Verborgen gebreken ontdekt: wat nu?

Het huis is gekocht, de laatste verhuisdozen zijn uitgepakt en u begint zich al thuis te voelen. Een nieuwe woning is absoluut een reden voor een feestje. Maar wat als u na de koop een verborgen gebrek ontdekt? In dit blog leggen wij u uit wie er aansprakelijk is en wat u kunt doen.

Verborgen gebreken

We noemen een verborgen gebrek niet voor niets verborgen. Op het eerste oog is zo’n gebrek namelijk niet zichtbaar. Ze worden pas zichtbaar als u werkzaam bent in de woning. Bijvoorbeeld bij het weghalen van oude plinten, het verwijderen van het dakbeschot of het loshalen van de vloer.

In hoeverre is de verkoper aansprakelijk?

De persoon die een woning koopt, koopt de woning in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Dat betekent: inclusief alle zichtbare, maar ook zeker alle onzichtbare gebreken. Eventueel achterstallig onderhoud valt hier ook onder.

De koper van de woning is niet altijd aansprakelijk voor de verborgen gebreken. Er zijn twee situaties waarbij de verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor de herstelkosten van een verborgen gebrek.

1) Onleefbare situatie

De woning is verkocht, maar het blijkt dat deze over zulke ernstige constructieve gebreken beschikt, dat de koper ervan eigenlijk niet in het huis kan wonen. In zo’n geval is de verkoper van de woning aansprakelijk voor de verborgen gebreken.

2) Bewust verzwegen gebrek

Normaal gesproken meldt de verkoper van het huis alle gebreken netjes zodat de potentiële koper hiervan op de hoogte is. Als blijkt dat de verkoper een verborgen gebrek bewust verzwegen heeft en de koper dit gebrek niet met het blote oog heeft kunnen zien, is de verkoper aansprakelijk. De verkoper is wellicht bang dat hij, om welke reden dan ook, bang is dat dit de verkoop van het huis belemmert.

Plichten van koper en verkoper

Beide partijen hebben plichten. De verkoper heeft een meldingsplicht. Dit houdt in dat hij verplicht is om alle gebreken waarover het huis beschikt, netjes deelt met de mogelijke koper. De koper van het huis heeft een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf moet bepalen of de staat van de woning aan de wensen voldoet.

Loop geen risico

Dit soort situaties wilt u uiteraard voorkomen. Neem daarom geen risico en laat een specialist een bouwkundige keuring uitvoeren als u een koop overweegt. Onze professionals weten precies waar zij op moeten letten als het om zichtbare of verborgen gebreken gaat. Lees meer over de bouwtechnische keuring en de kosten van een bouwtechnische keuring.

2020-01-24T13:57:34+01:00