Asbest rapportage 2018-06-13T15:42:36+01:00

Wilt u een asbest rapportage van uw woning of bedrijfspand? Homekeur is specialist in asbestinventarisatie

Een asbest rapportage geeft u inzicht in eventuele risico’s die u loopt, waardoor u daar rekening mee kunt houden tijdens het slopen of breken in uw woning of bedrijfspand. Wilt u een asbestonderzoek conform SC-540 uit laten voeren? Het certificatieschema SC-540 is een norm waarin de regelgeving en alle eisen met betrekking tot de inventarisatie van asbest zijn opgenomen. Wij kunnen u van dienst zijn met onder meer een asbestinventarisatie type A, afhankelijk van uw wensen en het doel dat u voor ogen heeft. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op of geef direct een opdracht.

Asbest rapportage laten opstellen

Een asbest rapportage wordt opgesteld door een deskundige. Hij of zij kan u goed informeren over de mogelijke gevaren voor de gezondheid. Niet in alle gevallen is asbest gevaarlijk, maar wel als er losse asbestvezels vrijkomen. Dit kan heel goed gebeuren bij sloop- of breekwerkzaamheden. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en stoflongen veroorzaken. Hoewel het gebruik van asbest sinds 1 juli 1993 verboden is, kent het een lange nasleep. Dit komt doordat de termijn tussen blootstelling en ziek worden tientallen jaren kan duren.
 
Een asbest rapportage geeft u inzicht in de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende materialen. Een asbestonderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inspecteur in de vorm van een visueel en indien nodig licht destructief asbestonderzoek. Bij licht destructief onderzoek wordt de bouwkundige integriteit niet aangetast. Na het onderzoek ontvangt u een heldere rapportage die u een volledig beeld geeft van alle aanwezige asbestbronnen, inclusief de risicoklasse. De asbest rapportage wordt digitaal aan u verstrekt. Optioneel is het mogelijk om een hardcopy rapportage te ontvangen.

Asbest rapportage type A

Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Soms zitten de materialen echter op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen. Volgens de richtlijn SC-540 doen wij in eerste instantie een inventarisatie van alle direct waarneembare asbest. Dit leidt tot een asbest rapportage type A. Deze rapportage kan in sommige gevallen volstaan voor een sloopmelding. Is er sprake van asbesthoudende materialen, die verder onderzoek vereisen, dan is aanvullend destructief onderzoek nodig.
 
Het grootste probleem is om asbest te ontdekken en te herkennen, want het kan overal aanwezig zijn. Dit geldt voor woningen en panden die voor 1994 zijn gebouwd. In een oud huis kan asbest zitten in bijvoorbeeld oude kachels. Destijds is er asbesthoudend afdichtkoord gebruikt om de glasplaatjes mee vast te zetten, maar ook bij de aansluiting van het rookkanaal van de kachel op die van de woning kan asbest gebruikt zijn. Omdat het hier om losgebonden en/of niet hechtgebonden asbest gaat kunnen asbestvezels vrijkomen. De kleur is vaak vuilwit.
 
Asbest kan echter ook voorkomen aan de binnenkant van een afzuigkap, aan gevelplaten of aan golfplaten. Golfplaten zijn nog veel te vinden op oude schuurtjes of bijgebouwen. In de platen zit de asbest vast in het materiaal. Maar vaak zijn de golfplaten verweerd onder invloed van weer en wind. Daardoor kunnen er toch asbestvezels vrijkomen en zich verspreiden in de lucht met alle gevolgen van dien. Laat het verwijderen van asbesthoudende materialen dan ook over aan een gecertificeerd bedrijf.
 
HomeKeur biedt door geheel Nederland een scala aan specialisten die vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de laatste regelgeving omtrent asbest. Zij verzorgen op kundige en onafhankelijke wijze asbestinventarisatie en in het verlengde daarvan een duidelijke asbest rapportage.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by