casussen 2021-07-20T14:25:30+01:00

Op deze pagina behandelen we, en leggen we vast de besproken casussen, overleggen en besprekingen van Homekeur energielabel adviseurs.


Vraagstelling:

Wanneer je een woonhuis met mechanische ventilatie hebt en het debiet bekend is (op typeplaatje) heeft dit enorme invloed op het label, gaat soms wel twee letters naar beneden. Wanneer je een forfaitaire waarde invult kom je altijd hoger uit. Hoe los je dit op?

Antwoord:

Debiet is altijd onbekend mits er een inregelrapport is van het systeem.


Vraagstelling:

In de software moet je aangeven hoeveel leidingdoorvoeren er zijn. Hoe voeren we dit in?

Antwoord:

Wanneer het onbekend is hoeveel leidingdoorvoeren er zijn (door bijvoorbeeld een schacht) houden we het aantal bouwlagen aan. Dus een woonhuis met 3 bouwlagen heeft 3 leidingdoorvoeren.


Vraagstelling:

Bij mechanische ventilatiesystemen moet je aangeven wat de LUKA is, wat voer je hier in?

Antwoord:

Altijd onbekend.


Vraagstelling:

Wanneer er bij zonnepanelen sprake is van belemmering, hoe voeren we dit in?

Antwoord:

Per 1 juli is het toegestaan om de belemmering te meten vanuit het midden van een panelen vlak. Het hoeft dus niet meer afzonderlijk per paneel.


Vraagstelling: 

Dit is een airco die boven een raam gemonteerd is, dus direct met de buitenlucht in verbinding. Hoe voer ik deze in Vabi in, als single split (wat het volgens mij niet is, want er is geen buitenunit?

Antwoord:

Dit voeren we in als een single split unit.


Vraagstelling: 

Op onderstaande foto is een overstek te zien van polycarbonaat platen. Wordt dit als een overstek gezien?

Antwoord:

Als je een vogel kunt herkennen door het materiaal, dan is het géén overstek.


Vraagstelling: 

Er is bij een CV installatie een circulatiepomp geïnstalleerd. Wat neem je hier op bij het vermogen?

Antwoord:

Onderstaand antwoord van KEGO wordt vanaf 1 augustus ook in het interpretatiebesluit meegenomen. Praktisch gezien hoef je het pompvermogen dus niet meer op te nemen en wordt het automatisch berekend.