Sloopvergunning 2018-06-14T19:27:58+01:00

Soms is een asbestinventarisatie nodig voor een sloopvergunning. Wij kunnen u helpen

Een woning of pand slopen kan niet zomaar. Soms volstaat een sloopmelding bij de gemeente, maar in een aantal gevallen is een sloopvergunning nodig. De regels hieromtrent verschillen per gemeente. Dit kunt u navragen bij uw gemeente. Dient u een sloopvergunning te hebben? Dan kan een asbestinventarisatie BRL 5052 één van de voorwaarden zijn om de vergunning te verkrijgen. Uiteraard om te inventariseren of er asbest aanwezig is. Is er asbesthoudend materiaal aanwezig in bijvoorbeeld Eternietplaten? Dan kunnen er maatregelen worden genomen om deze te laten verwijderen. Vroeger was Eternit een van de grootste producenten van asbest in ons land. Het is geen soort asbest, maar een merknaam voor onder meer asbestcement en golfplaten. De golfplaten zien we onder andere nog steeds veel terug in de constructie van daken.

Chrysotiel in golfplaten

Meestal komen wij bij een asbestinventarisatie witte asbest oftewel chrysotiel tegen in deze platen, maar soms zit er ook nog een klein percentage blauw asbest oftewel crocidoliet in. Het asbestcement werd veel in woningen gebruikt, waardoor dit tijdens verbouwingen en slopen nog regelmatig tevoorschijn komt. Destijds wist niemand nog hoe gevaarlijk asbest kan zijn. Wit asbest is minder gevaarlijk dan blauw asbest. Vaak gaat het hiermee om niet-hechtgebonden asbest. Tijdens het slopen komen de vezels in de lucht met alle gevolgen dien.
 
Eternit heeft zich daarna dan ook toegelegd op andere grondstoffen en toepassingen. Dat neemt echter niet weg dat veel mensen vanuit het verleden nog altijd spreken van Eternit, op het moment dat ze doelen op asbest. Asbesthoudend materiaal hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Daarom is het belangrijk om te weten of ergens asbest in zit. En wat u moet doen als het asbestmateriaal weg moet. Om dit in beeld te brengen is een asbestinventarisatie nodig. Hiervoor kunt u ons inschakelen.

Eternietplaten laten verwijderen

Asbest bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezelachtige structuur is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbestmateriaal. Asbest golfplaten als dakbedekking zijn vaak grijs, zwart of roodachtig van kleur. Verven werd vroeger niet gedaan, het is hun oorspronkelijke kleur. Zijn het Eternietplaten? Dan geven wij u sloopadvies. Dat houdt in dat wij u vertellen hoe u de platen het beste kunt laten verwijderen, afvoeren én wat de kosten zijn. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld laten vastleggen in het sloopbestek.

Asbestonderzoek ten behoeve van sloopvergunning

Het zijn afspraken die tussen u en een gecertificeerde sloopaannemer VAVB worden gemaakt over de uit te voeren sloopwerkzaamheden. Voordat het zover is, kunt u een beroep op ons doen voor een asbestinventarisatie. Homekeur is vanzelf Ascert gecertificeerd, zodat u zeker weet dat u straks aan alle voorwaarden van uw sloopvergunning kunt voldoen. U kunt direct een opdracht plaatsen of contact met ons opnemen voor meer informatie.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by