dakramen 2021-01-08T07:21:03+01:00

Dakraam of dakramen

In het dakvlak kan een dakraam en/of lichtkoepel aanwezig zijn. Bij een later aangebracht dakraam of lichtkoepel moet extra worden gelet op de (balken)constructie. Voor het plaatsen van grotere dakramen of lichtkoepels, moeten regelmatig dragende balken, welke een onderdeel zijn van de dakconstructie, worden onderbroken. Indien dit niet deugdelijk wordt opgevangen is er een reëel risico op doorhangen van het dakvlak.

 • Let op dat bij een verzwakte constructie het dakvlak kan gaan doorzakken of verder verzwakken indien deze constructie niet wordt hersteld. Vaak is een dergelijk herstel redelijk eenvoudig mogelijk door het aanbrengen van enkele balken tussen de bestaande gordingen en/of andere aanpassingen.


Aansluitingen dakraam <> Dak

Bij gebreken rond de aansluitingen (lood of loodvervanger) kan voor reparatie eventueel een tape worden gebruikt voor een waterafdichting. Dit soort tape is te verkrijgen bij elke bouwmarkt. Indien de gebreken te ernstig zijn kan herstel niet meer mogelijk zijn en/of heeft dit weinig zin. Een deskundige op dit gebied kan mogelijk nog een nieuwe aansluiting realiseren, zodat de levensduur van de dakramen kan worden verlengd. Afhankelijk van de kosten kan altijd het vervangen van de elementen nog worden overwogen.

 • Controleer jaarlijks deze aansluitingen rond de dakopeningen, eventueel opgewaaid materiaal kan direct worden gecorrigeerd.
 • Verwijder vuil en blad rond de dakopening om belemmeringen in de afwateringen te voorkomen.
 • Deze werkzaamheden kunnen door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd.

Overige opmerkingen, gebreken of aandachtspunten bij een dakraam

 • Denk hierbij aan lekke beglazing, overige lekkage en/of gebreken aan het hang en sluitwerk.
 • Is de dubbele beglazing lek in de dakopening? Opzich is dit geen probleem en kan dit zo blijven. Het zicht zal op termijn verder vertroebelen.

 • Niet actieve lekkagesporen: kunnen zijn veroorzaakt doordat het raam open heeft gestaan tijdens regenval, of door condensatie. De oorzaak kan ook een reeds verholpen gebrek zijn (met lekkage als gevolg) aan de buitenzijde van deze dakopening.
 • Actieve lekkagesporen: kunnen worden veroorzaakt doordat het raam open heeft gestaan tijdens regenval, of door condensatie. Een andere mogelijke oorzaak, kan ook zijn een gebrek (met lekkage als gevolg) aan de buitenzijde van deze dakopening, hier zult u dus een klein onderzoekje naar moeten doen. Indien geen gebrek aanwezig is zal inregenen of condensatie de oorzaak kunnen zijn. Hier is dan weinig aan te doen dan alleen zorgzaam om te gaan met de openingsstand van de dakopening en/of eventueel ter bestrijding van de condensatie het binnenklimaat te verbeteren.
 • Het geheel van het dakraam kan slecht onderhouden zijn, dit is vanzelf niet goed voor de technische levensduur van het dakraam en zal leiden tot vervanging van het geheel in een vroeger dan gebruikelijk stadium. Middels zelfwerkzaamheid kan dit achterstallige onderhoud alsnog worden uitgevoerd.
  • Eventuele bewegende mechanische onderdelen regelmatig invetten of met kruipolie inspuiten.
  • Verwijder vervuiling aan de buitenzijde.
  • Het geheel regelmatig reinigen.

 • Zijn er gebreken aan het hang en sluitwerk van het dakraam of enkele mechanische onderdelen functioneren niet of matig. Deze onderdelen kunnen dan worden vervangen waarna het geheel meestal weer prima kan functioneren.
 • Dakraam gaat moeizaam open en dicht: wij adviseren eerst om alle bewegende onderdelen te bespuiten met kruipolie en hierna in te vetten. Indien nodig het geheel afstellen zodat de bediening alsmede het openen en afsluiten van het venster weer soepel en zoals bedoeld zal kunnen functioneren.
 • In het dakraam is houtrot aanwezig: Omdat houtrot reeds aanwezig is, blijft de conditie van het raam ook na reparatie nog steeds gedateerd en zou vernieuwen wellicht een betere optie zijn.

Lichtkoepels

Indien op een plat dak een dakopening met lichtkoepel aanwezig is: deze is meestal voorzien van een acrylaat lichtkoepel, hier kan schade of breuk aanwezig zijn. Indien gebreken worden opgemerkt is er een risico op inwateren, reparatie is vaak niet meer mogelijk. De koepel (alleen de kap) kan eventueel worden vervangen.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak