Ventilatie 2020-09-15T08:19:08+01:00

Ventilatie systemen

Een ventilatiesysteem voert vervuilde lucht af via afvoerroosters in ‘natte’ ruimtes (badkamer, douchecabine, keuken, berging, toilet e.d) en haalt verse lucht binnen via raamroosters. Ook binnenshuis vindt luchtcirculatie plaats, meestal via roosters onderaan in deuren.

Ventilatieroosters boven kozijnen

 • Advies om ventilatie roosters zoveel als mogelijk open te laten.
 • Zijn de roosters goed schoon?
 • In 40 procent van de (meestal oudere) huizen met natuurlijke ventilatie ontbreken ventilatieroosters. In dat geval moet schone lucht binnenkomen via (klep)raampjes, of via naden en kieren.
 • Advies om bij het vervangen van beglazing of kozijnen gelijk ventilatieroosters aan te brengen.
 • Ventilatie roosters horen in elke verblijfsruimte (dus elke slaapkamer, woonkamer e.d)

Natuurlijke ventilatie

In de meeste oude huizen zit geen mechanisch ventilatiesysteem. Voor gezonde schone lucht in huis zijn bewoners dan aangewezen op de roosters, klepraampjes, naden en kieren in huis. Natuurlijke ventilatie is een manier van ventileren van een gebouw waarbij géén geforceerde of mechanische ventilatie wordt toegepast. Zowel de aanvoer als de afvoer geschieden op een natuurlijke manier. Voorbeelden die voor natuurlijke ventilatie kunnen zorgen, zijn luchtroosters, zelfregulerend ventilatieroosters, moproosters in buitenmuren, kieren e.d.

 • Ventileer extra tijdens koken en douchen
 • Lucht in huis moet kunnen doorstromen, via een ruimte onder deuren of eventueel via roosters in binnenmuren of -deuren.
 • Voor de afvoer van lucht is er in huizen met NV een afvoerkanaal vanuit de keuken en de badkamer, door het dak of de gevel naar buiten.
 • Door natuurlijke trek verdwijnt dan lucht uit deze vochtige ruimtes naar buiten.
 • Ventileren zonder warmteverlies is onmogelijk, maar van belang voor de gezondheid.

Electrische ventilator (afzuiging)

 • Meestal in een badkamer, toilet of keuken te verbetering van de NV
 • In woningen waar vanaf bouw alleen maar natuurlijk ventilatie aanwezig is
 • Alleen afzuiging. Let op aanzuigings en circulatie mogelijkheden

Zet na het douchen liever geen raam open: met een open raam wordt het snel te koud in de badkamer, waardoor er juist condens en schimmel kunnen ontstaan.

MV box

In de woning is een centrale afzuiging middels MV-boxen (mechanische ventilatie boxen). Het ventilatiesysteem kan handmatig worden geregeld. Daarvoor zijn er één (of meerdere) driestandenschakelaar(s) aanwezig in de woning. Als u thuis bent, zet u de schakelaar op 2 en als u weggaat zet u hem op 1. Stand 3 is bedoeld voor extra ventilatie tijdens douchen en/of koken. In huis zijn luchtkanalen aangelegd voor toe- en afvoer. Op verschillende plaatsen in huis zitten afzuigventielen in het plafond of in de wand.

 • Hierdoor bent u verzekerd van voldoende schone lucht in het hele huis.
 • De lucht wordt uit de verschillende vertrekken afgezogen en via de MV-box afgevoerd naar buiten.
 • Verse lucht komt op natuurlijke wijze binnen via ventilatieroosters die meestal boven de ramen zitten.

Het systeem gebruikt in de woning kunststof (of metalen) ventielen, deze lijken eenvoudig zelf te reinigen maar dit is niet verstandig om te doen. Met de ventielen is de luchtstroom in de kanalen afgesteld. Laat uw ventilatieventielen en kanalen periodiek reinigen door een vakman, zo weet u zeker dat de afstelling van de ventielen gecontroleerd wordt, en zonodig vakkundig wordt bijgesteld. Het zelf reinigen van ventielen is natuurlijk wel mogelijk als u het binnenwerk (de draaischijven) of vaste instellingen maar niet verdraaid of veranderd

Balansventilatie

In de woning is een balansventilatiesysteem aanwezig. Balansventilatie zorgt voor voldoende verse lucht. Lucht wordt mechanisch afgevoerd en mechanisch toegevoerd. Een systeem met balansventilatie bestaat uit een ventilatie-unit die meestal op zolder staat. In huis zijn luchtkanalen aangelegd voor toe- en afvoer. Op verschillende plaatsen in huis zitten afzuig- en inblaasventielen in het plafond of in de wand.

 • Sommige mensen denken dat je bij balansventilatie geen ramen open zou mogen zetten. Dat is een misverstand. Als u een raam open wilt zetten, doet u dat.
 • Laat de deurspleten vrij. Die zijn voor de luchtcirculatie in huis.
 • Balansventilatie vergt onderhoud. In de ventilatie-unit zitten twee filters. Die moet u af en toe stofzuigen en tweemaal per jaar vernieuwen.
 • De installatie moet eens per twee jaar door een onderhoudsbedrijf worden nagekeken.

Het systeem gebruikt in de woning kunststof ventielen, deze lijken eenvoudig zelf te reinigen maar dit is niet verstandig om te doen. Met de ventielen is de luchtstroom in de kanalen afgesteld. Laat uw ventilatieventielen en kanalen periodiek reinigen door een vakman, zo weet u zeker dat de afstelling van de ventielen gecontroleerd wordt, en zonodig vakkundig wordt bijgesteld. Het zelf reinigen van ventielen is natuurlijk wel mogelijk als u het binnenwerk (de draaischijven) maar niet verdraaid.

