Inspectie NeHoBo vloer 2020-01-24T12:50:23+01:00

Inspectie van een NeHoBo vloer

De NeHoBo vloer (ook bekend als een holle bakstenen vloer), is wat ons betreft de vervelendste en verraderlijkste vloer die u maar kan aantreffen in een woning. In meer dan 75% van de gevallen waar wij een vervolg onderzoek uitvoeren blijkt schade te zijn. De NeHoBo vloeren werden vroeger op de bouwplaats gemetseld als een muurtje, in de holling is een hoofdwapening aangebracht. Met mortel zijn de stenen aan elkaar gemetseld tot de juiste afmeting. Na droging werden de muurtjes gekanteld, zo zijn deze als vloerelementen toegepast.

Kosten van deze inspectie € 275,-

Een inspectie van een NeHoBo vloer heeft u bij Homekeur al voor €275,00 inclusief btw! Heeft u vragen over de kosten van het inspecteren van een NeHoBo vloer? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675, wij helpen u graag verder!

Maak een afspraak

 

De NeHoBovloer is van 1956 tot 1984 geproduceerd. NeHoBovloeren zijn gemaakt van holle keramische bouwstenen. Aan de onderzijde is de vloer altijd vlak. De NeHoBovloer bestaat uit gemetselde oranje stenen, en daartussen in de voegen heeft men de wapeningsstaven aangebracht.

Bekijk hier een voorbeeld van een vloerinspectie rapport!

De gebruikte mortel is altijd poreus, een licht vochtige kruipruimte tast al heel snel de hoofdwapening aan. Door roestvorming en corrosie zet deze wapening uit en ontstaat schade aan de vloer. De schade hoeft niet altijd visueel waarneembaar te zijn. Soms ontstaat scheurvorming vanaf de wapening naar de luchtspouw in de steen. Op enig moment kunnen spontaan meerdere vierkante meters loskomen. De ideale omstandigheden voor een NeHoBo vloer is dan ook alleen een absoluut droge en goed ventilerende kruipruimte.

Visueel kan een NeHoBo vloer nog in redelijke of zelfs goede conditie verkeren. Omdat 3 op de 4 vloeren gebreken vertonen, adviseren wij altijd een gedetailleerd en specialistisch onderzoek uit te laten voeren. Tijdens dit onderzoek wordt elke voeg over de volle lengte, en elke holle baksteen beklopt en tot in detail door een ervaren inspecteur geïnspecteerd. Na de inspectie ontvangt u een uitgewerkt rapport en indien van toepassing een herstelplan inclusief een begroting. NeHoBo vloeren zijn moeilijk te repareren, al snel wordt bij herstel gewerkt met ondersteunende (stalen) constructies.

 

De wapening in de NeHoBovloer is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich daar dan ook de meeste wapening. Tijdens de bouwperiode is in voorkomende gevallen ook nog eens een calciumchloride toegevoegd aan de mortel, dit om het drogingsproces te versnellen. Deze chloride tast ook de wapening aan, de wapening roest weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende opnemen.

Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel en stenen stuk. De draagkracht van de elementen neemt af en de vloer kan bezwijken. Het is duidelijk dat deze schade de veiligheid en het functioneren van de begane grondvloer negatief beïnvloedt. Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de vloer. De vloeren voldoen dus niet allemaal aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.

Om de beschadigde vloerelementen te repareren is een draagconstructie ontwikkeld. Deze draagconstructie is samengesteld uit losse delen, de constructie is gemaakt van verzinkt staal en wordt van fundering naar fundering onder de vloerelementen aangebracht. De constructie neemt vervolgens de functie van de roestende wapening in de vloer over. Hierdoor wordt de wapening in het beton overbodig. De levensduur van de draagconstructie is tenminste 50 jaar.

Diensten & prijzen

Homekeur biedt, naast de inspectie van een NeHoBo vloer, diverse andere diensten aan. Hieronder vindt u deze diensten en prijzen.

Homekeur is aangesloten bij de BVBK;  de Branchevereniging voor Bouwkundige Keurders.

Open chat