Mededelingsplicht bij de aankoop van een huis

  • Mededelingsplicht

Gaat u een woning kopen? Dan heeft de verkopende partij mededelingsplicht. Lang niet altijd is duidelijk wat dit precies inhoudt en hoe ver de mededelingsplicht gaat. De verkopende partij is verplicht om bepaalde feiten te delen met de koper van de woning, maar wat wordt hier nu precies onder verstaan? Wij vertellen u hier graag meer over.

Reden om geen bouwtechnische keuring uit te laten voeren?

De verkoper van een woning heeft een informatieplicht, ook wel de mededelingsplicht, en dat betekent dat de koper verplicht is om feiten over de woning te delen met de koper. Kent de woning bijvoorbeeld belangrijke gebreken? Dan is de verkoper verplicht dit mede te delen aan de koper.

Betekent dit dat u als mogelijke koper geen bouwtechnische keuring uit hoeft te laten voeren? Nee, zeker niet. Op de eerste plaats houdt niet iedere koper zich vanzelfsprekend aan de mededelingsplicht. Daarnaast kunnen er uiteraard ook gebreken zijn die de verkoper zelf (nog) niet heeft opgemerkt. U wilt weten voor welke kosten u direct of op korte termijn komt te staan. Homekeur biedt u hier duidelijkheid over door een bouwtechnische keuring uit te voeren.

Het belang van de koper

De verkopende partij is verplicht om ook te handelen in het belang van de koper en niet alleen in het eigen belang. Hier komt de mededelingsplicht vandaan. Is er een gebrek dat niet direct zichtbaar is? Bestaat er regelmatig ernstige geluidsoverlast van buren? Bestaat het vermoeden dat er sprake is van bodemverontreiniging? Dit zijn allemaal zaken die door de verkopende partij gemeld moeten worden bij de koper.

Dergelijke zaken kunnen ervoor zorgen dat de koper besluit om de woning toch niet te kopen. Juist dit gegeven zorgt er in de praktijk vaker voor dat verkopers bewust informatie achterhouden, ondanks dat zij een mededelingsplicht hebben. Zichtbare gebreken, die door de koper zelf opgemerkt kunnen worden bij een inspectie van de woning, hoeven niet door de verkoper vermeld te worden volgens de mededelingsplicht. Dit valt onder de onderzoekplicht van de kopende partij.

De koper houdt zich niet aan de mededelingsplicht

In de praktijk komt het zeker voor dat een verkoper zich niet houdt aan de mededelingsplicht. Hiermee loopt de verkoper een groot risico. In de meeste gevallen zal de zaak voor de rechter komen. Besluit de rechter dat de verkoper inderdaad niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht? Dan veroordeelt de rechter de verkoper tot het terugdraaien van de verkoop, tot het vergoeden van de schade of het op eigen kosten herstellen van de schade. Uiteraard is dit per situatie verschillend.

Voorkom kosten door verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn erg vervelend. Ze zorgen vaak niet alleen voor extra kosten, maar vertragen ook het proces van het ‘woonklaar’ maken van de woning. In het slechtste geval kunt u pas veel later de woning betrekken dat u gepland had. Homekeur voert een bouwtechnische keuring uit waarbij wij eventuele verborgen gebreken vast kunnen stellen. Dit bespaart u geld en tijd. Heeft u interesse? Maak dan online een afspraak voor een bouwtechnische keuring door Homekeur.

2020-03-18T09:27:51+01:00