Vloerafwerking 2020-09-01T06:29:47+01:00

Vloerafwerking

Tegelwerk of plavuizen

Op de vloer kan (deels) een tegelwerk of plavuizenvloer afwerking aanwezig zijn. Onder kleden en aanwezig meubilair of apparaten kan niet worden gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid van deze vloerafwerking of heeft dit juist uw extra aandacht nodig?

Een deel van het tegelwerk en/of plavuizen welke op de vloer zijn aangebracht ligt los of klinkt hol bij het bekloppen van de tegels. De hechting met de ondergrond is dan onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de onderliggende vloer ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Spanningen in vloeren kunnen worden veroorzaakt door verzwakkingen of gebreken aan/in de vloerconstructie of door grote wijzigingen in het klimaat van de woning (bijvoorbeeld als isolatie is aangebracht).

Een aantal m2 tegelwerk en/of plavuizen welke op de vloer zijn aangebracht ligt los en moet worden vervangen. De hechting met de ondergrond is onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de onderliggende vloer ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Spanningen in vloeren kunnen worden veroorzaakt door verzwakkingen of gebreken aan de vloerconstructie of door grote wijzigingen in het klimaat van de woning (bijvoorbeeld als isolatie is aangebracht).

In het vloertegelwerk is beperkte of veel scheurvorming aanwezig, de oorzaak van dergelijke scheurvorming kan velerlei zijn.

Op de vloeren is tegelwerk aanwezig, deze zijn gevoegd. Op meerdere plaatsen is schade aan dit voegwerk. Het is beter om deze schade te herstellen.

 • Tijdens uitvoering kan de hoeveelheid nog wijzigen als blijkt dat meer voegwerk los ligt.
 • In hele bijzonder gevallen kan het te maken hebben met de vloerconstructie. Indien dit van toepassing is en zichtbaar, zal daar verderop in deze rapportage melding van worden gemaakt.
 • Een veelvoorkomende oorzaak is thermische werking van de materialen, dit heeft geen constructieve betekenis. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de basis (ondergrond of onderliggende cementdekvloer) onvoldoende stabiel is. Het kan ook te maken hebben met het montage en drogingsproces. Ook kan het zijn dat het totale tegelvlak te groot is en onvoldoende kan ‘werken’, het tussenvoegen van een dilatatie kan in voorkomende gevallen nieuwe scheurvorming voorkomen.
 • Bij steeds terugkerende gebreken of loskomend tegelwerk moet naar de constructie van de vloer nader onderzoek uitgevoerd worden.
 • Bij tegelwerk op een houtenvloer constructie kan beweging van de vloer losliggend tegelwerk en/of breuk veroorzaken. De stabiliteit van een houten vloerconstructie is nooit 100%.
 • Losliggend tegelwerk of breuk in tegelwerk bij houten en betonnen vloeren kunnen ineens en op één moment ontstaan.

Gietvloer

Een gietvloer is een afwerklaag die op een dragende vloer wordt aangebracht door middel van het gieten van een stof die op de onderlaag uithardt. Gietvloeren kunnen zijn opgebouwd uit beton (zogenaamd ‘gietbeton’) maar ook uit kunststof, zoals polyurethaan (PU) of epoxy. Ook worden mengsels van cement en polyurethaan toegepast. Een PU-gietvloer is elastisch en wordt ook in woonhuizen toegepast. Een gietvloer ligt vast aan de ondervloer, zodra daar iets gebeurt door (thermische) werking of zetting van materialen kan scheurvorming alsnog ontstaan of uitbreiden. De gietvloer is licht elastisch, dankzij deze elasticiteit zetten kleine scheuren in de ondervloer niet direct door in de gietvloer.

De gietvloer is niet egaal vlak, dit kan het gevolg zijn van een oneffen ondergrond of ondeskundig aanbrengen van de gietvloer.

Bij het bekloppen van de gietvloer is op meerdere plaatsen een holklinkend en losliggend geluid te beluisteren. De gietvloer ligt vast aan de ondervloer. De ondervloer ligt dus los, dit kan op enig moment scheurvorming in de gietvloer veroorzaken.

Op de gietvloer is een UV-bestendige laklaag aangebracht. Dit is ooit gedaan om verkleuring tegen te gaan. Deze laklaag moet u echter zien als een zonnebrandcrème, na langere periode is werking verminderd en treedt alsnog verkleuring op. Los hiervan is opgemerkt dat deze laklaag bladdert (soort vervellen), plaatselijke reparatie is moeilijk en blijft zichtbaar. Bij dergelijke gebreken kan worden overwogen een sterkere en betere toplaag aan te brengen. Laat u verder adviseren door een deskundig bedrijf.

In de gietvloer is scheurvorming aanwezig, een gietvloer kan uit zichzelf niet scheuren! Omdat de gietvloer vast ligt aan de ondergrond gaan wij ervan uit dat hier de oorzaak van de scheurvorming gezocht moet worden. Naarmate de scheurvorming in de ondergrond groter word en de gietvloer de scheur niet meer kan overbruggen, zal deze door gaan tekenen in de gietvloer en erger nog, ook doorzetten.

 • Indien de vloer aan onderzijde gezien kan worden, zal extra gelet zijn op de vloerconstructie van de woning. Indien van toepassing komt u eventuele opmerkingen verderop tegen in deze rapportage.
 • Dilatatie scheuren blijven altijd terugkomen. Een dilatatie is een grens tussen twee bouwdelen of oppervlaktes. Beide voeren ze bepaalde krachten uit en zo ontstaat de scheur. Bij een dilatatie adviseren wij een voeg te maken, d.m.v. een profiel, zodat de eventuele terugkerende spanningen automatisch leiden naar naar het profiel en de gietvloer in takt blijft.
 • In het geval van een relatief jonge woning kan scheurvorming ook nog andere oorzaken hebben, zoals droging, vloerverwarming, zetting e.d.
 • De vloer en vloerafwerking moet vrij liggen van de wanden, als dit niet het geval is kan de dekvloer dus niet uitzetten en krimpen en zal scheurvorming gaan optreden.
 • De cementdekvloer of ondervloer is vanzelf niet gezien en valt buiten de scope van deze inspectie.
Open chat
Whatsapp contact
Powered by