Bouwkundig rapport nhg 2021-02-02T05:44:03+01:00

Bouwtechnische keuring

Bouwkundig rapport NHG

Als je bezig bent met het aankopen van een nieuwe woning hoor je regelmatig jargon gebruikt worden van de betrokken partijen, waarbij je waarschijnlijk niet gelijk helder hebt waar er precies bedoelt wordt. Bijvoorbeeld ‘Bouwkundig rapport NHG’. Op deze pagina geven we meer uitleg over specifiek deze term, omdat het juist enorm belangrijk is dat goed helder hebt waar alle betrokken het over hebben. Via deze website kun je je ook eenvoudig aanmelden voor het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring volgens NHG normen.

Laten we eerst kijken naar verschillende termen. Wat betekenen ze precies? En daarna ook: wat hebben ze met elkaar te maken?

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is een rapport dat nauwkeurig de bouwtechnische staat van een huis beschrijft. Een bouwtechnische keuring wordt in de meeste gevallen uitgevoerd wanneer er een nieuw huis wordt gekocht, en wordt dus uitgevoerd in opdracht van de mogelijke nieuwe bewoner van de woning. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een expert die onder andere gebruikt maakt van speciale apparatuur om eventuele constructieve gebreken vast te stellen. De bevindingen van de expert worden vastgelegd in het bouwkundige rapport. Op basis van dit rapport kan de opdrachtgever (de mogelijke nieuwe bewoner van de betreffende woning) zijn besluit baseren om de woning wel/niet aan te kopen.

NHG

NHG is de afkorting voor Nationale Hypotheek Garantie. Deze organisatie heeft zich als doel heeft gesteld om de woningmarkt goed te laten functioneren. Om het zo voor iedereen mogelijk te maken te wonen in een woning die past bij de situatie van elk individu. Dit doet de Nationale Hypotheek Garantie door de processen rondom het verstrekken van hypotheken te verbeteren, particulieren toegang te bieden tot financieringen en door zich in te zetten voor woningbehoud. Je kunt de NHG vooral kennen door de hypotheekgarantie waarin er borg wordt gestaan richting de geldverstrekker voor het terugbetalen van de woning (tot € 310.000,- in 2020 en tot € 325.000,- in 2021). Kijk ook eens op de website van de Nationale Hypotheek Garantie voor meer informatie: https://www.nhg.nl/.

Bouwkundig rapport NHG

Beide begrippen zijn helder. Maar wat hebben ze met elkaar te maken? We leggen het je graag uit.

Op het moment dat je een huis koopt, sluit je een hypotheek af. Je sluit daarmee een langdurige overeenkomst met de geldverstrekker. Er kunnen echter dingen in je leven gebeuren die je niet voorziet. Bijvoorbeeld dat je je baan kwijtraakt of op een andere wijze niet meer kunt zorgen voor voldoende inkomen. Als dat ten gevolgen heeft dat je je hypotheek niet meer kunt betalen, zal je volgens de overeenkomst die is gesloten met de geldverstrekker, je huis moeten verkopen. Met de opbrengst van de verkoop dien je de geldverstrekker het openstaande bedrag te voldoen. Het kan echter zijn dat je je huis voor minder geld verkoopt dan waarvoor je je huis gekocht hebt. Er blijft dan een zogenoemde ‘restschuld’ over. Iets om zorgen over te maken? Als je een hypotheek hebt afgesloten met de Nationale Hypotheek Garantie niet, zij helpen je dan met het voldoen van deze schuld.

Aanspraak maken op NHG

Om aanspraak te maken op de Nationale Hypotheek Garantie dien je wel aan verschillende voorwaarden te voldoen. En dat is precies het punt waar de bouwkundige keuring om de hoek komt kijken. Want wanneer je een woning gaat aankopen wordt de betreffende woning getaxeerd. Een bouwkundige keuring volgens NHG-standaarden is verplicht, als blijkt uit de taxatie dat:

  • Er dusdanig veel onderhoud aan de woning nodig is dat de kosten waarschijnlijk hoger zijn dan 10% van de marktwaarde van het huis.
  • Bepaalde ruimtes in het huis niet voldoende getaxeerd kunnen worden, waardoor er een bouwkundige keuring nodig is.

Voorwaarden bouwkundig rapport NHG

Uiteraard worden er ook verschillende voorwaarden gesteld aan het bouwkundig rapport. Vanuit Homekeur zijn we uiteraard van A tot Z op de hoogte van deze voorwaarden en hanteren we tijdens onze Bouwkundige NHG keuringen de gestelde voorwaarden.

Verder stelt de Nationale Hypotheek Garantie de volgende voorwaarden (zie ook: https://www.nhg.nl/voorwaarden-en-normen/voorwaarden-normen-2020/1-algemeen/1-8-bouwkundig-rapport/).

  • Het rapport mag niet ouder zijn dan 12 maanden.
  • De kosten die aan het huis gemaakt moeten worden om het achterstallige onderhoud van de woning bij te werken dient te worden bepaald door externe, onafhankelijke partijen.
  • Het rapport moet zijn uitgegeven door een bouwkundig bedrijf. Homekeur heeft hiervoor alle papieren in huis en is daarmee bevoegd een geldig Bouwkundig rapport volgens NHG normen uit te geven.
  • Als uitgever van het bouwkundig rapport dient Homekeur volledig onafhankelijk te zijn. Uiteraard voldoen wij aan deze voorwaarden doordat wij volstrekt onafhankelijk te werk gaan.
  • Je bent als koper van het huis verplicht de aanbevelingen voor de noodzakelijke werkzaamheden, zoals vermeld in het bouwkundig rapport, over te nemen en op te lossen.

Meer weten?

Neem contact met ons op. Een bouwkundige keuring aanvragen met als doel het verkrijgen van een bouwkundig rapport NHG? Laat dan je gegevens achter via deze pagina.