Vereniging van Eigenaren VvE 2021-01-08T07:11:57+01:00

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een appartement maakt deel uit van een Vereniging van Eigenaren. Een VvE is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan de algemene bouwdelen van het complex. Als u een appartement koopt, koopt u een deel van het gebouw. U heeft dan zoals dat heet een appartementsrecht. Samen met de andere bewoners zit u verplicht in de Vereniging van Eigenaren (VvE). Die zorgt onder meer voor onderhoud van het complex en reserveert daar geld voor.

Enkele voorbeelden van kosten voor de vereniging zijn: Dak, goten, fundering, schoorsteen, metselwerk, lateien, betonnen constructies, balkon, schilderwerk buiten de woning e.d.
Enkele voorbeelden van kosten voor het appartement: Muren, vloeren, wanden en plafonds in de woning. Als ook de keuken, toilet, badkamer e.d.

De verschillende VvE mogelijkheden

  • Een actieve VvE, dat wil zeggen dat er periodiek vergaderingen zijn met de andere bewoners. Op deze vergaderingen wordt de bouwtechnische staat en toestand, alsmede het meerjarenonderhoudsplan besproken. Ook worden besluiten genomen om onderhoud wel of niet en op welke termijn uit te voeren.
  • Een slapende VvE, dat wil zeggen dat er nauwelijks tot geen periodieke vergaderingen zijn met de andere bewoners. Op deze vergaderingen wordt normaal gesproken de bouwtechnische staat en toestand alsmede het meerjarenonderhoudsplan besproken. Ook worden besluiten genomen om onderhoud wel of niet en op welke termijn uit te voeren. Het is zeer aan te raden om de VvE te activeren.

Reguliere onderhoud

  • ‘Het normale reguliere en terugkerende (groot) onderhoud kan steeds tijdig en professioneel worden uitgevoerd’. Hiervoor zijn normaal gesproken geen extra dotaties van eigenaren noodzakelijk. Met de maandelijkse dotatie aan de VvE kan het geplande onderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan worden gefinancierd. Bij onverwacht groot onderhoud ligt en blijft de verantwoording voor financiering bij de woningeigenaren binnen de vereniging.
  • Het normale reguliere en terugkerende (groot) onderhoud kan niet tijdig en professioneel worden uitgevoerd‘. Met de maandelijkse dotatie aan de VvE kan het geplande onderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan niet worden gefinancierd en zijn extra bijdrages van eigenaren noodzakelijk. Er zijn mogelijkheden in de markt beschikbaar om onderhoud van een VvE te financieren, denk hierbij aan lenen van een leverancier of bijvoorbeeld crowdfunding.
  • Het is onbekend of het normale reguliere en terugkerende (groot) onderhoud steeds tijdig en vanuit het reservefonds professioneel uitgevoerd kan worden‘. Omdat deze informatie niet bekend is, adviseren wij om het meerjarenonderhoudsplan te bestuderen. Tevens kan aan de bestuurder van de vereniging navraag worden gedaan over de inhoud van het reservefonds, niet gepland en niet voorziene uitgaven op kortere of langere termijn.

Bij onverwacht groot onderhoud ligt en blijft de verantwoording voor financiering bij de woningeigenaren binnen de vereniging. Tijdens een algemene ledenvergadering kan een Vereniging besluiten om een extra dotatie voor onvoorziene uitgaven.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak