Zonne energie 2021-01-06T08:16:12+01:00

Zonne energie

Indien de woning is voorzien van zonne-energie in één of andere vorm: De installaties kunnen slechts visueel worden bekeken op esthetische gebreken en montage. Het functioneren en de energie productie van de apparaten kan niet worden onderzocht en zult u als nieuwe eigenaar in de praktijk moeten gaan ervaren.

 • Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
 • Zonnepanelen op uw huis: altijd interessant! 

Opmerkingen en mogelijke gebreken

 • Indien gebreken zijn opgemerkt aan de montage van de zonnepanelen op het dak: de montage moet worden verbeterd. Wij adviseren de leverancier te benaderen.
 • Indien gebreken zijn opgemerkt bij de (dak)doorvoeren: dit geeft een verhoogd risico op inwateren (dus lekkage) met mogelijke gevolgschade in de woning. Deze gebreken dienen op korte termijn te worden hersteld.
 • Het frame waarop de panelen zijn gemonteerd wordt (mede) op zijn plaats gehouden door zogenaamde ballasttegels. Deze tegels horen in een frame en niet in contact of leunend op de bitumen dakbedekking. Mocht dit niet in orde zijn dan adviseren wij daar waar nodig de tegels te verwijderen van de dakbedekking, of er moeten rubberen tegeldragers aangebracht worden onder de tegels.


Risico’s zonnepanelen: Brand

 • Installatiewerk is vaak dramatisch! Dit is de grootste oorzaak van branden.
 • Het brandgevaar is terug te voeren op het kleinste en meest goedkope onderdeel van het systeem: de stekkertjes die de panelen en de verlengkabels op het dak met elkaar verbinden. Dit zijn de zogenaamde MC4 connectoren.
 • De MC4 stekker is eigenlijk een prima stekker die ontworpen is voor de toepassing waarvoor hij gebruikt wordt; zonnepanelen met elkaar verbinden.
 • Het probleem is dat niet iedere installateur de stekkers correct monteert.
 • Conclusie is dat zonnepanelen minder brandgevaarlijk zijn dan er wordt geschreven. Natuurlijk is er net als met andere apparaten, een minimaal risico.
 • Het echte probleem ligt in de onervarenheid en onwetendheid van de installateur.
 • Indaksystemen groter risico vanwege warmte en niet ventileren onder de panelen = broodje aap!
 • Tijdens een bouwkundige keuring zal uiteraard op deze genoemde risico’s worden gecontroleerd.

Veel mensen, waaronder helaas ook onervaren installateurs, onderschatten de spanning en het vermogen van zonnepanelen. De gemiddelde PV installatie op een Nederlands huis bestaat uit 12 panelen, welke samen een voltage opwekken van bijna 400 Volt en een vermogen van 4000 Watt. Bij deze spanning en vermogen moet iedere verbinding niet goed zijn maar perfect.