Vloeren in de woning 2020-09-01T06:20:35+01:00

Vloeren in de woning

Houten vloer met balken (constructief).

In de woning zijn houten vloeren aanwezig. Houten vloeren kunnen geluidsoverlast veroorzaken naar andere verdiepingen in de woning. Met het gebruik van de woning moet daarmee altijd rekening worden gehouden. Houten vloeren zijn meer onderhevig aan onderhoud dan een betonnen vloer. Vooral houten begane grond vloeren met een vochtige kruipruimte vormen een hoger risico, denk hierbij aan houtaantasters, houtrot in balken of in vloerbeschot en dergelijke. Echter onder goede omstandigheden hoeft dat allemaal geen probleem te zijn en is een houten vloer natuurlijk prima.

 • Vloeren kunnen aan de bovenzijde niet worden geïnspecteerd indien op de vloer een afwerking of bedekking aanwezig is geweest ten tijde van de inspectie.

Betonvloeren/steenachtig (constructief).

In de woning zijn betonnen en/of steenachtige vloeren aanwezig. Deze vloeren kunnen aan de bovenzijde niet worden geïnspecteerd indien op de vloer een afwerking of bedekking aanwezig is geweest. In andere artikelen op deze kennisbank kunt u veel meer informatie vinden over de zogenaamde risico vloeren, denk hierbij aan kwaaitaal. manta, nehobo etc.

NeHoBo verdiepingsvloer

De verdiepingsvloer is een zogenaamde NeHoBo vloer. Deze zijn geproduceerd in de periode 1956-1984 en zijn gemaakt van keramische holle bouwstenen. De vloer bestaat uit gemetselde oranje stenen met daartussen voegen, in de voegen zijn wapeningsstaven aangebracht.

De aanwezig vloerconstructie betreft een zogenaamde risicovloer, zijn er risico’s, wilt u meer informatie of meer zekerheid dan kunt u overwegen een vervolg inspectie te laten uitvoeren door een expert. Lees de informatie en mogelijkheden op https://www.homekeur.nl/nehobo-vloer/

 • De wapening in de voegen is vooral bedoeld om de trekkracht van de vloer op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich de meeste wapening dan ook in de voeg aan onderzijde van de vloer. Indien de voeg intact is, zal de wapening niet zichtbaar zijn.
 • Bekend is dat deze wapening in veel gevallen gaat roesten. Niet altijd is deze roestvorming visueel waar te nemen omdat de voegen nog intact zijn.
 • Indien de omstandigheden niet gunstig zijn, kan door carbonatatie of chloride de wapening gaan roesten en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.
 • Door een corrosieproces (wat niet altijd direct visueel waarneembaar is) zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel (voegen) en stenen dusdanig dat visueel zichtbare schade ontstaat.
 • In het ergste geval neemt de draagkracht van de vloer af en kan de vloer doorbuigen of bezwijken. Niet al deze vloeren voldoen dus aan de verwachten en ontworpen levensduur van 50 jaar.

Een visuele inspectie geeft geen volledige zekerheid met betrekking tot de technische staat en toestand van de aanwezige NeHoBo vloer. Meer zekerheid over de technische staat en toestand van de vloer met de daarin aanwezige wapening kan alleen worden verkregen door vervolg onderzoek. Bij een vervolg onderzoek moeten alle voegen en elementen, stuk voor stuk en meter voor meter vanuit de kruipruimte aan onderzijde van de vloer, in alle compartimenten zeer nauwkeurig geïnspecteerd en met een metalen voorwerp beklopt worden.

