erker 2021-01-08T07:11:01+01:00

Erker

Een erker is een ruimte als uitbreiding van een ruimte of ander vertrek in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open verbinding staat met het bedoelde vertrek. De buitenzijde wordt begrensd door kozijnen waarvan de afdekking van de borstwering van de onderdorpel een vensterbank genoemd wordt. Bij een erker ligt de vloer meestal op gelijke hoogte met die van het vertrek waar de erker bij hoort.

Dakbedekking erker bitumen

De dakbedekking van de erker kan in een goede technische conditie verkeren, deze gaat dan nog jaren mee. Een precieze te verwachten levensduur is moeilijk aan te geven en is ook afhankelijk van allerlei factoren zoals weersinvloeden.

De bitumen dakbedekking van de erker kan in een matige technische conditie verkeren, in dat geval kan de bitumen maximaal nog 2 tot 5 jaar mee. Een precieze te verwachten levensduur is moeilijk aan te geven en is ook afhankelijk van allerlei factoren zoals weersinvloeden. U ontkomt er niet aan om de bitumen op termijn te vervangen.

De bitumen dakbedekking van de erker kan in een slechte technische conditie verkeren. Deze bedekking dient dan per direct vervangen te worden. Het risico op lekkage is zeer reëel aanwezig waardoor weer andere (vervolg)schade zal kunnen gaan ontstaan.

Dakbedekking erker zink

De zinken dakbedekking van de erker kan in slechte technische conditie verkeren. Deze bedekking dient dan per direct vervangen te worden. Het risico op lekkage is zeer reëel aanwezig waardoor weer andere (vervolg)schade zal gaan ontstaan.

De zinken dakbedekking van de erker kan in een matige technische conditie verkeren. Een precieze te verwachten levensduur is moeilijk aan te geven en is ook afhankelijk van allerlei factoren zoals weersinvloeden. U ontkomt er niet aan om de bitumen op termijn te vervangen.

 • Maak het dak tweemaal per jaar schoon.
 • Loop nooit op het dak bij hoge of lage temperaturen.
 • Controleer de loodstroken op gebreken tussen de gevel en dakaansluiting

Betonplaat als dakje van erker

Het dakje van de erker is niet voorzien van een bedekking maar is een betonplaat. Het kan voorkomen dat de afwatering en waterdichtheid onvoldoende kan functioneren of niet voldoende waterdicht is. De wapening in het beton kan dan worden aangetast door vocht, gaat roesten en kan schade aan het beton veroorzaken. Wij adviseren in dat geval het dakje alsnog te voorzien van een zinken of bitumen bedekking, hierna kan het geheel weer prima functioneren.

 • Het nieuwe verdichte beton (bij relatief nieuwere woningen) is een minder groot risico.
 • Vooral alert zijn op de oudere grove structuur van de betonconstructie, indien daar grof grind in zichtbaar is, is het risico vanzelf groter op indringen van vocht in deze steenachtige constructie.
 • Eventueel vocht wat reeds in het beton aanwezig is zal vanzelf weer drogen indien de bovenzijde 100% is afgedicht.
 • Bij twijfel schakel een deskundige in, de kosten om eventuele betonschade ten gevolge van de roestende wapening te herstellen kunnen behoorlijk oplopen. Het is dus belangrijk om er verzekerd van te zijn of er betonschade of een risico op betonschade aanwezig is.

Het dak van de erker kan dus ook voorzien zijn van betonplaat nieuwere versie (verdicht) en dan prima functioneren. De afwatering en waterdichtheid zijn dan meestal voldoende. Indien op enig moment het beton niet meer voldoende waterdicht zou zijn kan eenvoudig en alsnog een bitumen of zinken dakbedekking op dit deel worden aangebracht.

Beglazing dak erker

Indien de beglazing is vervuild: normaal regulier onderhoud moet dan per direct worden uitgevoerd, er is een risico dat de vervuiling gaat ‘invreten’ in de beglazing. Reinigen is op enig moment niet meer mogelijk.

Bij breuk in de beglazing van het erkerdak, moet vanzelf het glaspaneel direct worden vervangen.

De rubbers en/of het kitwerk van de (profiel) glaslatten met de aansluitingen van het glas zijn belangrijk voor een goede afdichting en behoren dus in goede conditie te verkeren. Indien dat niet het geval is zullen de gebreken hersteld moeten worden of onderdelen, rubbers, profielen e.d moeten worden vervangen.

Gebreken aan de (profiel) glaslatten, moeten ook worden verbeterd of vervangen. Meestal is de bevestiging niet optimaal. Reparatie of verbetering aan de profielen/glaslat(ten) kan worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is kunnen onderdelen worden vervangen.

 • Er is een verhoogd risico op inwateren bij de profielen daar waar de gebreken zijn opgemerkt.
 • Het vervangen van een profiel is niet eenvoudig, in het ergste geval moet de beglazing worden verwijderd.

Goot en/of afwatering erkerdak

Sommige erkerdakjes zijn voorzien van een goot. Overige platte daken hebben sowieso een afwatering, meestal een HWA (hemelwater afvoer) welke is aangesloten op een riolering of loost in de tuin. Eventuele gebreken aan de afwatering of de goot dienen uiteraard te worden hersteld. Controleer regelmatig de goot en de afwatering, verwijder vervuiling zoals bladeren en mos.

