Vloerafwerking 2021-01-06T08:52:17+01:00

Vloerafwerking

Tegelwerk of plavuizen

Op de vloer kan (deels) een tegelwerk of plavuizenvloer afwerking aanwezig zijn. Onder kleden en aanwezig meubilair of apparaten kan niet worden gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid van deze vloerafwerking.

Wat we veel tegenkomen bij steenachtige vloeren is dat het tegelwerk en/of plavuizen welke op de vloer zijn aangebracht (deels) los ligt of hol klinkt hol bij het bekloppen van de tegels. De hechting met de ondergrond is dan onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de onderliggende vloer ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Spanningen in vloeren kunnen worden veroorzaakt door verzwakkingen of gebreken aan/in de vloerconstructie of door grote wijzigingen in het klimaat van de woning (bijvoorbeeld als isolatie is aangebracht). Ook risico vloeren kunnen hiervan een oorzaak zijn, denk aan een NeHoBo vloer.

  • In hele bijzonder gevallen kan het te maken hebben met de vloerconstructie. Indien dit van toepassing is en zichtbaar heeft u meestal pas echt een serieus probleem.
  • Een veelvoorkomende oorzaak is thermische werking van de materialen, dit heeft geen constructieve betekenis. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de basis (ondergrond of onderliggende cementdekvloer) onvoldoende stabiel is. Het kan ook te maken hebben met het montage en drogingsproces. Ook kan het zijn dat het totale tegelvlak te groot is en onvoldoende kan ‘werken’, het tussenvoegen van een dilatatie kan in voorkomende gevallen nieuwe scheurvorming voorkomen.
  • Bij steeds terugkerende gebreken of loskomend tegelwerk moet de constructie van de vloer nader onderzoek uitgevoerd worden.
  • Bij tegelwerk op een houtenvloer constructie kan beweging van de vloer losliggend tegelwerk en/of breuk veroorzaken. De stabiliteit van een houten vloerconstructie is nooit 100%.
  • Losliggend tegelwerk of breuk in tegelwerk bij houten en betonnen vloeren kunnen ineens en op één moment ontstaan.
  • Welke vloer past bij uw situatie?

Gietvloer

Een gietvloer is een afwerklaag die op een dragende vloer wordt aangebracht door middel van het gieten van een stof die op de onderlaag uithardt. Gietvloeren kunnen zijn opgebouwd uit beton (zogenaamd ‘gietbeton’) maar ook uit kunststof, zoals polyurethaan (PU) of epoxy. Ook worden mengsels van cement en polyurethaan toegepast. Een PU-gietvloer is elastisch en wordt ook in woonhuizen toegepast. Een gietvloer ligt vast aan de ondervloer, zodra daar iets gebeurt door (thermische) werking of zetting van materialen kan scheurvorming alsnog ontstaan of uitbreiden. De gietvloer is licht elastisch, dankzij deze elasticiteit zetten kleine scheuren in de ondervloer niet direct door in de gietvloer.

Ook een gietvloer kan op hechting aan de basis worden gecontroleerd door deze te bekloppen op meerdere plaatsen. Indien een holklinkend en losliggend geluid te beluisteren is, ligt de ondervloer meestal los. De gietvloer ligt vast aan de ondervloer > de ondervloer ligt dus los, dit kan op enig moment scheurvorming in de gietvloer veroorzaken.

Op een gietvloer is vaak een UV-bestendige laklaag aangebracht. Dit is ooit gedaan om verkleuring tegen te gaan. Deze laklaag moet u echter zien als een zonnebrandcrème, na langere periode is werking verminderd en treedt alsnog verkleuring op. Deze laklaag kan ook bladderen (soort vervellen), plaatselijke reparatie is moeilijk en blijft zichtbaar. Bij dergelijke gebreken kan worden overwogen een sterkere en betere toplaag aan te brengen. Laat u verder adviseren door een deskundig bedrijf.

In de gietvloer kan scheurvorming aanwezig zijn, een gietvloer kan uit zichzelf niet scheuren! Omdat de gietvloer vast ligt aan de ondergrond gaan wij ervan uit dat hier de oorzaak van de scheurvorming gezocht moet worden. Naarmate de scheurvorming in de ondergrond groter word en de gietvloer de scheur niet meer kan overbruggen, zal deze door gaan tekenen in de gietvloer en erger nog, ook doorzetten.

  • Dilatatie scheuren blijven altijd terugkomen. Een dilatatie is een grens tussen twee bouwdelen of oppervlaktes. Beide voeren ze bepaalde krachten uit en zo ontstaat de scheur. Bij een dilatatie adviseren wij een voeg te maken, d.m.v. een profiel, zodat de eventuele terugkerende spanningen automatisch leiden naar naar het profiel en de gietvloer in takt blijft.
  • In het geval van een relatief jonge woning kan scheurvorming ook nog andere oorzaken hebben, zoals droging, vloerverwarming, zetting e.d.
  • De vloer en vloerafwerking moet vrij liggen van de wanden, als dit niet het geval is kan de dekvloer dus niet uitzetten en krimpen en zal scheurvorming gaan optreden.
  • Wilt u zekerheid over de technische staat en toestand van uw vloer en risico’s uitsluiten? U kunt dan een bouwkundige keuring overwegen.