Waterleiding, watersysteem 2020-09-15T07:04:52+01:00

Waterleiding, watersysteem in de woning

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een cv combi ketel. Aan een combi cv ketel moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse onderhoud.

In de keuken is als (extra) voorziening een boiler aanwezig. De keuken wordt dus van warm water voorzien middels deze boiler. Een dergelijke boiler is nagenoeg onderhoudsvrij, vaak kan er niet veel meer gedaan worden dan ontkalken van de installatie. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit onderhoud.

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een elektrische boiler. Een elektrische boiler is nagenoeg onderhoudsvrij, vaak kan er niet veel meer gedaan worden dan ontkalken van de installatie. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit onderhoud.

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een gas boiler. Aan een gasboiler moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse onderhoud.

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een (open) gasgeiser. In dit geval zonder rookgasafvoer naar buiten! Aan een gasgeiser moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd, het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd. Vraag een installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse onderhoud.

 • Alle rookgassen welke door de geiser worden uitgestoten komen direct in de keuken. Alhoewel niet alle gasgeisers direct een risico zijn, beoordelen wij deze situatie als onveilig.
 • De stap tussen een dergelijke rookgasafvoer en het ontstaan van koolmonoxide is niet groot!
 • Koolmonoxide is reukloos en dodelijk! Het advies is dan ook de geiser te voorzien van een deugdelijke rookgasafvoer, of het gehele apparaat te verwijderen en op andere wijze in warm water te voorzien.

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een gasgeiser. Aan een gasgeiser moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd, het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd. Vraag een installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse onderhoud.

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een zonneboiler. De meeste zonneboilers zijn voorzien van een terugloopsysteem, bij dit type dient er om de 5 jaar onderhoud uitgevoerd te worden. De onderhoudskosten zijn laag, zo ongeveer €50,- euro per geval. Kiest u voor een drukgevuld systeem dan is er meer onderhoud nodig. De onderhoudskosten bij dit type zijn ongeveer €150,- euro per 5 jaar per beurt.

Een warmtepompboiler is een speciale warmtepomp die met energie uit de buitenlucht of afgezogen ventilatielucht tapwater opwarmt. Deze boilers zijn voorzien van een geïntegreerd of losstaand buffervat. Aan een warmtepompboiler moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig worden schoongemaakt, het rendement en de beveiligings en regelapparatuur moet worden gecontroleerd. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse onderhoud.

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een collectief systeem (blokverwarming) via de VvE.

De woning wordt voorzien van warm water door middel van stadsverwarming. De stadverwarming verwarmt in de warmtewisselaar het koude water op voor consumptief gebruik.

In de woning is een quooker of vergelijkbaar apparaat aanwezig. In dit apparaat wordt koud water verwarmd en kan plaatselijk voorzien in heet water.

In de woning is een (klein) elektrisch doorstroom water opwarm apparaat aanwezig. In dit apparaat wordt koud water verhit en kan plaatselijk voorzien in warm water.

Mogelijke gebreken rookgasafvoer

Er zijn gebreken aan de rookgasafvoer van de geiser. De gebreken kunnen wellicht door een installateur nog worden hersteld of verbeterd, hiervoor zijn direct kosten begroot.

 • Rookgassen welke door de geiser worden uitgestoten komen nu (deels) direct in de ruimte. Alhoewel niet alle gasgeisers direct een risico zijn, beoordelen wij deze situatie als onveilig.
 • De stap tussen een dergelijke rookgasafvoer en het ontstaan van koolmonoxide of brand is niet groot!
 • Koolmonoxide is reukloos en dodelijk! Het advies is dan ook de geiser te voorzien van een deugdelijke rookgasafvoer, of het gehele apparaat te verwijderen en op andere wijze in warm water te voorzien.
 • Nu toch een reparatie uitgevoerd moet worden geven wij in overweging de gasgeiser te vervangen door een nieuw warmwater toestel met een deugdelijke afvoer om risico’s zoveel als mogelijk te voorkomen.
 • Laat periodiek de rookgasafvoer van deze geiser controleren, bij een klein gebrek aan de rookgasafvoer ontstaat al een onveilige situatie.

Overige gebreken en/of opmerkingen watersysteem in de woning

Het leidingwerk is onvoldoende gebeugeld. Meerdere beugels om het leidingwerk aan een vaste ondergrond te bevestigen hebben geen functie of zijn incompleet. Leidingwerk dient deugdelijk gemonteerd te zijn. Losse leidingen kunnen op de koppelingen en verbindingen op enig moment gaan lekken.

Het leidingwerk klappert bij het gebruik. Vooral als een watervoeding (warm of koud water) snel wordt afgesloten is het klappen hoorbaar. Dit zal in de woning vooral hoorbaar zijn als bijvoorbeeld de wasmachine wordt gebruikt. Grootste oorzaak van dit klapperende leidingwerk is dat leidingen onvoldoende zijn gebeugeld. Als het nog mogelijk is kan dit beugelwerk daar waar nodig alsnog worden aangebracht of verbeterd.

Het waterleiding netwerk in de woning is (deels) ondeskundig en niet professioneel aangelegd. Of hiervan in het dagelijks gebruik hinder wordt ondervonden zal op termijn blijken. Helemaal gerust op een goed en langdurig functioneren met een dergelijke ondeskundig aangelegde installatie zijn we niet.

In de meeste gevallen zijn loden leidingen aanwezig in woningen welke voor 1960 zijn gebouwd. Een loden waterleiding is te herkennen aan de grijze kleur. Soms zijn deze weggewerkt in stucwerk van wanden of achter betimmeringen. In dit geval zijn de loden leidingen (deels) visueel waargenomen. Looddeeltjes kunnen via leidingen in uw drinkwater terechtkomen. Te veel lood kan uw gezondheid schaden. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen, hoe verborgen ze soms ook zitten.

 • De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de waterleidingen in het huis.
 • Loden leidingen hoeven niet noodzakelijk uit stucwerk te worden verwijderd, als de leidingen maar niet meer worden gebruikt.
 • Voor het aanbrengen van nieuw leidingwerk is een termijn stelpost begroot (opbouw variant).

De afsluiter nabij de watermeter of invoer functioneert matig. Er kan nog worden geprobeerd de afsluiter te repareren door het gebruik van bijvoorbeeld kruipolie (WD40). Wees voorzichtig met forceren! Dergelijke oudere of slecht werkende afsluiters kunnen zomaar afbreken.

De watermeter bevestiging zit los, de verschillende koppelingen moeten worden aangedraaid. Mogelijk moet de meter even helemaal opnieuw worden gemonteerd. Deels zijn deze kosten (voor de meter) voor de waterleverancier en deels (na de meter) voor u als woningeigenaar.

De watermeter is in een put buiten de woning. Op zich geen probleem maar een risico in de winter in een langere vorstperiode. Ook kan stijgend grondwater of overlast van regen de put onder water zetten, dit is vanzelf niet goed voor de meter en alle bewegende onderdelen. Controleer regelmatig op gebreken, eventueel kan isolatiemateriaal worden aangebracht in de put om deze tegen de vorst te beschermen.

 

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by