Wanden 2021-01-06T08:54:21+01:00

Wanden in de woning

Scheurvorming in niet dragende binnenmuren

 • Is het een niet dragende muur dan is een scheur esthetisch niet fraai maar is een constructief gebrek voor wat betreft de hoofdconstructie van de woning niet aan de orde.
 • Scheuren in niet dragende muren, zijn vaak het gevolg van een werking en zetting materialen of een incident. In elk geval kunnen de meeste schades eenvoudig worden opgelost.
 • Bij muren op houten vloeren is altijd een risico op terugkeer aanwezig.
 • Niet dragende binnenmuren zijn vaak aan de einde’s en bovenzijde voorzien van een geleiding. Door deze verschillende materialen en niet flexibele aansluitingen ontstaan haarscheuren in hoeken.
 • In 99% van de gevallen bij scheurvorming in niet dragende binnenmuren is er niets aan de hand en kan alleen esthetisch herstel worden geadviseerd.

Aandachtspunten wanden/verdiepingsvloeren

 • Is de constructie gewijzigd? Muren verwijderd?
 • Doorgangen gemaakt? Latei toegepast?
 • Scheurvorming in muren.
 • Stucwerk los?
 • Aansluitingen langs plafonds of andere wanden.
 • Kloppen en duwen wanden, voorzetwanden
 • Kijken langs wanden, langs plafond, alle richtingen
 • Uitlijning vloervelden, aandacht bij een plint


In de woning kunnen verschillende soorten wanden aanwezig zijn, zoals: beton, metselwerk, ytong, voorzetwanden, gips, hout en dergelijke.

 • Bij gipsplaat en houten wanden: Bij dergelijke wanden moet altijd rekening worden gehouden met een aantal nadelen zoals dat de geluidsdichtheid niet optimaal zal wezen en het ophangen of monteren van zaken aan de wanden alleen met speciale bevestigingsmaterialen is te realiseren.

(oudere) PVC Schroten wandafwerking

Wanden in de woning kunnen zijn voorzien van PVC schroten, niet duidelijk is dan waarop deze zijn gemonteerd. Bij eventuele verwijdering van de wandafwerking moet rekening worden gehouden met onbekende materialen die tevoorschijn gaan komen. Wij adviseren om de wandafwerking te verwijderen en de wand welke tevoorschijn komt te renoveren of te vernieuwen.

 • Deze wandafwerkingen zijn over het algemeen (zeer) licht ontvlambaar en zorgen bij brand voor een enorme rookontwikkeling. Bovendien smelten de materialen snel en de brandende druppels kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Deze schrootjes kunnen gaan hangen of ‘knieken’ bij een brand, waardoor deze obstakels vormen bij het verlaten van de ruimte/woning.

Voorzetwanden

De originele bouwmuren kunnen zijn voorzien van een voorzetwand. Het is niet bekend en ook niet te controleren of er wel of geen gebreken zijn aan de achterliggende bouwmuren, dit is niet te controleren zonder de voorzetwand te verwijderen. Vanwege deze voorzetwanden kunnen meestal ook geen vochtmetingen worden gedaan, ook zaken zoals optrekkend vocht en dergelijke kunnen nu niet worden beoordeeld. Alertheid is altijd wel geboden indien voorzetwanden aanwezig zijn!

 • Bij dergelijke wanden moet altijd rekening worden gehouden met een aantal nadelen zoals dat de geluidsdichtheid niet optimaal zal wezen en het ophangen of monteren van zaken aan de wanden alleen met speciale bevestigingsmaterialen is te realiseren.
 • Aandachtspunten bij een huis met voorzetwanden.


Gebreken of opmerkingen aan wanden

 • Probeer ook te kijken achter meubels, bankstellen e.d.
 • Indien in de woning op verschillende plaatsen het stucwerk los zit: indien dit stucwerk gaat worden hersteld kan meer stucwerk loskomen.
  • Het losse stucwerk kan worden verwijderd, hierna de wanden voorzien van een primer waarna nieuw stucwerk aangebracht kan worden.
  • Verwijderen van los stucwerk is niet altijd noodzakelijk, alleen bij onderhoud aan de wanden wordt deze onderhoudshandeling geadviseerd.
 • Als in de binnenmuren beperkte scheurvorming aanwezig is: deze hebben meestal geen constructieve betekenis maar zijn het gevolg van thermische werkingen en spanningen van/in de verschillende materialen. Esthetisch herstel kan op enig moment worden uitgevoerd maar is niet noodzakelijk. Bij twijfel altijd een deskundige inschakelen om de scheurvorming te beoordelen.
 • Als op de wand lekkage plekken visueel waarneembaar zijn: indien deze lekkage plekken actief zijn moet het achterliggende probleem per direct worden opgelost. Indien deze niet meer actief zijn kan esthetisch herstel worden uitgevoerd om de lekkage plekken weg te werken. Gebruik eerst een primer of isoleermiddel als onderlaag. Door gewone latex zal de lekkage plek vrijwel direct weer zichtbaar worden.
  • Tijdens uitvoering van de werkzaamheden kan de precieze omvang van het gebrek en de eventuele oplossing worden vastgesteld.
 • Indien ernstige scheurvorming aanwezig: deze zouden het gevolg kunnen zijn van constructieve afwijkingen aan de woning, fundering of bodemstructuur onder de woning.
  • Het is niet uitgesloten dat na esthetisch herstel de scheurvorming binnen afzienbare tijd weer zichtbaar wordt.
  • Ervan uitgaande dat de oorzaak van de scheurvorming wordt verbeterd (of al reeds is gestabiliseerd), kan reparatie aan de scheurvorming worden uitgevoerd. Omdat dit ernstige scheurvorming betreft moet eventueel metselwerk worden verwijderd en nieuw metselwerk (vertand) worden aangebracht. Laat u door een deskundige aannemer adviseren!
  • Bij twijfel over de oorzaak en risico’s van de aanwezige scheurvorming adviseren wij u een vervolg onderzoek door een deskundige.
 • Lees de informatie in een hieraan gerelateerd artikel over oorzaken en herkennen van scheurvorming.
 • Tijdens een bouwkundige keuring zal een inspecteur zo goed als mogelijk aandacht geven aan dergelijke gebreken en proberen de oorzaak te achterhalen.