Wat zijn erfdienstbaarheden precies?

Bij de aankoop van een nieuwe of andere woning komen allerlei zaken om de hoek kijken. U let niet alleen op eventuele verborgen gebreken, maar ook op andere zaken. Naast een bouwtechnische keuring is het bijvoorbeeld relevant om aandacht te schenken aan erfdienstbaarheden? Wat zijn dit precies en hoe belangrijk zijn ze bij de aankoop van een woning?

Wat zijn erfdienstbaarheden?

Als er wordt gesproken over erfdienstbaarheid, dan betekent dit dat u recht heeft om gebruik te maken van een stuk zonder grond, zelfs als u niet de eigenaar bent. In de praktijk wordt dit ook wel het recht op overpad genoemd. Koopt u een huis en mag u gebruikmaken van iemand anders grond? Dan is dit uiteraard in uw voordeel. Belangrijk is om erfdienstbaarheden goed vast te leggen. Dit geeft niet alleen zekerheid, maar voorkomt tevens flink wat narigheid met uw buren.

Nadelige gevolgen van erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid brengt natuurlijk niet alleen voordelen met zich mee. Als iemand gebruik van uw grond maakt, kan dit u een onbehaaglijk gevoel geven. U mist daardoor een stuk privacy. U wilt natuurlijk voorkomen dat uw buurman of buurvrouw over uw grond naar zijn of haar woning loopt. Belangrijk is daarom dat u hier tijdig van op de hoogte bent. Veel erfdienstbaarheden zijn terug te vinden op de notariële akte of in het register van het Kadaster. Zijn erfdienstbaarheden ontstaan door verjaring? Vraag informatie op bij de desbetreffende aankoopmakelaar.

Informeer en vraag een keuring aan

Wilt u niet verrast worden door onaangename situaties als u een woning koopt? Laat dan altijd een bouwtechnische keuring uitvoeren door een expert en win informatie in over eventuele erfdienstbaarheden. Dit voorkomt narigheid en geeft bovendien veel duidelijkheid, zowel nu als voor de toekomst. Vraag een bouwtechnische keuring aan bij Homekeur en verzeker uzelf van een geslaagde aankoop. Dit stelt u in staat om met plezier te wonen in uw nieuwe woning.

2020-01-24T18:15:00+01:00