Bouwkundig voorbehoud in koopcontract: hoe zit dat?

Vanaf 1 februari 2018 staat in een modelkoopcontract voor een woning een bouwkundig voorbehoud. Dit houdt in dat de koper de overeenkomst kan ontbinden als op basis van de bouwtechnische keuring zou blijken dat onderhoud (achterstallig en herstel) meer zou gaan kosten dan was afgesproken. Ook als er iets bijzonders aan de hand is, zoals het vermoeden van asbest, kan tot ontbinding leiden.

Bouwkundige keuring verplicht?

Koper en verkoper kunnen overeenkomen om het bouwkundig voorbehoud niet toe te passen. Als men besluit om het wel toe te passen, moet er dus in de clausule worden opgenomen hoe hoog het bedrag aan onderhoud maximaal mag zijn om de ontbindende voorwaarde te kunnen inroepen. U moet derhalve in dat geval altijd met de verkoper in onderhandeling. Natuurlijk kunt u op dit punt advies vragen bij een specialist op dit gebied. Wij adviseren u graag.

Verstandig om bouwkundig voorbehoud te maken?

Indien u zou besluiten om geen ontbindende voorwaarde in de overeenkomst op dit punt op te nemen, loopt u risico’s. Misschien zijn er meer gebreken dan u had verwacht en is het noodzakelijke onderhoud veel kostbaarder dan u had gedacht. In dat geval kunt u de koopovereenkomst niet meer op grond daarvan ontbinden. Eventueel kunt u een bouwkundige keuring laten uitvoeren voordat de koopovereenkomst tot stand is gekomen (mits de verkoper hiermee instemt). Ook is het mogelijk om de keuring te laten uitvoeren in de drie dagen bedenktijd die in iedere overeenkomst zijn opgenomen.

Bouwkundige keuring laten uitvoeren

Een bouwkundige keuring biedt meer duidelijkheid over de staat van de woning. Deze kunt u dus laten uitvoeren voor u overgaat tot het tekenen van het koopcontract, maar u kunt ook een clausule in het koopcontract op laten nemen waarin staat dat de koop wordt overeengekomen op bouwkundig voorbehoud.

Het is verstandig om hier van tevoren goed over na te denken. Een bouwkundige keuring kan ervoor zorgen dat u meer zekerheid krijgt over de staat van de woning die u overweegt te kopen. Neem contact met ons op en vraag een inspectie aan!

2020-12-21T21:32:37+01:00