Zink dakbedekking 2020-09-16T18:54:59+01:00

Zink dakbedekking

Een zinken dak kan bij goed onderhoud zomaar 100 jaar mee! Dit heeft te maken met dat de verschillende weersomstandigheden het materiaal sterker maken. Na verloop van tijd gaat een zinken dak verkleuren door invloed van neerslag, en vormt er een typerend patinalaagje: doordat het zinken dak reageert op zuurstof uit water of de lucht ontstaat er een oxidelaag die het zink geheel afsluit voor zuurstof. Doordat het zuurstof de zink niet meer kan bereiken kan er ook geen roest- of oxidevorming ontstaan. Kortom het patineert. Bovendien is het zinken dak erg duurzaam, maar behoort het ook tot de hogere prijsklasse.

De zinken dakbedekking van het hoofddak verkeert in een goede technische conditie en kan lang mee. Een precieze te verwachten levensduur is moeilijk aan te geven en is ook afhankelijk van allerlei factoren zoals weersinvloeden. In elk geval is vervangen voorlopig nog niet aan de orde.

De zinken dakbedekking van het hoofddak verkeert in een matige tot slechte technische conditie. Een precieze te verwachten levensduur is moeilijk aan te geven en is ook afhankelijk van allerlei factoren zoals weersinvloeden en onderhoud. Gezien de huidige staat en toestand van de materialen dient u er rekening mee te houden dat deze dakbedekking binnen 5 jaar vervangen moet worden. Geadviseerd wordt om ? m2 dakbedekking op termijn te vervangen.

De zinken dakbedekking van het hoofddak verkeert in een slechte technische conditie. Gezien de huidige staat en toestand van de materialen adviseren wij de zinken dakbedekking op korte termijn te vervangen. Geadviseerd wordt om ? m2 dakbedekking per direct te vervangen.

 • Maak het dak tweemaal per jaar schoon.
 • Loop nooit op het dak bij hoge of lage temperaturen.
 • Een zinken dakbedekking kan met normaal regulier onderhoud tot 100 jaar mee gaan.
 • Zink is een natuurlijk materiaal, wat betekent dat het kan gaan krimpen en uitzetten. Daarom zijn uitzetnaden nodig bij de montage van nieuw zink.
 • Controleer eventuele loodstroken en/of gevelaansluitingen periodiek op gebreken.

Gebreken, opmerkingen en overige aandachtspunten

 • Het zinkwerk is gecontroleerd op gebreken, deze zijn niet opgemerkt. Het geheel kan prima en goed functioneren.
 • Het dak is meer dan normaal vervuild. De vervuiling is dusdanig dat de afwatering niet meer goed kan functioneren en de levensduur van het materiaal wordt verkort. Er is een risico op wateroverlast bij hevige regenval. Het dak dient per direct geheel schoon gemaakt te worden.
 • Enkele soldeernaden zijn los of reeds ondeskundig gerepareerd, hier is dan ook een risico op inwateren en lekkage. Met gebruik van de juiste materialen en voorbehandeling kunnen door een deskundige dergelijke gebreken nog wel worden gerepareerd.
  • Begin niet aan beplakken van naden met tape en dergelijk, dit zijn slechts ‘pleisters’ en hebben na minder dan een jaar nog nauwelijks een functie.
  • Solderen van zinken daken is een vak apart, niet elke loodgieter heeft nog deze expertise.
 • Zichtbaar is dat er reparatie(s) aan het zinken dak zijn uitgevoerd. Het lijkt erop dat deze reparaties volstaan en het dak verder goed kan functioneren. Deze reparaties zijn vanzelf wel een indicator dat het zinkwerk niet meer in een optimale technische conditie verkeert.
 • Het zink heeft mogelijk onvoldoende uitzetnaden, er is daardoor een verhoogd risico op loskomen van de soldeernaden met lekkage of inwateren tot gevolg. Zink is een natuurlijk materiaal, wat betekent dat het kan gaan krimpen en uitzetten. Daarom zijn uitzetnaden nodig bij de montage van deze dakbedekking. Nu de situatie eenmaal zo is, adviseren wij deze te handhaven maar periodiek het soldeerwerk nauwgezet te controleren en indien nodig actie te ondernemen.
 • Het afschot van het dakvlak is niet goed, er blijft teveel water op het dak staan. Mogelijk kan dit op eenvoudige wijze worden gecorrigeerd door onder het dakvlak afstandhouders aan te brengen. Meestal valt het echter niet mee om een dergelijk afschot probleem te herstellen, in dit geval maken we alleen melding, herstel is niet noodzakelijk.
 • Het afschot van het dakvlak is niet goed, er blijft teveel water op het dak staan. Bij heftige regenval is er een risico dat het dakvlak gaat overlopen of lekkages zullen gaan ontstaan. Dit afschot moet worden hersteld! Mogelijk kan dit op eenvoudige wijze worden gecorrigeerd door onder het dakvlak afstandhouders aan te brengen. Meestal valt het echter niet mee om een dergelijk afschot probleem te herstellen en zal een deel van het dak gedemonteerd moeten worden en correct hersteld. Omdat dit herstel voor wat betreft de arbeid niet is te begroten is een (termijn) stelpost begroot in deze rapportage.
  • Een andere optie zou kunnen zijn om een extra afvoer aan te brengen op het diepste punt.
  • Laat een deskundige en ervaren loodgieter dit herstelwerk uitvoeren en u hierin adviseren.
Open chat
Whatsapp contact
Powered by