Asbestinventarisatierapport verplicht 2018-06-13T15:32:13+01:00

Wanneer is een asbestinventarisatierapport verplicht? Een vraag die de gemoederen flink bezighoudt. Lees hier het antwoord.

Een asbestinventarisatierapport is verplicht als het gaat om renovatie of sloop van een object met asbesthoudend materiaal. Het kan gaan om een woning, pand, gebouw of bijgebouw. Asbest werd vroeger voor vele doeleinden gebruikt. We nemen als voorbeeld asbestcement. In objecten van voor 1994 wordt vaak asbestcement aangetroffen, zoals bij kachels, gevelplaten, waterleidingen, golfplaten, daken en afzuigkappen. Het is belangrijk om deze onderdelen niet te beschadigen, want anders kunnen asbestvezels vrijkomen, die zich in de lucht kunnen verspreiden met alle gevolgen van dien. Heeft u een betrouwbaar asbestinventarisatierapport nodig? Neem contact met ons op voor een asbestinventarisatie.

Asbestinventarisatierapport conform Arbeidsomstandighedenregeling

Uw asbestinventarisatierapport wordt in opdracht verzorgd door een gecertificeerd bureau. Wij werken daarbij conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-540) voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en met asbest besmet materiaal in woningen, panden, bijgebouwen, etc. De kosten van dit onderzoek wegen niet op tegen de belangen die daar tegenover staan. Veiligheid voor u en uw omgeving.
 
Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Niet direct en niet altijd maar op langere termijn. Asbestsanering dient dan ook op de juiste manier te gebeuren. De overheid kan zelfs een boete geven als de verwijdering niet goed gebeurt en dat kan lelijk in de prijzen lopen. Voor de asbestsanering is er echter een asbestinventarisatie nodig. Dit kan bij ons altijd op korte termijn.

Verplicht asbestinventarisatierapport bij slopen of renoveren

Indien er op bepaalde plaatsen gebruikgemaakt is van asbest hoeft dat niet altijd direct tot problemen te leiden. Wel is het van belang om hier zorgvuldig mee om te gaan en het asbest in ieder geval niet onnodig bloot te leggen en/of te beschadigen. Gaat u slopen of renoveren? Dan heeft u een verplicht asbestinventarisatierapport nodig om te starten met de werkzaamheden.
 
Een asbestinventarisatie begint met een deskresearch en een gesprek met de opdrachtgever. Op basis van de historie van een object kunnen wij inventariseren of er aanwijzingen zijn op de aanwezigheid van asbest. Als er inderdaad asbesthoudend materiaal aanwezig is, dan kunt u dit laten verwijderen. Daar zijn speciale asbestsaneringsbedrijven voor, die verspreid zitten over het hele land. Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat u op zeer efficiënte wijze van uw asbestprobleem wordt afgeholpen.
 
Wilt u asbest afvoeren? Bij het zelf afvoeren van asbest kan er van alles gebeuren. Neem de regels goed in acht en gebruik beschermende kleding, draag handschoenen en haal de juiste inpakmaterialen om het asbest materiaal te verpakken, te vervoeren en af te leveren bij de vuilstort van uw gemeente. Heeft u twijfel? Bedenk dat een foutieve verwerking uw gezondheid flink kan aantasten. Het is daarom verstandiger om het asbest te laten afvoeren door een (gecertificeerde) partij, die hier kennis van heeft.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by