Subsidie voor asbestsanering is beschikbaar!

Met ingang van 2016 is er door de overheid een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor asbest. Dit betekent dat het verwijderen van een asbestdak aantrekkelijke fiscale voordelen kan opleveren. Wat houdt de regeling precies in? Koopt u binnenkort een huis en wilt u weten of er asbest in het dak zit? Laat dan een asbestinventarisatie doen.

Subsidie voor particulieren

De huidige subsidieregeling loopt tot 1 januari 2020. Zowel particulieren als non-profitorganisaties en agrarische bedrijven kunnen er gebruik van maken. Per m² kunt u aanspraak maken op een subsidie van € 4,50. Het minimaal aantal vierkante meters bedraagt 35 m². De subsidie is niet verbonden aan andere voorwaarden, zoals het verplicht plaatsen van zonnepanelen. Wel dient u over een inventarisatierapport te beschikken en moet de asbest door een SC-530 gecertificeerd bedrijf worden gesaneerd. U kunt de subsidie aanvragen binnen zes maanden nadat de asbest is verwijderd.

Regeling “asbest eraf, zonnepanelen erop”

Voor het verwijderen van asbest in combinatie met zonnepanelen bestaat een aparte regeling. Hiervoor kunt u een subsidie aanvragen van € 4,50 subsidie per m² asbestdak. Het minimaal te saneren oppervlak dient 250 m² te bedragen en u hebt recht op maximaal € 15.000,- subsidie. De sanering dient gepaard te gaan met het terugplaatsen van de zonnepanelen. Deze moeten een minimumcapaciteit hebben van 5.000 Wpiek. De panelen mogen ook op een ander dek worden teruggeplaatst, mits op de bouwlocatie.

Deze regeling geldt voor agrariërs of particulieren die op een voormalig agrarisch bouwblok wonen. Niet in alle Nederlandse gemeenten is de regeling “asbest eraf, zonnepanelen erop” nog van kracht. Dit geldt nog wel voor de provincies Utrecht, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel, waar de subsidie is verlengd.

Het stapelen van subsidie

Is in uw provincie de regeling nog van kracht, dan kan het handig zijn om subsidies te stapelen. U ontvangt in dat geval een dubbele subsidie voor hetzelfde object. Omdat het om een provinciale regeling gaat, zijn niet overal de voorwaarden gelijk. Laat u daarom goed informeren. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van uw provincie.

Asbest verwijderen?

Heeft u interesse om asbest te laten verwijderen? Regel dan tijdig uw inventarisatierapport. Wij maken deze graag voor u in orde!

2022-10-27T15:16:53+01:00