badkamer 2021-01-06T06:55:38+01:00

Badkamer

Bijzondere apparatuur, armaturen of toepassingen in de badkamer kunt u niet altijd volledig controleren, denk bijvoorbeeld aan een bubbelbad, jaccuzi, whirlpool, alle soorten jets, douchecabine’s met meer of minder body jets en wel of niet met geluid(radio), sunshowers, bijzondere verlichtingen en infrarood toepassingen. De meeste apparaten en voorzieningen zoals bedoeld en omschreven kunnen alleen in de praktijk worden gecontroleerd op een volledig en goed functioneren.

Indien de hele badkamer in een dusdanige slechte conditie verkeert dat herstel van tegelwerken en voorzieningen economisch niet meer verantwoord is, kan deze beter in zijn geheel worden vervangen. Een badkamer voorziening is noodzakelijk voor bewoning!

 • Afhankelijk van de wensen en eisen welke aan de nieuwe badkamer worden gesteld kan de prijs van een nieuwe badkamer behoorlijk variëren.
 • Na verwijdering van de badkamer kunnen gebreken zichtbaar worden aan de ondergrond zoals wanden en vloeren.
 • Bij langdurige vochtbelasting en door slecht kitwerk kunnen onderliggende houtconstructies (bijvoorbeeld een houten vloer e.d) geheel rot zijn.
 • Bekijk hier onze blog met video over een badkamer inspectie
 • Na inspectie door een Homekeur inspecteur ontvangt u een uitgebreid bouwkundig rapport

Vochtmeting badkamer

Indien een te hoog vochtpercentage wordt gemeten, kunnen door langdurige vochtbelasting (bijvoorbeeld door slecht kitwerk e.d), onderliggende (hout)constructies (bijvoorbeeld een houten vloer of een gipsplaat wand e.d), geheel rot zijn, door vocht aangetast, of in dusdanige conditie verkeren dat deze onderdelen vervangen moeten worden. Het kan ook zijn dat een vochtmetingen geen aanleiding of indicatie voor een gebrek geeft, de gemeten percentages zijn dan niet sterk afwijkend van de referentie meting die altijd uitgevoerd moet worden.

 • Indien rond de kraan een verhoogd percentage vocht wordt gemeten: de oorzaak is vaak dat achter de rozetten van de kraan de aansluiting tussen muurplaat en tegelwerk niet, of niet goed is gekit. Het water wat langs het tegelwerk stroomt komt ook achter de rozetten! Het is aannemelijk dat de afdichting tussen het tegelwerk en de kraankoppeling niet is voorzien van een flexibele en waterdichte kitvoeg of dat een aanwezige afdichting niet meer functioneel is. Heel eenvoudig kan hier een preventieve of herstelmaatregel worden uitgevoerd. Verwijder de rozetten en de oude afdichting en voorzie deze van een nieuwe kwalitatieve flexibele waterdichte kitvoeg.
 • Het overige kitwerk moet ook in een voldoende conditie verkeren. Voortdurende vochtbelasting maakt de gebruikte lijmen ten behoeve van het tegelwerk week en kunnen loszittend tegelwerk veroorzaken. Een waterdichte afdichting moet dan gerealiseerd worden!
 • Indien in natte gedeeltes een te hoog vochtpercentage wordt gemeten, kan slecht voegwerk of gebreken aan het voegwerk hiervan de oorzaak zijn. Meestal kunnen deze gebreken worden hersteld door het voegwerk te vervangen. De afweging moet gemaakt worden of dit nog realistisch is. In voorkomende gevallen kan beter direct het tegelwerk worden vervangen.
 • Indien de hoeken origineel voorzien van een harde voeg adviseren wij om een flexibele kitvoeg aan te brengen. De huidige voegen scheuren of er ontbreekt deels voegwerk, in elk geval is deze harde voeg niet waterdicht, wij adviseren vaak om de harde voeg te verwijderen en een flexibele kitvoeg aan te brengen.

 • Wees ook alert op loszittend tegelwerk, bekloppen van wanden op verschillende plaatsen met bijvoorbeeld een drevel of uw ring brengt vaal al snel duidelijkheid.


Aandachtspunten bij vervangen kitwerk of vervangen voegwerk

 • Verwijder het oude defecte of loszittende tegelwerk, maak de ondergrond goed schoon, laat deze indien nodig een periode drogen waarna nieuw tegelwerk aangebracht kan worden.
 • Helaas is vervangen van voegwerk niet eenvoudig, de oude voegen zouden verwijderd moeten worden. Dit geeft een risico op beschadigen van het tegelwerk.
 • Ook kan worden overwogen om alleen de slechte plekken te voorzien van nieuw voegwerk. Nadeel hiervan is een eventueel kleurverschil.
 • Het oude kitwerk moet vanzelf eerst worden verwijderd, de ondergrond goed reinigen waarna het nieuwe kitwerk aangebracht kan worden en het geheel weer prima kan functioneren.
 • Er kan worden uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 15,- per strekkende meter. Bij grotere hoeveelheden kitwerk kan de prijs per meter zelfs dalen.
 • Indien slechts heel minimaal kitwerk wordt afgenomen kan de prijs per meter nog flink stijgen
 • Goed en mooi kitwerk is een vak apart! Krijgt u het zelf niet voor elkaar om net werk te leveren? Vraag dan plaatselijk om advies of vraag een uitvoerende partij die u hiermee van dienst zou kunnen zijn.

