Asbestinventarisatie 2020-12-30T15:23:41+01:00

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

U heeft een huis van vóór 1994 of bent van plan een huis van vóór 1994 te kopen? Dan is er een mogelijkheid dat bij de bouw van de woning asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u inzicht in de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende materialen.

Een dergelijke inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur in de vorm van een visueel – en indien nodig licht destructief – asbestonderzoek. Bekijk hier een voorbeeld van een rapportage! 

Kosten van deze inspectie € 369,- (inclusief 2 monsternames)

Heeft u vragen over de kosten? Bel tijdens kantooruren (ma–vr: 9:00–17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een asbestinventarisatie inplannen!

Maak een afspraak

Prijsvoorwaarden

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Asbest wordt gewonnen in open groeven. In het algemeen is asbest goed bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Daarnaast is asbest zeer slijtvast, brandwerend, isolerend en vrij goedkoop. Daarom is asbest in zijn verschillende vormen op grote schaal toegepast. De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (chrysotiel), blauwe asbest (crocidoliet) en bruine asbest (amosiet).

Gecertificeerde professionals

Voorafgaand aan sloop- of renovatiewerken in gebouwen van voor 1994 dient een volledige asbestinventarisatie aanwezig te zijn. Deze mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Het asbestinventarisatierapport wordt verzorgd door een gecertificeerd bureau. Het betreffende asbestinventarisatiebureau werkt conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-540) voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal in bijvoorbeeld een woning.

Klanttevredenheid

Homekeur gaat voor 100% klanttevredenheid. Bent u benieuwd naar ervaringen van anderen? Lees dan alle recente ervaringen van onze klanten!

Vooronderzoek

Een asbestinventarisatie start met het uitvoeren van vooronderzoek. Tijdens dit proces stellen wij u enkele vragen die belangrijk zijn om het doel van het onderzoek vast te stellen. Als er bouwtekeningen of oude rapportages voor handen zijn worden deze vooraf bestudeert. De asbestinventarisatie wordt aangemeld in het Landelijk asbestvolgsysteem, vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en-saneringsprojecten in het LAVS verplicht.

Onderzoek op locatie

Tijdens de asbestinventarisatie, die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd deskundig inventariseerder asbest (DIA) wordt er gekeken of er asbesthoudende materialen en/of toepassingen aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn worden ze bemonsterd en in kaart gebracht.

Laboratorium

De asbestverdachte materiaal en/of kleefmonsters worden in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Rapportage

Op basis van de uitkomsten van het laboratorium wordt de risicoklasse bepaald en verwerkt de DIA alle informatie in een asbestinventarisatierapport. Er wordt aangegeven of het materiaal asbest bevat, om welke soort asbest het gaat, wat het percentage asbest is en of het om een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing gaat. In het rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar het asbest zich bevindt. Het door Homekeur BV opgestelde rapport voldoet aan het ‘certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dd. 6 december 2018.’

Asbestverwijdering

Met het asbestinventarisatierapport kunt u bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf een vrijblijvende offerte opvragen om het asbest te laten saneren. Het asbestverwijderingsbedrijf zal veelal de sloopmelding bij de gemeente indienen en zal nadat ze het asbest hebben verwijderd een vrijgavemeting laten uitvoeren. Hierna is de woning weer veilig te betreden.

Maak nu een afspraak!

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie door Homekeur? Neem tijdens kantooruren (ma-vr 9:00-17:00) contact met ons op via 085-0653675 of vraag direct een asbestinventarisatie aanWij zullen op werkdagen uiterlijk binnen één werkdag de afspraak maken en bevestigen.

Maak een afspraak

Open chat