Asbest dak vervangen kosten 2018-06-13T15:14:51+01:00

Een asbest dak vervangen brengt hoge kosten met zich mee. Wilt u zekerheid? Laat ons dan een asbestinventarisatie uitvoeren

Een asbestinventarisatie kan helderheid verschaffen over of er inderdaad asbesthoudend materiaal in uw dak is verwerkt. Belangrijk, want een dak vervangen slechts op basis van een vermoeden is geen goed uitgangspunt. Een asbest dak vervangen, daarvoor komen kosten kijken, die u liever niet wilt uitgeven. Een asbestinventarisatie biedt uitkomst. Wilt u weten of er asbest in uw dak aanwezig is? Dan kunt u nu direct een opdracht geven. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Kosten asbest dak vervangen

Asbest kan op een aantal plaatsen in uw huis of in uw pand zitten. Uit ervaring weten we dat asbest op het dak vaak in niet asbestvrije golfplaten zit. Dus niet in de huidige golfplaten, want het produceren en leveren van materialen met asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Het gaat hier om oude golfplaten, die voor deze periode zijn gekocht en nu misschien nog steeds op het dak van uw schuur of garage liggen. Het zelf verwijderen en afvoeren van een asbest dak brengt risico’s met zich mee. In bepaalde gevallen is dit overigens ook niet toegestaan. Hoewel het vervangen van een asbest dak nogal wat kosten met zich meebrengt, kunt u dit beter laten doen door een gespecialiseerd bedrijf, dat goed kan herkennen of het om asbestvrije of niet asbestvrije golfplaten gaat.
 
Losse asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Er kunnen verschillende asbestziekten ontstaan, zoals longkanker, asbestose en mesothelioom. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven naar schatting elk jaar nog zo’n 700 mensen aan asbestziekten.

Vanaf 2024 verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden en dus zeker niet meer op de vrije markt te koop. Voor eigenaren van asbesthoudende daken is asbestsanering dus verplicht. Eigenaren van asbesthoudende daken waren in het verleden zelf verantwoordelijk voor de asbestsanering. Vanaf 2016 stelde de overheid een aantal miljoenen Euro’s subsidie ter beschikking om eigenaren te ondersteunen om een asbest dak te laten verwijderen. Heeft u een vermoeden dat er asbesthoudend materiaal in uw dak aanwezig is, laat dan eerst een asbestinventarisatie uitvoeren. Daarna kunt u vervolgstappen ondernemen, zoals het inschakelen van een asbestsaneringsbedrijf.
 
Vooraleer een asbestsaneringsbedrijf aan de slag kan met het verwijderen van de asbest dient er dus in eerste instantie een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Overal waar asbesthoudende toepassingen aanwezig kunnen zijn, verschaffen wij helderheid met een asbestonderzoek. Uw dak laten vervangen? Uit onze rapportage zal blijken of dit echt nodig is. Wij hanteren een standaard tarief inclusief BTW. Meer informatie over de kosten vindt u verder op onze site.
 
HomeKeur biedt door geheel Nederland een scala aan specialisten die vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de laatste regelgeving omtrent asbest. Zij verzorgen op kundige en onafhankelijke wijze asbestinventarisatie en in het verlengde daarvan een duidelijke asbestrapportage.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by