Stalen liggers in vloer 2021-01-08T07:24:04+01:00

Overige steenachtige vloer met stalen liggers

Een broodjesvloer met stalen liggers is een systeemvloer die bestaat uit stalen balken met daartussen betonnen elementen en een druklaag. Op de broodjesvloer wordt aan de bovenzijde een bouwstaalmat gelegd die als wapening dient voor het daarop te storten beton (de druklaag). Deze druklaag wordt ook wel een cementen dekvloer genoemd. Een dergelijke vloer kan aan de onderzijde visueel worden geïnspecteerd.

  • Het risico is dat dit staal kan gaan roesten bij ongunstige omstandigheden zoals een vochtige kruipruimte.
  • Bij goed ventilerende en droge kruipruimtes vormen deze vloeren geen risico.
  • Stalen liggers kunnen ook roesten aan niet zichtbare zijdes of bovenzijdes en schade veroorzaken.
  • Ventilatie in kruipruimtes is super belangrijk en vaak niet op orde!

Omdat dit toch een risicovloer is moet de kruipruimte en de onderzijde van de vloer absoluut droog zijn. De kruipruimte moet ook absoluut goed kunnen ventileren. In veel gevallen is na minutieus onderzoek toch gebleken dat roest op de stalen liggers beperkt aanwezig kan zijn.

Als er schade aan de cementdekvloer (drukvloer) aan de bovenzijde aanwezig is: een reden hiervan zou kunnen zijn dat de ijzeren ligger aan het roesten is. Roestende materialen nemen in omvang toe en kunnen enorme krachten ontwikkelen. Hierdoor kan zeker een dergelijke schade zijn ontstaan en na herstel op enig moment weer terug keren. De losse delen van de cementdekvloer kunnen worden verwijderd en hersteld. Pas na volledig onderzoek en afkloppen van de betonvloer zal de omvang van de vloerschade duidelijk zijn.

Stalen liggers in vloeren

Als de stalen liggers roesten: hierdoor kan schade ontstaan aan de cementdekvloer, vloerconstructie, gevels en muren in de woning. Als de roestvorming niet al te ernstig is zijn preventieve maatregelen nog mogelijk en kan ‘erger’ worden voorkomen. Wij adviseren het roest te verwijderen en het ijzer te behandelen met een loodmenie. Hierna kan het geheel met een droge en goed ventilerende kruipruimte nog goed functioneren.

Als de stalen liggers zeer ernstig roesten: hierdoor ontstaat schade aan de cementdekvloer, vloerconstructie, gevels en muren in de woning. Waarschijnlijk is herstel nauwelijks nog mogelijk, op enig moment zal de hele vloer vervangen moeten worden. Als het nog iets zin heeft adviseren wij zoveel mogelijk roest te verwijderen en het ijzer te behandelen met een loodmenie. Zorg dat de kruipruimte bijzonder goed kan ventileren, aan zowel voor als achterzijde van de kruipruimte moeten ventilatie openingen aanwezig zijn.