Vloeren in de woning 2021-01-06T08:50:08+01:00

Vloeren in de woning

Houten vloer met balken (constructief).

In een woning kunnen houten vloeren aanwezig zijn: houten vloeren kunnen geluidsoverlast veroorzaken naar andere verdiepingen in de woning. Met het gebruik van de woning moet daarmee altijd rekening worden gehouden. Houten vloeren zijn meer onderhevig aan onderhoud dan een betonnen vloer. Vooral houten begane grond vloeren met een vochtige kruipruimte vormen een hoger risico, denk hierbij aan houtaantasters, houtrot in balken of in vloerbeschot en dergelijke. Echter onder goede omstandigheden hoeft dat allemaal geen probleem te zijn en is een houten vloer natuurlijk prima.

Betonvloeren/steenachtig (constructief).

In een woning kunnen betonnen en/of steenachtige vloeren aanwezig zijn. Dergelijke vloeren kunt u aan de bovenzijde niet inspecteren indien op de vloer een afwerking of bedekking aanwezig is. In andere artikelen op deze kennisbank kunt u veel meer informatie vinden over de zogenaamde risico vloeren, denk hierbij aan kwaaitaal, manta, nehobo etc. Onderstaand wat basiskennis over de verschillende types vloeren welke in de bouw o.a worden toegepast.
NeHoBo verdiepingsvloer

Deze zijn geproduceerd in de periode 1956-1984 en zijn gemaakt van keramische holle bouwstenen. De vloer bestaat uit gemetselde oranje stenen met daartussen voegen, in de voegen zijn wapeningsstaven aangebracht. Dit is een zogenaamde risicovloer, wilt u meer informatie of meer zekerheid dan kunt u overwegen een vervolg inspectie te laten uitvoeren door een expert. Bij verdiepingsvloeren is de kans op gebreken aan de wapening en de NeHoBo vloer in zijn algemeenheid vrijwel nihil, meestal zijn de omstandigheden voor de vloer (als deze als verdiepingsvloer functioneert) beter dan bijvoorbeeld een blootstelling in een vochtige en tochtige kruipruimte.

De wapening in de voegen is vooral bedoeld om de trekkracht van de vloer op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich de meeste wapening dan ook in de voeg aan onderzijde van de vloer. Indien de voeg intact is, zal de wapening niet zichtbaar zijn.

 • Bekend is dat deze wapening in veel gevallen gaat roesten. Niet altijd is deze roestvorming visueel waar te nemen omdat de voegen nog intact zijn.
 • Indien de omstandigheden niet gunstig zijn, kan door carbonatatie of chloride de wapening gaan roesten en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.
 • Door een corrosieproces (wat niet altijd direct visueel waarneembaar is) zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel (voegen) en stenen dusdanig dat visueel zichtbare schade ontstaat.
 • In het ergste geval neemt de draagkracht van de vloer af en kan de vloer doorbuigen of bezwijken. Niet al deze vloeren voldoen dus aan de verwachten en ontworpen levensduur van 50 jaar.

Een visuele inspectie geeft geen volledige zekerheid met betrekking tot de technische staat en toestand van een aanwezige NeHoBo vloer. Meer zekerheid over de technische staat en toestand van de vloer met de daarin aanwezige wapening kan alleen worden verkregen door vervolg onderzoek. Bij een vervolg onderzoek moeten alle voegen en elementen, stuk voor stuk en meter voor meter vanuit de kruipruimte aan onderzijde van de vloer, in alle compartimenten zeer nauwkeurig geïnspecteerd en met een metalen voorwerp beklopt worden.Gebreken, opmerkingen of aandachtspunten bij steenachtige vloeren in de woning

 • Mechanische schade: deze schade heeft meestal geen constructieve betekenis en kan eenvoudig worden hersteld.
 • Indien de vloeren aflopen en de horizontale uitlijning van de vloer niet optimaal is: de oorzaak hiervan kan een eenmalige zetting of verandering zijn van het object of de bodemstructuur.
 • Als de cementen dekvloer los ligt: de oorzaak hiervan kan zijn dat de hechting met de betonnen (constructieve) ondervloer niet goed is geweest. Ook spanningen in een ondervloer kan een oorzaak zijn. De constructieve vloer heeft een andere werking dan de cementen deklaag en kan op die manier van elkaar loskomen. Spanningen in vloeren worden veroorzaakt door verzwakkingen of gebreken aan de vloerconstructie, of door grote wijzigingen in het klimaat van de woning (bijvoorbeeld als isolatie is aangebracht).

Gebreken, opmerkingen of aandachtspunten bij houten vloeren in de woning

 • Indien de vloeren aflopen en de horizontale uitlijning van de vloer niet optimaal is: de oorzaak hiervan kan een eenmalige zetting of verandering zijn van het object of de bodemstructuur.
 • Als bij het uitoefenen van enige druk op de vloeren duidelijk waarneembaar is dat deze bewegen: de oorzaak hiervan kan zijn dat de overspanning van de vloerbalken te groot is, of de afmetingen van de vloerbalken onvoldoende zijn zodat deze doorbuigen bij een drukbelasting. Dit kan in het gebruik hinderlijk zijn, zware belasting moet dan ook zorgvuldig worden verdeeld over het vloervak.
  • Bij een begane grond vloer kunnen de vloerbalken vanuit de kruipruimte (indien aanwezig) worden ondersteund door het aanbrengen van ondersteuningen in het midden van de balken.
  • Bij een verdiepingsvloer kunnen balken worden toegevoegd of de huidige vloerbalken ‘stijver’ worden gemaakt door deze te verdikken. Dit is altijd een ingrijpende operatie omdat daarvoor het plafond onder de vloer moet worden verwijderd.
  • Laat u altijd door een deskundige adviseren over een juiste aanpak van deze werkzaamheden of laat een erkende aannemer dit werk uitvoeren en verbeteren!
  • Lees ook dit artikel over onderslagbalken en poeren.
 • Gebreken aan het vloerbeschot kunnen altijd eenvoudig worden hersteld, in het ergste geval kan een aantal vierkante meter vloerbeschot worden vervangen.
 • Als in het vloerbeschot sporen zijn aangetroffen van een actieve houtworm: houtworm kan het vloerbeschot verder aantasten en verzwakken. Behandeling is eenvoudig mogelijk door zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder. Om verder uitbreiding tegen te gaan adviseren wij om op korte termijn de benodigde actie te ondernemen. Laat u ook verder informeren over de mogelijkheden om houtwormen preventief te bestrijden en te voorkomen.

 • Als in het vloerbeschot sporen zijn aangetroffen van een niet actieve houtworm: het lijkt er dan op dat deze niet meer actief zijn en mogelijk in het verleden reeds zijn bestreden. Het is ook mogelijk dat door veranderde omstandigheden in de ruimte de houtworm ‘vanzelf’ is vertrokken.
  • Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
  • Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
  • De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, wordt ook wel grote houtworm genoemd.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak