Ventilatieroosters 2021-01-08T07:27:30+01:00

Ventilatieroosters op beglazing/kozijn

Indien in de woning geen balansventilatie aanwezig is: zowel het afzuigen als het inblazen van lucht verloopt bij balansventilatie mechanisch en gaat meestal door inblaas en afzuigventielen welke in een plafond of wand zijn gemonteerd. Omdat deze vorm van ventilatie en afzuiging niet aanwezig is en de afzuiging op een andere wijze geschiedt, is het belangrijk dat verse lucht middels roosters in de woning kan komen. Meestal zijn dergelijke roosters voorzien boven de beglazing of boven een kozijn in alle verblijfsruimtes, dit zorgt voor een gezond klimaat in de woning.

  • Verblijfsruimtes zijn bijvoorbeeld de slaapkamers, keuken en woonkamer. Mits deze ruimtes een kozijn hebben welke grenst aan ‘buiten’.
  • In bestaande kozijnen kan beglazing worden vervangen en direct een rooster op de beglazing worden gemonteerd.
  • Eventuele klap, openslaande of draai/kiep ramen kunnen worden vervangen door ‘vast’ glas met rooster op de beglazing gemonteerd.
  • Onderhoud ventilatieroosters vaak vergeten

Onderhoud roosters

De ventilatieroosters boven de ramen/kozijnen moeten goed worden onderhouden. Bij onvoldoende onderhoud kunnen deze niet optimaal functioneren. Als de roosters zijn vervuild dienen deze te worden gereinigd, dit kan eventueel door zelfwerkzaamheid. Of de roosters van voldoende capaciteit kunt u niet eenvoudig berekenen. Door matig tot onvoldoende onderhoud functioneren kunnen onderdelen niet zoals bedoeld of minder goed functioneren. Wij adviseren om achterstallig onderhoud conform de voorschriften van de leverancier alsnog uit te voeren. Voor het onderhouden van de ventilatieroosters kunt u onderhoudsinstructies bij de leverancier of op internet downloaden.Indien ventilatieroosters boven de ramen/kozijnen niet meer geheel of deels kunnen functioneren: de ventilatie in de woning is hiermee ontregeld en ongezond. In voorkomende gevallen zullen ventilatieroosters moeten worden vervangen. Het nadeel hiervan is vaak dat de beglazing moet worden verwijderd en teruggeplaatst, schilderwerk zal beschadigen en dergelijke. Laat u adviseren door een deskundige glashandel, wellicht heeft deze voor u nog interessante mogelijkheden.

  • Reinigen van het rooster is het meest eenvoudig door het geopende rooster met een stofzuiger schoon te maken.
  • In voorkomende gevallen kan de kap worden losgeklikt en de kap alsmede het binnenwerk met een lauw sopje worden gereinigd.
  • Spuit nooit agressieve reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen in het rooster.