Tegelwerk badkamer

Indien een deel van het tegelwerk welke op de wanden en/of vloeren zijn aangebracht los ligt of hol klinkt bij het bekloppen van de tegels: de hechting met de ondergrond is dan onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de onderliggende constructie ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Meest voorkomende oorzaak van dergelijk los tegelwerk is een ondeskundige aanleg, en geen goede verlijming bij het aanbrengen van het tegelwerk.

Ventilatie badkamer

De ventilatie in een badkamer moet goed geregeld zijn. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om de waterdamp ‘weg’ te ventileren. Door deze goede manier van ventileren zal er niet snel condensatie plaats vinden op materialen of ondergronden waardoor bijvoorbeeld een schimmel wordt voorkomen. Het gedrag van de gebruiker is altijd een belangrijk onderdeel van een goede ventilatie.

Indien de ventilatie/afzuiging van de badkamer is geregeld middels een natuurlijke ventilatie: bij niet goed gebruik is er een risico op schimmels op wanden en plafonds. Effectief ventileren in een badkamer is belangrijk en noodzakelijk voor zowel de gebruiker als de verschillende badkamer- en bouwkundige onderdelen. Door condensatie worden materialen aangetast, kunnen schimmels ontstaan en ontstaat een ongezond klimaat voor de gebruiker.

 • U kunt de badkamer op een natuurlijke manier ventileren door een eventueel aanwezig ventilatierooster in het raam te gebruiken of door het raam tijdens en na het douchen enige tijd op een kier te zetten. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk of voldoende.
 • Te weinig ventilatie geeft een ongezond binnenklimaat. Natuurlijke ventilatie kan functioneren, de gebruiker van de woning moet ervaren of dit voldoende functioneert.
 • Gerelateerd aan het bouwjaar van de woning is natuurlijke ventilatie niet ongewoon, bij wijziging kan vanzelf beter een mechanische ventilatie/afzuiging worden toegepast.
 • In voorkomende gevallen wordt nogal eens gekozen voor een (extra) mechanische ventilatie/afzuiging in de badkamer. Vanzelf kunt u dit altijd nog overwegen!

Indien de ventilatie/afzuiging in de badkamer onvoldoende is geregeld: hierdoor is er een risico op schimmels op wanden en plafonds. Effectief ventileren in een badkamer is belangrijk en noodzakelijk voor zowel de gebruiker als de verschillende badkamer- en bouwkundige onderdelen. Door condensatie worden materialen aangetast, kunnen schimmels ontstaan en ontstaat een ongezond klimaat voor de gebruiker.

 • U kunt de badkamer op een natuurlijke manier ventileren door een ventilatierooster in het raam aan te brengen of door het raam tijdens en na het douchen enige tijd op een kier te zetten. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk, daarom wordt ook gekozen voor een mechanische ventilatie in de badkamer.
 • De ventilatie kan worden verbeterd door een badkamerventilator te installeren. Hiermee wordt op efficiënte manier de vochtige lucht naar buiten toe afgevoerd, waardoor de badkamer minder vochtig wordt en sneller droogt. In een droge omgeving kunnen schimmels niet groeien. Badkamerventilators zijn niet duur en niet moeilijk om te installeren.

Belangrijk is niet alleen de afzuiging maar uiteraard ook de circulatie. In voorkomende gevallen zijn er onvoldoende inlaatmogelijkheden voor de ventilatie, als de deur is afgesloten moet onder de deur een kier zijn van minimaal 1 cm. U kunt ook kiezen om een rooster in de deur te plaatsen. De aanwezige afzuiging moet goed kunnen functioneren! Zeker voor een badkamer is dit van groot belang, onvoldoende ventilatie zorgt voor schimmel op plafonds, voegen en mogelijk ook de wanden. Wij adviseren dan ook om de deur aan de onderzijde iets in te korten of een rooster in de deur te plaatsen zodat circulatie ontstaat.

Indien in de badkamer op wanden en/of plafonds reeds een schimmel aanwezig: de enigste manier om dit te bestrijden is een betere ventilatie. Verder kan de schimmel in de badkamer op verschillende manieren worden verwijderd. Met soda, met chloor of met een speciaal anti-schimmel middel. Indien de ventilatie niet wordt verbeterd zal de schimmel snel terugkeren.

