Asbest gevaren 2018-06-13T15:17:09+01:00

Een asbestinventarisatie zal uitsluitsel geven of er asbest in uw bedrijfspand of woning aanwezig is en welke gevaren dit kan opleveren

Een asbestinventarisatie kunt u op elk moment laten uitvoeren. Wij adviseren dit te doen bij woningen en bedrijven die voor 1994 zijn gebouwd, want toen werd asbest nog veel gebruikt als bouwmateriaal. Daarna werd het gebruik van asbest wettelijk verboden vanwege de gevaren. We weten nu dat zolang asbest in gebonden toestand verkeert, er geen direct gevaar is voor de gezondheid. Als losse asbestvezels echter worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes met alle gevolgen van dien. Wilt u weten of er asbest in uw woning of bedrijfspand aanwezig is? Een asbestinventarisatie biedt uitkomst.

Gevaren van asbest al langer bekend

De gevaren van asbest waren al langer bekend voordat het verboden werd. Mensen die werkten in de bouw kregen gezondheidsklachten en daarom nam het gebruik van asbest eind jaren ’80 drastisch af. Op 1 juli 1993 werd het verboden om asbest te bewerken, te verwerken of in opslag te houden. Een asbestinventarisatie is dan ook alleen zinvol voor gebouwen en huizen die gebouwd zijn voor die tijd.
 
Er zijn veel verschillende soorten asbest. We kennen onder meer witte, bruine en blauwe asbest. Ook is er onderscheid te maken in hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest werd veel toegepast in wanden, daken en rioleringsbuizen, maar ook in tafelbladen en vensterbanken werd destijds asbest verwerkt.
 
Asbest is moeilijk te herkennen, omdat het meestal in een materiaal verwerkt is. U kunt dan denken aan metalen en cement. Om definitief uitsluitsel te geven kunnen wij een materiaalmonster nemen. Het spreekt voor zich dat wij daarbij uiterst voorzichtig te werk gaan. Veiligheid voor u en uw omgeving staat bij ons op de eerste plaats, want de gevolgen van blootstelling aan losse asbestvezels zijn onweerlegbaar. Het zijn vezels die kunnen gaan migreren in weefsels en ongeneeslijke ziekten kunnen veroorzaken.

Is een asbestinventarisatie altijd verplicht?

In sommige gevallen is een asbestinventarisatie conform SC540 verplicht. We doelen dan op gebouwen of huizen van voor 1993, die gesloopt of gerenoveerd worden. Wanneer er asbest wordt aangetroffen, wilt u natuurlijk ook weten hoeveel de asbestverwijdering gaat kosten, zodat u uw budget hier op kan aanpassen en voorafgaand aan de werkzaamheden inzicht heeft in de saneringskosten. Wij kunnen u helpen om een kostenraming te maken of u in ieder geval doorverwijzen naar een gecertificeerd bedrijf dat de asbestsanering voor u kan verzorgen. Het zal u duidelijk zijn dat het verwijderen van asbest aan strenge regels gebonden is. Ga dus nooit zelf aan de slag.
 
HomeKeur biedt door geheel Nederland een scala aan specialisten, die vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de laatste regelgeving en de gevaren omtrent asbest. Zij verzorgen op kundige en onafhankelijke wijze asbestinventarisatie en in het verlengde daarvan een duidelijke asbestrapportage.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by