Asbestbesmetting voorkomen 2018-06-13T15:08:21+01:00

Asbestbesmetting voorkomen? Begin met een asbestinventarisatie. Neem contact met ons op voor een asbestonderzoek of plaats direct uw opdracht.

Asbestbesmetting kan op lange termijn tot vervelende ziektes leiden. Het voorkomen van blootstelling aan asbest is dus ook van levensbelang. Asbest kan voorkomen in huizen, bedrijfsgebouwen of kantoorpanden, die voor 1994 zijn gebouwd. Toen werd asbest onder meer gebruikt als bouwmateriaal in gevels, daken, kruipruimten, enz. Door middel van een asbestinventarisatie kan worden vastgesteld of er asbesthoudende materialen in een pand of woning aanwezig zijn. U kunt hiervoor bij ons terecht. Dankzij ons landelijke netwerk kunnen wij u altijd van dienst zijn. Neemt u maar eens vrijblijvend contact met ons op of plaats direct uw opdracht.

Asbestonderzoek om asbestbesmetting te voorkomen

De ene vorm van asbestinventarisatie is de andere niet. Tegenwoordig zijn er vier verschillende vormen van inventarisatie, namelijk type 0, type A, type B en type G. De beperktste vorm van asbestinventarisatie is de type 0. Dit asbestonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er een blootstellingsrisico aan asbest aanwezig is. Daarna volgt type A. Dit onderzoek omvat het volledig inventariseren van direct waarneembare asbesthoudende materialen met gebruik van handgereedschap met eventueel licht destructief onderzoek. Dit onderzoek is geschikt voor bijvoorbeeld het indienen van een sloopmelding.
 
Een type B onderzoek vormt een aanvulling op een type A onderzoek. Een type B onderzoek wordt vaak vlak voor een totaalsloop uitgevoerd. Ook het type G onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Op basis van dit onderzoek kan er een plan worden opgesteld. In dit plan kan beschreven staan op welke wijze u met asbesthoudende materialen om moet gaan, want in sommige gevallen hoeft u deze niet direct te verwijderen.

Asbest laten afschermen door een gecertificeerd bedrijf

Gecertificeerde bedrijven kunnen asbest ook afschermen. Bijvoorbeeld met een luchtdichte wand of een luchtdicht verlaagd plafond. Dit lost het probleem niet op, maar verschuift de oplossing naar een later tijdstip. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Onze specialisten kunnen u hier meer informatie over geven.
 
Voor het verwijderen van asbest gelden strenge voorschriften om asbestbesmetting te voorkomen. Op het niet volgens deze voorschriften verwijderen van asbest staan dan ook hoge boetes. Asbest valt onder de categorie gevaarlijke afvalstoffen en mag daarom alleen gestort worden op een gespecialiseerde stortplaats. Er bestaan in ons land slechts enkele stortplaatsen, die gevaarlijk afval accepteren op bepaalde voorwaarden. Asbesthoudende bouwmaterialen van dakplaten, isolatiemateriaal en asbestcementbuizen dienen bijvoorbeeld dubbel verpakt te worden aangeleverd. De strikte voorwaarden gelden uiteraard om asbestbesmetting te voorkomen.
 
HomeKeur biedt door geheel Nederland een scala aan specialisten, die vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de laatste regelgeving omtrent asbest. Zij verzorgen op kundige en onafhankelijke wijze asbestinventarisatie en in het verlengde daarvan een duidelijke asbestrapportage.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by