Gebreken, opmerkingen of aandachtspunten m.b.t vloeren in de woning

 • Voor zover visueel is waar te nemen kan worden aangenomen dat geen gebreken aan de bovenzijde van de vloer aanwezig zijn.
 • Aan de betonvloer is mechanische schade opgemerkt. Deze schade heeft geen constructieve betekenis en kan eenvoudig worden hersteld.
 • De vloeren lopen af, de horizontale uitlijning van de vloer is niet optimaal. De oorzaak hiervan kan een eenmalige zetting of verandering zijn van het object of de bodemstructuur.
 • Bij het uitoefenen van enige druk op de vloeren is duidelijk waarneembaar dat deze bewegen. De oorzaak hiervan kan zijn dat de overspanning van de vloerbalken te groot is, of de afmetingen van de vloerbalken onvoldoende zijn zodat deze doorbuigen bij een drukbelasting. Dit kan in het gebruik hinderlijk zijn, zware belasting moet dan ook zorgvuldig worden verdeeld over het vloervak.
  • Bij een begane grond vloer kunnen de vloerbalken vanuit de kruipruimte (indien aanwezig) worden ondersteund door het aanbrengen van ondersteuningen in het midden van de balken.
  • Bij een verdiepingsvloer kunnen balken worden toegevoegd of de huidige vloerbalken ‘stijver’ worden gemaakt door deze te verdikken. Dit is altijd een ingrijpende operatie omdat daarvoor het plafond onder de vloer moet worden verwijderd.
 • Bij het uitoefenen van enige druk op de vloeren is duidelijk waarneembaar dat deze bewegen. De oorzaak hiervan kan zijn dat de overspanning van de vloerbalken te groot is, of de afmetingen van de vloerbalken onvoldoende zijn zodat deze doorbuigen bij een drukbelasting. Dit kan in het gebruik hinderlijk zijn en zware belasting moet dan ook worden vermeden, ook moet een zware belasting zorgvuldig worden verdeeld over het vloervak
  • Bij een begane grond vloer kunnen de vloerbalken vanuit de kruipruimte (indien aanwezig) worden ondersteund door het aanbrengen van ondersteuningen in het midden van de balken.
  • Bij een verdiepingsvloer kunnen balken worden toegevoegd of de huidige vloerbalken ‘stijver’ worden gemaakt door deze te verdikken. Dit is altijd een ingrijpende operatie omdat daarvoor het plafond onder de vloer moet worden verwijderd.
  • Laat u altijd door een deskundige adviseren over een juiste aanpak van deze werkzaamheden of laat een erkende aannemer dit werk uitvoeren en verbeteren!
  • Voor het verbeteren van de vloeren en het aanbrengen van meer stabiliteit is een stelpost opgenomen in deze begroting.
 • Er zijn gebreken aan het vloerbeschot. Dit kan worden hersteld door een aantal vierkante meter vloerbeschot te vervangen.
 • De cementen dekvloer ligt over een aantal vierkante meter. De oorzaak hiervan kan zijn dat de hechting met de betonnen (constructieve) ondervloer niet goed is geweest, ook spanningen in deze ondervloer kan een oorzaak zijn. De constructieve vloer heeft een andere werking dan de cementen deklaag en kan op die manier van elkaar loskomen. Ook kunnen spanningen in vloeren worden veroorzaakt door verzwakkingen of gebreken aan de vloerconstructie of door grote wijzigingen in het klimaat van de woning (bijvoorbeeld als isolatie is aangebracht).
 • In het vloerbeschot zijn sporen aangetroffen van een actieve houtworm. Houtworm kan het vloerbeschot verder aantasten en verzwakken. Behandeling is eenvoudig mogelijk door zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder. Om verder uitbreiding tegen te gaan adviseren wij om op korte termijn de benodigde actie te ondernemen. Laat u ook verder informeren over de mogelijkheden om houtwormen preventief te bestrijden en te voorkomen.
 • In het vloerbeschot zijn sporen aangetroffen van een houtworm. Het lijkt erop dat deze niet meer actief zijn en mogelijk in het verleden reeds zijn bestreden. Het is ook mogelijk dat door veranderde omstandigheden in de ruimte de houtworm ‘vanzelf’ is vertrokken. De aantasting is beperkt, verdere behandeling of verbeteringen aan het vloerbeschot is niet noodzakelijk.
  • Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
  • Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
  • De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, wordt ook wel grote houtworm genoemd.
  • Vermoed u houtaantasters in uw woning, zijn er risico’s, wilt u meer informatie of meer zekerheid neem contact op met ons op.

Aanvraag bouwtechnische keuring

Vul uw gegevens in om opdracht te geven voor een bouwtechnische keuring. Wij zullen op werkdagen uiterlijk binnen een dag de afspraken maken en bevestigen. Onze Algemene-voorwaarden zijn van toepassing op uw onderstaande opdracht.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by