Overige opmerkingen erkerdak, mogelijke gebreken en aandachtspunten

 • In de bitumen dakbedekking kan craquelé aanwezig zijn. Craquelé, of lichte scheurvorming, ontstaat door verwering van de bitumen dakbedekking onder invloed van Uv-straling en vocht. Uv-straling met temperatuurbelasting veroorzaakt een ontbinding van het bitumineuze materiaal, waardoor de plastische (vorm bare) stoffen uittreden. Daardoor ontstaan haarscheuren en een verharding van de bovenlaag. Hierdoor kan het bitumen de bewegingen van de ondergrond niet meer volgen en barst vervolgens.
 • Een bitumen dakbedekking is vanuit de fabriek voorzien van een ingewalste leislag, deze leislag beschermt de bitumen bedekking. Afhankelijk van het soort dakbedekking komt deze leislag op enig moment los, het geheel verschraald en biedt minder bescherming voor de bitumen. Het kan zijn dat de leislag geen voldoende bescherming meer biedt voor de bitumen. De bitumen is nu meer kwetsbaar wat de levensduur verkort.

 • Tussen het dak van de erker en de gevel van de woning is een aansluiting aanwezig. Deze aansluiting wordt normaal gesproken waterdicht gemaakt door een loodstrook (voetlood). Dit lood zit door de spouw van de gevel en is bevestigd aan het binnenblad. Regenwater wat door de gevel wordt opgenomen en naar beneden zakt wordt op die manier naar buiten ‘gedwongen’. Indien deze loodslabbe niet aanwezig is zal deze alsnog aangebracht moeten worden, of wees u bewust van de vocht risico’s welke kunnen ontstaan of al reeds aanwezig zijn.
  • Indien het dakje van de erker onder een flinke overstek is gesitueerd kan een knelstrip ook prima functioneren.  Afhankelijk van de situatie en de gevelbelasting door regen kan voor de ene of de andere oplossing gekozen worden.
  • Bij metselwerk is de beste oplossing dat stroken stenen worden verwijderd zodat het lood in de spouw tegen het binnenblad gemonteerd kan worden. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat het lood ten minste 4 cm diep wordt ingeslepen in een voeg. Indien het een montage onder een kozijn betreft wordt een vakman geadviseerd.

Loodstroken erkerdak aansluiting versus gevel

 • Indien gebreken aan de lintvoeg boven de loodstrook tussen de gevel en het dak van de erker aanwezig zijn: In dat geval adviseren we de huidige situatie te handhaven en de lintvoeg te herstellen. Daar waar nodig de voeg voldoende diep maken, gruis en los materiaal verwijderen en de voeg herstellen conform het bestaande werk.
 • Het voetlood (deel wat dus zichtbaar is vanuit het metselwerk) kan te hoog zijn en hangt dan (of ligt) teveel op het horizontale dakvlak van de erker. Door kruip en capillaire werking van water wat op het dak blijft staan ontstaat een verhoogd risico op inwateren en/of lekkage in de spouw of ter hoogte van deze aansluiting. Herstel is eenvoudig mogelijk door de hoogte van dit lood korter te maken.
  • Lood kan eenvoudig met een stanleymes worden gesneden en ‘afgescheurd’.
  • Leg altijd een plaatje board onder het te snijden lood, dit voorkomt dat u per ongeluk een snee geeft in de bitumen.
 • De stroken voetlood (deel wat dus zichtbaar is vanuit het metselwerk) kunnen ook te lang zijn. De stroken mogen een maximale lengte hebben van 1 meter en moeten elkaar minstens 8 cm overlappen. Door weersinvloeden werken de materialen. Als deze te lang zijn, is er onvoldoende ruimte om die werking van krimpen of uitzetten op te vangen. Hierdoor gaat het materiaal sneller scheuren en ontstaan er dus gebreken. Als het voetlood eenmaal op deze manier is aangebracht is hier niet veel meer aan te doen dan dit te accepteren. De levensduur van het materiaal is hierdoor wel korter, vervangen van het voetlood zal eerder dan gebruikelijk uitgevoerd moeten worden.
 • Het voetlood kan ook loskomen uit de gevel, indien dat het geval is zal dit voetlood niet door de spouw aan het binnenblad zijn aangebracht. Het vervangen van voetlood is niet eenvoudig! Stroken metselwerk moeten worden verwijderd om een deugdelijk herstel uit te voeren.

 • Het voetlood zoals hiervoor omschreven moet (deels) worden vervangen indien het in een slechte conditie verkeert en herstel of reparatie niet meer mogelijk is.
  • Het eenvoudig (vast)klemmen van het voetlood en dichtvoegen van een voeg is geen deugdelijk herstel, maar waarschijnlijk wel de meest toegepaste methode.
  • Bij metselwerk is de beste oplossing dat stroken stenen worden verwijderd zodat het lood in de spouw tegen het binnenblad gemonteerd kan worden. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat het lood ten minste 4 cm diep wordt ingeslepen in een voeg. Indien het een montage onder een kozijn betreft wordt een vakman geadviseerd.
 • Het voetlood zoals hiervoor omschreven kan natuurlijk ook (deels) worden gerepareerd, dit kan door scheurtjes in het lood te plakken met een zelfklevend bitumenband wat bij elke bouwmarkt is te verkrijgen. Zolang reparaties mogelijk zijn adviseren we het vervangen uit te stellen.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak