkalken van de installatie.

Als de woning wordt voorzien van warm water door middel van een elektrische boiler: een elektrische boiler is nagenoeg onderhoudsvrij, vaak kan er niet veel meer gedaan worden dan ontkalken van de installatie.

De woning kan ook worden voorzien van warm water door middel van een gas boiler. Aan een gasboiler moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd.

Als de woning wordt voorzien van warm water door middel van een (open) gasgeiser zonder rookgasafvoer naar buiten: aan een gasgeiser moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd, het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd. • Alle rookgassen welke door de geiser worden uitgestoten komen direct in de keuken.
 • De stap tussen een dergelijke rookgasafvoer en het ontstaan van koolmonoxide is niet groot!
 • Koolmonoxide is reukloos en dodelijk! Het advies is dan ook een dergelijke geiser te voorzien van een deugdelijke rookgasafvoer, of het gehele apparaat te verwijderen en op andere wijze in warm water te voorzien.
 • Bekijk hier een filmpje over koolmonoxide
 • Vraag een installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse onderhoud.

Als de woning wordt voorzien van warm water door middel van een gasgeiser: aan een gasgeiser moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd, het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd.

Als de woning wordt voorzien van warm water door middel van een zonneboiler: de meeste zonneboilers zijn voorzien van een terugloopsysteem, bij dit type dient er om de 5 jaar onderhoud uitgevoerd te worden. De onderhoudskosten zijn laag, zo ongeveer €50,- euro per geval. Kiest u voor een drukgevuld systeem dan is er meer onderhoud nodig. De onderhoudskosten bij dit type zijn ongeveer €150,- euro per 5 jaar per beurt.

Een warmtepompboiler is een speciale warmtepomp die met energie uit de buitenlucht of afgezogen ventilatielucht tapwater opwarmt. Deze boilers zijn voorzien van een geïntegreerd of losstaand buffervat. Aan een warmtepompboiler moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt, het rendement en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd.

Een woning kan verder worden voorzien van warm water door middel van een collectief systeem (blokverwarming) via de VvE of door stadsverwarming. De stadverwarming verwarmt in de warmtewisselaar het koude water op voor consumptief gebruik.

Tot slot kan in de woning nog een quooker of vergelijkbaar apparaat aanwezig zijn. In dit apparaat wordt koud water verwarmd en kan plaatselijk voorzien in heet water, of een een (klein) elektrisch doorstroom water opwarm apparaat: in dit apparaat wordt koud water verhit en kan plaatselijk voorzien in warm water.

Wat als er gebreken zijn aan de rookgasafvoer van de geiser?

 • Rookgassen welke door de geiser worden uitgestoten komen nu (deels) direct in de ruimte.
 • De stap tussen een dergelijke rookgasafvoer en het ontstaan van koolmonoxide of brand is niet groot!
 • Koolmonoxide is reukloos en dodelijk! Het advies is dan ook de geiser te voorzien van een deugdelijke rookgasafvoer, of het gehele apparaat te verwijderen en op andere wijze in warm water te voorzien.
 • Nu toch een reparatie uitgevoerd moet worden geven wij in overweging de gasgeiser te vervangen door een nieuw warmwater toestel met een deugdelijke afvoer om risico’s zoveel als mogelijk te voorkomen.
 • Laat periodiek de rookgasafvoer van deze geiser controleren, bij een klein gebrek aan de rookgasafvoer ontstaat al een onveilige situatie.

Overige gebreken en/of opmerkingen watersysteem in de woning

Indien het leidingwerk onvoldoende is gebeugeld of meerdere beugels om het leidingwerk aan een vaste ondergrond te bevestigen hebben geen functie of zijn incompleet: leidingwerk dient deugdelijk gemonteerd te zijn. Losse leidingen kunnen op de koppelingen en verbindingen op enig moment gaan lekken.

Als het leidingwerk klappert bij het gebruik: Vooral als een watervoeding (warm of koud water) snel wordt afgesloten kan het klappen hoorbaar zijn. Dit zal in de woning vooral hoorbaar zijn als bijvoorbeeld de wasmachine wordt gebruikt. Grootste oorzaak van dit klapperende leidingwerk is dat leidingen onvoldoende zijn gebeugeld. Als het nog mogelijk is kan dit beugelwerk daar waar nodig alsnog worden aangebracht of verbeterd. Lees hier een artikel over klapperende leidingen en hoe dat komt.

In de meeste gevallen zijn loden leidingen aanwezig in woningen welke voor 1960 zijn gebouwd. Een loden waterleiding is te herkennen aan de grijze kleur. Soms zijn deze weggewerkt in stucwerk van wanden of achter betimmeringen. Looddeeltjes kunnen via leidingen in uw drinkwater terechtkomen. Te veel lood kan uw gezondheid schaden. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen, hoe verborgen ze soms ook zitten. • De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de waterleidingen in het huis.
 • Loden leidingen hoeven niet noodzakelijk uit stucwerk te worden verwijderd, als de leidingen maar niet meer worden gebruikt.

De afsluiter nabij de watermeter of invoer moet goed kunnen functioneren. Bij gebreken kan nog worden geprobeerd de afsluiter te repareren door het gebruik van bijvoorbeeld kruipolie (WD40). Wees voorzichtig met forceren! Dergelijke oudere of slecht werkende afsluiters kunnen zomaar afbreken.

Als de watermeter bevestiging los zit: de verschillende koppelingen moeten worden aangedraaid. Mogelijk moet de meter even helemaal opnieuw worden gemonteerd. Deels zijn deze kosten (voor de meter) voor de waterleverancier en deels (na de meter) voor u als woningeigenaar.

Als de watermeter in een put buiten de woning is gemonteerd: Op zich geen probleem maar een risico in de winter en in een langere vorstperiode. Ook kan stijgend grondwater of overlast van regen de put onder water zetten, dit is vanzelf niet goed voor de meter en alle bewegende onderdelen. Controleer regelmatig op gebreken, eventueel kan isolatiemateriaal worden aangebracht in de put om deze tegen de vorst te beschermen.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak