Asbestinventarisatie

Banner bouwtechnische keuring opdracht

Homekeur, ook voor uw asbestinventarisatie!

Voor het geven van een opdracht kunt u uw gegevens invoeren of telefonisch contact met ons opnemen voor een snelle planning en afhandeling 085-0653675
 
U heeft een huis van v贸贸r 1994 of bent van plan een huis van v贸贸r 1994 te kopen? Dan is er een mogelijkheid dat bij de bouw van de woning asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u inzicht in de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende materialen. Een dergelijke inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur in de vorm van een visueel – en indien nodig licht destructief – asbestonderzoek. Na afloop ontvangt u een gecertificeerd asbestinventarisatierapport. Wij verzorgen de asbestinventarisatie van diverse gebouwen. Denk hierbij aan woningen, bergingen, schuren, technische ruimtes, kruipruimten, scholen, kantorencomplexen en appartementencomplexen. Overal waar asbesthoudende toepassingen aanwezig kunnen zijn, verschaffen wij helderheid met een asbestonderzoek.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Asbest wordt gewonnen in open groeven. In het algemeen is asbest goed bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Daarnaast is asbest zeer slijtvast, brandwerend, isolerend en vrij goedkoop. Daarom is asbest in zijn verschillende vormen op grote schaal toegepast. De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (chrysotiel), blauwe asbest (crocidoliet) en bruine asbest (amosiet).

Gecertificeerde asbestonderzoek professionals

Voorafgaand aan sloop- of renovatiewerken in gebouwen van voor 1994 dient een volledige asbestinventarisatie aanwezig te zijn. Deze mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Het asbestinventarisatierapport wordt verzorgd door een gecertificeerd bureau. Het betreffende asbestinventarisatiebureau werkt conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-540) voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal in bijvoorbeeld een woning.

Wat zijn de kosten voor een asbestinventarisatie?