Hoe weet ik of er asbest in mijn huis zit 2018-06-14T19:15:59+01:00

Heeft u de vraag, hoe weet ik of er asbest in mijn huis zit, vraag dan nu een asbestinventarisatie aan

Uw vraag of er asbest in uw huis aanwezig is, kan beantwoord worden door middel van een asbestinventarisatie Type A. Het is een gespecialiseerd onderzoek naar asbest die direct waarneembaar is. Een onderzoek dat alleen kan worden uitgevoerd door een asbestdeskundige, die ook de wetgeving daaromtrent kent. Asbestherkenning is in sommige gevallen niet makkelijk, want dit gevaarlijke materiaal kan zich overal bevinden. Denk aan golfplaten van Eternit, isolatiemateriaal, vinylzeil onder Novilon vloerbedekking, asbestleien op daken, asbestkoord in haarden, een asbestplaatje in de keuken en in karton. Wilt u zekerheid? Plaats dan direct uw opdracht om een asbestonderzoek te laten verrichten. Eerst informatie over prijzen? Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Asbestlongen

Asbest is in het verleden in, op en aan heel veel producten toegepast. Tot men erachter kwam dat langdurige blootstelling aan dit materiaal asbestlongen ofwel asbestose kan veroorzaken. Asbestose wordt erkend als een beroepsziekte en komt voor onder mensen die veel met asbest hebben gewerkt. Dat neemt echter niet weg dat u ook buiten een beroepsmatige blootstelling te maken kunt krijgen met asbest, aangezien het materiaal op een aantal verschillende plaatsen in huis werd toegepast. Denkt u maar eens aan asbestkarton. Bekijk hier het NOS artikel.

Asbestkarton

Asbestkarton werd vroeger gebruikt om bijvoorbeeld open plekken af te dichten. Het heeft meestal een grijsachtige kleur en werd vaak toegepast in de vorm van asbestplaten. Asbestkarton is heel gevaarlijk. Dit komt niet alleen door de hoge concentratie vezels, maar ook door de stof waar het in is verwerkt. Karton is namelijk niet zo sterk en kan daarom makkelijk beschadigen. Als dit gebeurt, dan kan een concentratie van vezels vrijkomen. De gevolgen kunnen rampzalig zijn als deze vezels ingeademd worden door mensen.

Sloopvergunning

Als u bijvoorbeeld gaat slopen of verbouwen in een huis of pand dat voor 1993 is gebouwd, adviseren wij om altijd een asbestmeting te laten verrichten. Uw vraag, hoe weet ik of er asbest in mijn huis zit, zal dan snel worden beantwoord. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig. Als het gaat om een oud huis of pand, dan kan een asbestinventarisatie zelfs als voorwaarden worden gesteld om een sloopvergunning te verkrijgen.

Asbestvrij huis

Een asbestdeskundige zal voor u een rapport opstellen met zijn bevindingen en advies geven op welke wijze u het beste asbest kunt laten verwijderen en afvoeren, zodat uw huis straks asbestvrij is. Bij asbestverdacht materiaal kan monsteronderzoek nodig zijn. De monsters worden onderzocht in een zogenoemd asbestlaboratorium. Het voordeel hiervan is dat wij dan precies weten met welk soort asbest wij te maken hebben.

Soorten asbest

Het mineraal asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Er zijn verschillende soorten, onderverdeeld in serpentijnen en amfibolen. Serpentijnen hebben gekrulde vezels en de vezels van amfibolen hebben de vorm van staafjes en zijn gevaarlijker, zoals amosiet (bruine asbest). Hoe ziet amosiet eruit? Op het internet kunt u vele voorbeelden bekijken van de verschillende soorten asbest.

Stichting Certificatie Asbest (Ascert)

Als er na een asbestkeuring asbest in uw huis wordt aangetroffen, dan zal de asbestdeskundige met u een plan van aanpak opstellen. Asbestverwijdering is bijvoorbeeld niet noodzakelijk als het in gebonden toestand verkeert, maar wij kunnen het ons voorstellen dat u ook dan besluit om asbest te laten verwijderen. Het is niet goedkoop, maar wij kunnen u het juiste bedrijf adviseren tegen de beste prijs. U kunt uiteraard ook informeren bij de Stichting Certificatie Asbest. Het is een centraal platform waar u met al uw vragen omtrent asbest terecht kunt.

Wat gebeurt er met asbest na sanering?

Sommige mensen vragen zich af wat er gebeurt met asbest na sanering. Voor asbestverwijdering wordt het soort asbest ingedeeld in een bepaalde risicoklasse. Bij minder risicovol materiaal is er plastic voor asbest beschikbaar, waarmee het materiaal afgevoerd kan worden naar een asbestinzamelpunt waar het wordt vernietigd.

Kosten asbestverwijdering

Over het algemeen zijn de kosten voor asbestverwijdering voor eigen rekening. Mensen met een uitkering kunnen in bepaalde gevallen een vergoeding van de gemeente vragen. Voor het vervangen van asbestdaken is er een subsidieregeling, maar die wordt van jaar tot jaar herzien.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by