Voordelen van hemelwaterafvoer afkoppelen

In Nederland hebben we maar al te vaak met regen te maken. Hemelwater kan goed worden benut op de eigen grond en daarom is het een goed idee om te kiezen voor het afkoppelen van hemelwater. Dit wordt ook wel hemelwaterinfiltratie genoemd. Hiervoor is een speciale subsidie actief, welke per vierkante meter kan oplopen tot een bedrag van 10 euro of meer. Het is wel belangrijk dat het afkoppelen van hemelwater op de juiste wijze gebeurt. U ervaart er dan veel interessante voordelen van. Een bouwtechnische keuring kan uitwijzen of het afkoppelen op de juiste wijze is geregeld.

Hemelwaterafvoer afkoppelen op verschillende manieren

Hemelwater afkoppelen klinkt heel standaard, maar dat is het zeker niet. Het is namelijk zo dat de wijze waarop de afkoppeling gerealiseerd wordt dient te worden afgestemd op zowel het terrein als de soort bodem waar sprake van is. Op basis hiervan moet de juiste methode worden gekozen, waarna moet worden vastgesteld hoe de hemelwaterafvoer geregeld is bij de betreffende woning. Het afkoppelen van hemelwaterafvoer kan zijn gerealiseerd met drainageslangen, maar er kan ook gebruik zijn gemaakt van infiltratiekratten of zinkputten.

Gaat u een woning kopen waarbij dit alles al is gerealiseerd? Dan is het belangrijk om goed te laten vaststellen dat alles daadwerkelijk in orde is. Wilt u het zelf gaan realiseren? Dan is het goed om eerst het nodige onderzoek uit te laten voeren. Zo weet u zeker dat de best mogelijke methode wordt toegepast.

Een hemelwaterafvoer is het nette woord voor een regenpijp

Wat zijn de voordelen van hemelwaterafvoer afkoppelen?

Bij het afkoppelen van hemelwater wordt het regenwater van de erfverharding / bestrating en het dakoppervlak van het gemengde rioleringsstelsel afgekoppeld. Dit betekent in de praktijk dat het hemelwater dat op uw dak en verharding terecht komt niet wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In plaats daarvan komt het hemelwater terecht bij het grondwater. Een belangrijk voordeel hiervan is wel dat verdroging kan worden beperkt. Daarnaast wordt ook voorkomen dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties worden overstort. Het levert dus belangrijke voordelen op en juist daarom is er binnen veel gemeenten een speciale subsidie ingericht voor mensen die hemelwater willen afkoppelen.

Hoe is de afkoppelsubsidie precies geregeld?

De subsidie waar u mogelijk recht op heeft wanneer u hemelwater wilt gaan afkoppelen, ofwel de afkoppelsubsidie, is niet overal hetzelfde geregeld. Doordat het afkoppelen het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties voorkomt, geven veel waterschappen en gemeenten de betreffende subsidie. Echter, deze subsidie is niet overal even hoog. In de meeste gevallen wordt de subsidie berekend over de grootte van het afgekoppelde dakoppervlak, berekend in vierkante meters. Vaak is het zo dat ook de aankoop van een regenton mag worden gedaan met het subsidiebedrag. Wilt u hemelwater gaan afkoppelen? Dan is het aan te raden om te informeren naar de geldende subsidie binnen uw eigen gemeente.

Bouwtechnische keuring van bestaande afkoppeling

Het afkoppelen van regenwater kan heel nuttig zijn en biedt belangrijke voordelen. Echter, het kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen wanneer het afkoppelen niet op de juiste wijze of volgens de juiste methode gebeurt. Een bouwtechnische keuring met een uitgebreid bouwkundig rapport is zeker aan te raden wanneer u zeker wilt zijn dat alles in orde is. Homekeur staat dan voor u klaar. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, advies of een afspraak.

2021-01-07T16:10:10+01:00