Trappen 2021-01-08T07:27:02+01:00

Vaste trappen in een woning

Traptredes

Trap opstap of optrede

 • De optrede (hoogte) van een trap bepaalt hoe gemakkelijk iedereen op en af de trap kan.
 • De hoogte die overbrugd dient te worden is steeds een veelvoud van de optrede.
 • Alle traptredes dienen even hoog te zijn, dat wil zeggen voor een gemiddelde woning maximaal 18,5 centimeter.

Trap aantrede

 • De aantrede (het tredevlak waar u op staat) van een trap bepaalt hoe gemakkelijk iedereen de trap op en af kan.
 • Voor gemiddelde woningen geldt een minimum van 23 cm. Deze minimummaten ondersteunen nog steeds niet de volledige voet.

Trap leuning

Volgens het bouwbesluit moet een trap ten minste aan één zijkant zijn voorzien van een leuning of hekwerk.

 • Als er gebreken zijn aan de bevestiging van de trapleuning aan de muur: dit dient te worden verbeterd door nieuwe bevestigingsmaterialen aan te brengen. Hierna kan de leuning voor de bedoelde functionaliteit weer goed en veilig functioneren.

Trap hekwerk of balustrade

 • Controleer alle zijdes van de hekwerken op de montage en stevigheid. Daar waar nodig kan nieuw bevestigingsmateriaal worden aangebracht of deels de bevestiging worden vervangen.
 • Als het gehele hekwerk instabiel is en gammel: dit is een risico voor wat betreft de veiligheid van de gebruiker. Laat een trappendeskundige of ervaren timmerman de gebreken herstellen zodat een veilige en stabiele situatie zal ontstaan.
 • Als er onderdelen ontbreken van de hekwerken: deze dienen te worden vervangen of alsnog te worden aangebracht.
 • Indien een hekwerk aanwezig is: een hekwerk moet als valbeveiliging functioneren. Zeker bij aanwezigheid van kinderen is het belangrijk om hier extra aandacht aan te geven. Wij beoordelen een hekwerk als onveilig als het hekwerk horizontale stijlen heeft en dus als klimrek voor kinderen kan functioneren.

Vlizotrap

Een vlizotrap of vlieringtrap, ook wel afgekort als Vlizo en is een uitschuifbare of opvouwbare trap. Let wel, een vlizotrap is geen stabiele vaste trap en zal altijd met beleid gebruikt moeten worden.

 • De vlizotrap kunt u op functioneren controleren, de bedoeling is dat het geheel veilig en zoals bedoeld kan functioneren.
 • De bevestiging van de vlizotrap. luik of onderdelen moet deugdelijk zijn, indien hieraan gebreken worden opgemerkt kunnen deze worden verbeterd.
 • Aan een vlizotrap moet periodiek diverse en regulier onderhoud uitgevoerd worden.
 • Het openen en afsluiten (opbergen) van de vlizotrap kunt u vanzelf ook controleren, klap het geheel in en uit, berg de trap op en stel deze weer op.
 • Als de vlizotrap instabiel, wankel of gammel is wees dan bijzonder alert tijdens het gebruik. Zorg altijd voor een borging aan de onderzijde zodat de trap niet kan wegglijden.
 • Als de vlizotrap echt onveilig is en instabiel kan deze meestal eenvoudig worden vervangen. Gebruik van een dergelijke trap moet veilig zijn en verantwoord.

Homekeur, uw bouwkundige specialist!

Homekeur is dé specialist voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring. Met een ruim en groeiend landelijk netwerk van eigen opgeleide en deskundige inspecteurs bent u als opdrachtgever gegarandeerd van een gemotiveerde en ambitieuze werkwijze en gedegen inspectie door de inspecteur.

Op onze website kunt u een afspraak maken voor het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring of asbest inventarisatie. Tevens vindt u op deze website meer informatie over bouwtechnische keuringen en over het bouwkundig rapport dat u ontvangt na het uitvoeren van onze bouwkundige keuring.