7 Aandachtspunten bij een appartement kopen

Wilt u een appartement kopen? Dan wilt u zeker weten dat u een appartement koopt dat in goede staat verkeerd. Hiervoor kunt u een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Homekeur controleert het appartement op alle kritieke punten. Wij bieden u vervolgens een duidelijk bouwkundig rapport over alles wat wij hebben geconstateerd. Toch, de bouwkundige staat van het appartement is niet het enige waar u rekening mee moet houden. Wat zijn nu verdere aandachtspunten bij het kopen van een appartement? Wij vertellen u hier graag meer over.

1. Welke kosten worden gedeeld

Eén van de belangrijkste voordelen van het kopen van een appartement, volgens appartementseigenaren zelf, is het feit dat kosten verdeeld worden. Binnen het complex zijn in veel gevallen openbare ruimten aanwezig. Deze moeten onderhouden worden, er moeten soms reparaties worden uitgevoerd en wellicht ook schoonmaakwerkzaamheden door een professional. Dergelijke kosten worden in de meeste gevallen verdeeld onder de bewoners van het complex. Dit is voordelig voor alle kopers. Wel is het belangrijk om vooraf goed te weten welke kosten gedeeld worden, en welke niet.

2. Is er een MJOP aanwezig?

Het beheer van het gebouw omvat onder meer verbouwingen, herstelwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden. In bepaalde gevallen is het beheer van het gebouw in handen van de bewoners zelf, in andere gevallen is er een beheerder aangesteld om alles in goede banen te leiden. Voor u als toekomstig eigenaar van een appartement is het belangrijk om goed te weten wie het gebouwbeheer regelt, welke afspraken daarover bestaan en of er een duidelijk MJOP is.

3. Hoe worden gemeenschappelijke kosten betaald?

De gemeenschappelijke kosten zijn in de meeste gevallen aan het mede-eigendom verbonden. Koopt u een appartement, dan krijgt u te maken met gemeenschappelijke kosten. Het is uiteraard belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over wanneer en hoe deze gemeenschappelijke kosten voldaan dienen te worden. Vraag naar de hoogte van deze kosten en wat de jaarlijkse indexactie is.

4. Hoe zit het met het reservefonds?

Af en toe moeten er grotere investeringen worden gedaan. Hierbij kan worden gedacht aan het vervangen van het dak of aan het vervangen van een lift. Dit zijn grotere uitgaven die in de meeste gevallen worden betaald vanuit een reservefonds. Vaak is het zo dat een deel van de gemeenschappelijke kosten in het reservefonds wordt gestopt, maar dit kan anders geregeld zijn. Stel vast of er een reservefonds aanwezig is en op welke manier dit geregeld is.

5. Vinden er algemene vergaderingen plaats?

In principe moeten er algemene vergaderingen plaats vinden, waarbij alle belangrijke zaken worden besproken door de appartementseigenaren. Hierbij geldt een stemrecht dat in de meeste gevallen in verhouding staat tot het percentage eigendom. Algemene vergaderingen zijn belangrijk, maar vinden niet altijd jaarlijks plaats. Deze vinden bijvoorbeeld niet plaats in het geval van een ‘slapende VvE’. Controleer dit goed. Een actieve VvE met jaarvergaderingen geeft vaak aan dat zaken goed zijn geregeld.

6. Wat mag u wel en niet veranderen?

Koopt u een appartement? Dan zijn er mogelijk dingen die u zou willen veranderen. Bedenk u dat het niet altijd is toegestaan om zaken te veranderen. Is bijvoorbeeld de zonwering aan de buitenkant aan vervanging toe? Dan is het niet altijd toegestaan om een rode zonwering te vervangen door een blauwe. Hier kunnen regels over zijn en het is belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn. Zorg ervoor dat u goed weet wat wel en niet mag. Daarnaast is het ook goed om te controleren welke kosten voor vervanging voor uw eigen rekening zijn.

7. Vraag de verslagen van vergaderingen op

Als nieuwe bewoner van een appartement in een complex heeft u het recht om te weten wat er onlangs allemaal besproken en afgesproken is tijdens de algemene vergaderingen. Van de algemene vergaderingen zijn verslagen aanwezig. Vraag deze op en neem deze goed door. Zo heeft u duidelijk inzicht in bijvoorbeeld de investeringen die op de planning staan.

In welke staat verkeert het appartement?

Wanneer u een appartement wilt kopen, dan wilt u zeker zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Het is daarom goed om een bouwkundige keuring uit te laten voeren door Homekeur. U ontvangt hiervan een bouwkundig rapport, zodat u alle informatie over de staat van het appartement compleet heeft. Maak direct online een afspraak of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies. Wij zijn u graag van dienst.

2022-07-19T11:05:07+01:00