Via VvE of dakventilator

De centrale afzuiging en/of (mechanische) ventilatie is centraal geregeld, middels een installatie op het dak voor rekening van de VvE. Van deze installatie zijn de kosten voor het onderhoud, en eventueel vervangen op enig moment, begroot in het meerjaren onderhoudsplan van de VvE. Deze installatie valt niet binnen de scope van deze bouwkundige keuring.

Eventuele gebreken ventilatie systeem of opmerkingen

 • In dit geval zijn er geen opmerkingen voor wat betreft de ventielen en de ventilatiekanalen, deze zijn goed onderhouden en lijken goed afgesteld.
 • De bediening van de mechanische ventilatie zit niet in de sanitaire groepen en is dus niet decentraal te bedienen. Wilt u dus gebruik maken van de mechanische ventilatie in de badkamer dan moet u eerst elders in de woning deze aanschakelen. Op zich kan dit op deze manier prima functioneren, in de praktijk blijkt echter dat de MV met deze schakeling elders in de woning niet optimaal wordt gebruikt.
  • U zou kunnen overwegen om de MV box te koppelen aan een draadloze bediening (rtf signaal), daarvan kunnen er meerdere aan uw MV box worden gekoppeld en vervolgens in de badkamer, toilet e.d worden geplaatst.
  • Indien uw MV box niet gekoppeld kan worden aan een draadloze bediening, kunt u de MV box wellicht beter vervangen, een MV box inclusief draadloze bediening is goed betaalbaar maar vooral goed voor het binnenmilieu in uw woning.
 • Goed ventileren is essentieel voor een gezond huis. In elk huis is vocht en vuil aanwezig. Alleen door goed te ventileren kan dit vocht de woning verlaten. Heeft u een ventilatiesysteem in huis? Dan is het belangrijk uw ventilatiesysteem regelmatig te laten reinigen en onderhouden. Met regelmatig onderhoud en het schoonmaken van uw ventilatiesysteem bent u verzekerd van een goed werkende mechanische ventilatie en dus ook van gezonde en frisse lucht in uw woning. In dit geval adviseren we een onderhoudsbeurt/reiniging van het ventilatie systeem inclusief de kanalen.
  • Voor gezonde lucht in huis is het zaak dat uw ventilatiesysteem minimaal iedere zes jaar grondig schoon wordt gemaakt.
  • Een onderhoudsbeurt en/of reiniging omdat reiniging van de luchtkanalen; onderhoud en reiniging van de unit en de ventielen; meting van de afzuigcapaciteit; afstelling van het systeem en de ventielen; advies over juist gebruik van het ventilatiesysteem.
 • In dit geval zijn de ventielen zeker niet goed afgesteld. Hierdoor is de gehele ventilatie in de woning (inblaas en afzuig) niet goed ingeregeld. In dit geval adviseren we het systeem op zijn minst eenmalig door een vakman te laten inregelen en gelijk reinigen. Hierna kunt u de ventielen eventueel zelf regelmatig reinigen.
 • In dit geval zijn de ventielen vervuild en verliezen hierdoor capaciteit. De ventielen zijn niet goed onderhouden en de vraag is of deze goed zijn afgesteld. In elk geval kunnen de ventielen door middel van zelfwerkzaamheid worden gereinigd.
 • In dit geval zijn (enkele) ventielen afgeplakt. Hierdoor is de gehele ventilatie in de woning (inblaas en afzuig) niet goed ingeregeld. In dit geval adviseren we het systeem op zijn minst eenmalig door een vakman te laten inregelen en gelijk reinigen. Hierna kunt u de ventielen eventueel zelf regelmatig reinigen.
 • De MV unit welke zorgt dat via de ventielen de vervuilde lucht wordt afgezogen is verouderd of defect, deze kan niet meer goed functioneren en moet worden vervangen.
  • Wij adviseren een centrale ventilatie unit van het merk Itho Daalderop. Hieraan kunnen één of meerdere draadloze zenders worden gekoppeld waarmee de unit bediend kan worden.
  • De draadloze bediening kan in de te ventileren ruimtes worden geplaatst (kosten niet berekend)
  • Afhankelijk van de situatie kunnen de kosten nog oplopen. Mogelijk moeten nog kanalen worden aangebracht of gewijzigd.
  • De aanschaf prijs is om en nabij de € 350,00
 • De filters van het ventilatie en/of afzuigsysteem systeem zijn vervuild, deze filters dienen minstens eenmaal per jaar gereinigd te worden. Dit kan eenvoudig door de filters te verwijderen en te reinigen. Bij ernstige vervuiling kunnen de filters ook eenvoudig worden vervangen, vervangen van de filters wordt geadviseerd per 5 jaar.
 • De filters van het ventilatie en/of afzuigsysteem ontbreken, hierdoor wordt de functionaliteit van het systeem sterk nadelig beïnvloed. De afgezogen en vervuilde lucht wordt nu zonder filtering weer in de woning geblazen. Nieuwe filters kunnen eenvoudig online aangeschaft en gemonteerd worden
 • De capaciteit van de afzuiging ten behoeve van de ventilatie in de natte ruimte(s) is onvoldoende. Om nu toch goed, gezond en voldoende te kunnen ventileren/afzuigen kan in elk geval in de natte ruimte een elektrische afzuiging geplaatst worden.

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by