Troggewelf vloer 2021-01-06T21:47:12+01:00

Troggewelf vloer

Een troggewelf is een gemetseld gewelf dat bestaat uit segmentbogen. Het troggewelf lijkt omgekeerd op een trog of drinkbak. De gewelven bestaan bij een troggewelf uit een kleiner deel van een halve cirkel. Deze troggewelven zijn op een stalen overspanning geplaatst en vormen (geheel of deels) de constructieve vloer.

 • Beoordelen van een dergelijke vloer is lastig, wilt u meer zekerheid dan moet altijd een nader onderzoek uitgevoerd worden.
 • Deze vloerconstructie betreft een zogenaamde risicovloer!
 • Zijn er risico’s, wilt u meer informatie of meer zekerheid dan kunt u vervolg inspectie overwegen.
 • Troggewelf vloer: authentiek, maar inspecteer altijd!


Gebreken, opmerkingen of aandachtspunten

 • De stalen liggers van de troggewelven en vanzelf ook het metselwerk zijn punten van aandacht. Let op, er is meer metaal niet zichtbaar dan beoordeeld is.
 • Als er schade is aan het metselwerk van de troggewelven, kan na herstellen van corrosie op de stalen balken (INP profielen) dit metselwerk worden hersteld.
 • Als de stalen balken (INP profielen) aan het roesten zijn: hierdoor kan indien dit toeneemt schade ontstaan aan de fundering of de troggewelven. Het advies is om dit roest te verwijderen, het staal kan hierna worden voorzien van een roestwerende loodmenie of speciaal hiervoor bedoeld verfsysteem.
  • Let erop dat de omstandigheden gunstig blijven, zoals goed ventileren en geen vocht of condens op het staal.
  • Laat uw vloer periodiek controleren, bij twijfel altijd een deskundige uitnodigen voor een uitgebreide vloerinspectie.
 • Als de stalen balken (INP profielen) ernstig aan het roesten zijn: hierdoor kan schade ontstaan aan de fundering of de troggewelven, ook de draagkracht van de vloer zal afnemen. Het kan zijn dat (deels preventieve) maatregelen noodzakelijk zijn om mogelijk ‘erger’ te voorkomen. Herstellen van een troggewelf vloer is meestal niet eenvoudig, het staal is voor het grootste gedeelte niet zichtbaar. Herstellen moet dan ook al snel door een professioneel bedrijf worden uitgevoerd, waarbij de corrosie van het balkstaal middels kathodische bescherming en het aanbrengen van een elastische beschermlaag kan worden aangepakt.
 • Bij veel roest en schade adviseren we nader onderzoek. Er zijn dan teveel onzekerheden met betrekking tot de stalen INP profielen. De overspanning van een INP profiel en het type INP profiel is leidinggevend bij het beoordelen. Soms kan een INP profiel met veel corrosie nog draagkrachtig genoeg zijn en soms kan een INP profiel afgekeurd worden bij geringe corrosie, dit heeft te maken met welke maat INP er gebruikt is.
 • Een bouwkundige keuring geeft u direct meer duidelijkheid over de risico vloer.


Inspectie van een Troggewelf vloer

De Toogjesvloer of troggewelfvloer is een vloerconstructie met een licht gebogen gewelf. Deze vloeren werden rondstreek het jaar 1900 in woningen toegepast. Dit type vloer heeft een artistieke uitstraling en werd veelal in monumentale panden gebruikt. Voornamelijk in kelders of ruimtes met een relatief kleine overspanning. Aanvankelijk was de constructie een gemetselde boog die steunde op twee houten balken. Door de boogwerking in het gewelf wordt de druk afgegeven op de houten balken. Door de ontwikkeling in de staal en ijzer industrie werden deze gewelven op enig moment uitgevoerd met stalen balken genaamd INP’s.

Deze stalen balken zijn meestal ingekast in een gemetselde fundering, deze funderingen hebben de eigenschap om vocht door te laten of capillair te laten optrekken. Kelders en kruipruimtes (waar deze vloeren meestal zijn toegepast), hebben een luchtvochtig klimaat waardoor de materialen condenseren of continue door vocht worden belast. Corrosie heeft dan ook praktisch vrij spel om een corrosie proces op gang te zetten en zodoende het metaal aan te tasten.

De Troggewelfvloer met stalen balken worden in een dergelijke omgeving met vochtig klimaat vrijwel altijd aangetast. Aanvankelijk ontstaan er kleine roestvlekken die later uitgroeien tot bladroest. Hierdoor neemt geleidelijk de staaldikte af. Er kan door het uitzetten van staal door toedoen van corrosie ook scheuren ontstaan in de opgaande muren en in het metselwerk of beton van de togen tussen de INP profielen.

Vroeger lagen de veiligheidsmarges ten aanzien van het draagvermogen iets hoger dan tegenwoordig waardoor er meer ruimte is om een troggewelfvloer zonder deze volledig af te schrijven te herstellen. Dit neemt niet weg dat er alsnog snel gehandeld moet worden bij de eerste tekenen van corrosie.

Van het stalen profiel is slechts 15% zichtbaar, het meeste staal zit in en boven de gewelven gemetseld. De corrosie vind zichtbaar vooral plaats over de gehele onderflens van het staal en werkt zich (niet zichtbaar) omhoog richting het volledige profiel. Zodra scheurvorming in het metselwerk zichtbaar is zal het staal waarschijnlijk (vergaand) zijn aangetast.

Preventieve maatregelen hebben alleen zin indien er nog geen kapotte stenen zichtbaar zijn. Het plaatselijk ontroesten en primeren heeft meestal geen lange levensduur. Door het aanbrengen van extra staal of kathodische bescherming kan de corrosie voor minimaal 20 jaar worden gestopt. Andere preventieve maatregelen zijn vanzelf altijd goed, denk hierbij aan een droge en goed ventilerende ruimte.