 • In de badkamer wordt tijdens het douchen of baden erg veel waterdamp geproduceerd. Wanneer deze damp niet voldoende afgevoerd wordt via natuurlijke of mechanische ventilatie zal het snel gaan condenseren. Er vormen zich dan kleine waterdruppeltjes op de muur, het plafond, het raam of de spiegel.
 • Vooral de muren en het plafond zijn gevoelig voor schimmels omdat het oppervlak hiervan vaak wat ruw is, enigszins poreus en daardoor een bepaalde hoeveelheid vocht kan opnemen. Het is dus een goede voedingsbodem voor schimmels.
 • Schimmel kan overal in de badkamer voorkomen, mits de plekken maar langdurig vochtig zijn. Veel voorkomende plaatsen zijn: kitranden (wastafel, bad, douchebak), bovenzijde van de muur, plafond en het voegwerk tussen de tegels.

Overige aandachtspunten welke bij een inspectie van de badkamer aan de orde komen

Een badkamer inspectie is uiteraard een standaard onderdeel van een bouwtechnische keuring.

De kraan kan niet goed zijn gemonteerd of zit los en/of de kraan lekt. Kleine gebreken kunnen worden hersteld, de bevestiging kan worden verbeterd, na langdurig gebruik is een kraan ook aan slijtage onderhevig. Enig onderhoud zoals het vervangen van rubbers, sluitringen, invetten van alle bewegende delen en algeheel onderhoud doet het geheel weer prima functioneren.

Indien het water niet vlot wordt afgevoerd door het afvoersysteem: Dit kan duiden op het gebruik van verkeerde materialen (bijvoorbeeld te kleine diameter van de buizen), meer waarschijnlijk is dat de afvoer is vervuild. Wij adviseren om eerste de hele sifon te verwijderen en te reinigen, mogelijk lost dit het probleem al op.

Bij defecten aan een whirlpool kunnen de kosten voor reparatie behoorlijk oplopen. Het geven van een indicatie is zelfs niet mogelijk daar het onbekend is welke onderdelen eventueel vervangen moeten worden en wat daarvan de kosten zijn.

Indien gebreken worden opgemerkt aan garnituren dan zijn deze vaak reparabel of beter kan worden overwogen deze onderdelen te vervangen. Geheel vervangen van onderdelen is meestal voordeliger en eenvoudiger dan onderdelen zoeken, kopen en vervangen.

Elektra en aarding in de badkamer

In de badkamer hoort een aardedraad aanwezig te zijn. Vanzelf is het niet zichtbaar of alle metalen onderdelen op de juiste manier geaard zijn. Net zoals u niet kan zien of onder eventueel vloertegelwerk een aardingsmat aanwezig is. Volgens de NEN1010 moeten alle metalen onderdelen in een badkamer geaard zijn, deze bedoelde onderdelen kunnen ook achter een wand of tegelafwerking voorzien zijn van een aarding. In een afgewerkte badkamer is dit moeilijk te controleren.

Waar mogelijk moet een aardklem in het zicht of toegankelijk gemonteerd worden. Het CAP (centraal aardpunt) moet bereikbaar zijn. Meestal wordt het CAP in een elektradoos in de muur onder de wastafel gemonteerd in een doos met afneembare deksel. Als de CAP niet zichtbaar aanwezig is, wil dat niet zeggen dat voorwerpen niet zijn geaard, maar dat u dit niet visueel kan vaststellen. Het kan heel goed zo zijn dat aarding van voorwerpen achter tegelwerk of andere afwerking toch aanwezig is.



 • De mens heeft in de badruimte meestal een doornatte huid of bevindt zich in het water. Daardoor is de weerstand van de huid zeer laag. Een kleine aanraakspanning is al voldoende om een gevaarlijke en zelfs dodelijke stroom door het menselijk lichaam te laten lopen. De lichaamsweerstand is in deze ruimten ook anders omdat bescherming in de vorm van schoeisel en dergelijke veelal ontbreekt. Daarom worden er hier extra eisen gesteld aan de elektrische installatie.
 • Een belangrijk onderdeel van de elektra in een badkamer is de aarding van wandcontactdozen en metalen voorwerpen (zoals een metalen badkuip of radiator). Deze moeten zijn aangesloten met een aardedraad aan de elektrische installatie. De reden is, dat  water een goede elektrische geleider is. Goede aarding zorgt ervoor dat een aardlekschakelaar de stroomtoevoer snel onderbreekt, en het risico op letsel beperkter is bij het in aanraking komen met een elektrische spanning.
 • Aarding in een badkamer is belangrijk, lees hier onze blog waarom aarding belangrijk is.


Als in de badkamer wandcontactdozen aanwezig zijn: controleer dan of deze wel of niet voorzien zijn van een goed werkende aarding. In een badkamer mogen geen stopcontacten of gewone lichtschakelaars zonder aarding gebruikt worden. Indien deze niet zijn voorzien van een aarding en dus ook niet aangesloten op een groep met een aardlekschakelaar adviseren wij om u nader te laten adviseren door een elektricien. In een badkamer mogen dus geen stopcontacten of gewone lichtschakelaars gebruikt worden. Het advies is dan ook om deze te ontkoppelen of buiten de badkamer aan te brengen. Een andere oplossing kan zijn om alsnog een aardedraad aan te brengen en een geaard wandcontactdoos te plaatsen. Laat u adviseren door een elektricien!

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak