Vooropname 2018-07-01T14:21:23+00:00

Wat is een vooropname

Een vooropname (ook wel een nulmeting genoemd), is het vastleggen van een huidige bouwkundige situatie en uitgangspunt waaraan later gerelateerd kunnen worden. Bij een vooropname wordt de staat van een woning/gebouw schriftelijk en visueel vastgelegd. De vooropname gebeurd door een deskundige bouwkundige inspecteur en een nauwgezette visuele inspectie en vastlegging van de constructieve delen van een gebouw en de zogenaamde risico onderdelen (b.v. tegel- en stucwerk).

Waarom een vooropname of nulmeting

Er zijn veel bouwactiviteiten die schaderisico’s voor gebouwen en/of infrastructuur in de directe omgeving met zich meebrengen. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden zoals: heiwerk, damwanden, grondwerk, bemaling, en vrachtverkeer. Om discussie achteraf te voorkomen over schade en schadegrote is het noodzakelijk de status voor aanvang van de werkzaamheden vast gelegd te hebben.

Wanneer een vooropname of nulmeting laten uitvoeren

Als u als opdrachtgever werkzaamheden laat uitvoeren en er een kans bestaat dat schade aan omliggende bebouwing en/of infrastructuur kan ontstaan, is het zeker aan te bevelen een vooropname te laten uitvoeren. Ook als u zelf geen partij bent in bouwwerkzaamheden, kunt u een vooropname laten uitvoeren. De rapportage van een vooropname kan als bewijslast dienen bij eventueel opgelopen schade door werkzaamheden in uw omgeving.

Rapport

De rapportage van de vooropname is geheel objectief en bruikbaar voor eventueel procedures ten aanzien van schades. Bij voorkeur betreft de vooropname zowel het interieur als exterieur. In de rapportage worden de onderdelen, verdiepingen en ruimten apart genoemd. De eventueel waargenomen gebreken worden gespecificeerd met verwijzing naar het beeldmateriaal. Op verzoek kan de vooropnamerapportage gedeponeerd worden bij de notaris.

Opdracht geven, afspraak maken of offerte ontvangen?

Graag bespreken wij uw wensen en verwachtingen geheel vrijblijvend. Dit is een kort telefonisch overleg waarna wij u een prijsopgave kunnen doen. U kunt per email: info@homekeur.nl een samenvatting van de casus aan ons doen toekomen of telefonisch contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.