Asbest laten onderzoeken 2018-06-13T15:38:29+01:00

U kunt nu betaalbaar laten onderzoeken of uw woning of bedrijfspand asbest bevat

Asbest laten onderzoeken en verwijderen kan gevaarlijke situaties voorkomen. Denk aan asbest in uw dakbeschot, dakplaten, golfplaten, afvoerpijp of in de bodem. Of asbest nu in een huurwoning of koopwoning voorkomt, bij het geringste vermoeden kunt u het beste een analyse laten uitvoeren. U kunt door ons een Nen 2991 onderzoek laten uitvoeren ter bescherming van uzelf en uw omgeving. Geef direct online een opdracht of neem telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak.
 
Zowel eigenaren als gebruikers van woningen en gebouwen, als ook bouwbedrijven en architecten, kunnen geconfronteerd worden met de aanwezigheid van asbest. Vaak worden asbesthoudende materialen pas geconstateerd bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals verbouwen en slopen. Sinds 1 juli 1993 is alle toepassing en hergebruik van asbesthoudende materialen in Nederland geheel verboden. Echter, we komen asbest nog steeds tegen in huurwoningen, koopwoningen en gebouwen, die voor die tijd zijn gebouwd.

Asbestverdachte materialen laten onderzoeken

Het laten onderzoeken van vermoedelijke aanwezigheid van asbest is nooit een overbodige luxe. Asbesthoudend materiaal, zoals in golfplaten of in een dakbeschot bestaat uit zeer kleine vezels, die bij bewerking of slijtage kunnen vrijkomen. Het is daardoor mogelijk dat grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht zweven en onopgemerkt worden ingeademd. Laat asbestverdacht materiaal altijd onderzoeken tegen een eerlijke prijs.
 
Het inademen van asbestvezels kan namelijk aanleiding zijn tot het ontstaan van ernstige en ongeneeslijke ziekten, zoals asbestose, longkanker en longvlieskanker. Asbest laten onderzoeken en verwijderen is een goed besluit. Wij doen dit volgens de geldende richtlijnen, het zogenoemde Nen 2991 onderzoek. Het is de norm voor de bepaling van de asbestconcentraties in de lucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten, waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Asbest kan ook voorkomen in en op de bodem, in baggerspecie en in puin. Alleen erkende bedrijven mogen bodemonderzoek naar asbest uitvoeren.

Asbest inleveren

Constateren wij inderdaad asbest, dan kunnen wij zorgdragen voor het verwijderen van dit asbest. Daarvoor hebben wij een certificering, want niet elk bedrijf mag dit doen. Geen cursus, maar een echte opleiding hebben wij hiervoor afgerond. Dit certificaat is het bewijs dat wij kennis van zaken hebben en over de juiste middelen beschikken. Ook het laten ophalen en inleveren van asbest aan de daarvoor bestemde depots kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.
 
In sommige gevallen wordt een asbestonderzoek verplicht gesteld vanuit de Arbeidsinspectie. Dan gaat het om gebouwen, kantoren en fabrieken. Toch kan ook asbestonderzoek nodig zijn bij bijvoorbeeld een huurwoning of koopwoning. Bent u benieuwd naar de asbestinventarisatie en de kosten per m2, bijvoorbeeld omdat u wilt slopen of breken en u het idee heeft dat er asbest vrij zou kunnen komen? De prijzen variëren, onder andere afhankelijk van het type inventarisatie. U kunt een eenvoudig onderzoek, type A, tegen een gunstige kostprijs uit laten voeren met licht destructief onderzoek of een meer uitgebreide inventarisatie, type B, met zwaar destructief onderzoek, dat als gevolg hiervan nodig kan zijn. Asbest laten onderzoeken? Neem vandaag nog contact met ons op.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by