Senioren krijgen makkelijker een hypotheek

Vaak krijgen senioren ook verhuisplannen als de datum van het pensioen in zicht begint te komen. Soms wil men dan op zoek naar meer passende woonruimte. Dat kan zijn om een te ruime woning, na het vertrek van de kinderen, om te ruilen voor een woning die beter aansluit op de woonwensen op hogere leeftijd. Maar dan moet er wel een nieuwe hypotheek worden verleend.

Hypotheek aanvragen was lastig

Tot dusverre was het moeilijk voor senioren om een nieuwe hypotheek te krijgen als de pensioendatum binnen de komende 10 jaar lag. Banken hielden in dat geval namelijk al rekening met het inkomen na pensionering. Omdat dit in bijna alle gevallen lager zal zijn dan in de huidige situatie, was het problematisch om een goede financiering te verkrijgen. De vreemde situatie deed zich dan soms voor dat iemand met een vergelijkbaar inkomen wel een hypotheek kon krijgen als de pensioendatum nog 11 jaar in de toekomst lag.

Een hypotheek net NHG voor senioren

Medio juni 2018 heeft de Nationale Hypotheek Garantie een nieuwe manier van toetsen ingevoerd. Hierin wordt op een meer realistische wijze rekening gehouden met de financiële situatie na de pensionering. Met een NHG kunnen dan ook senioren een hogere hypotheek afsluiten om passende woonruimte te vinden. Dat de groep senioren ook actief kan worden op de woningmarkt, zal er wellicht toe leiden dan er een betere doorstroming kan plaatsvinden. Experts verwachten met name dat hierdoor een aantal ruimere woningen beschikbaar zal komen voor gezinnen.

55+ en op zoek naar een nieuwe woonruimte?

Bent u 55+ en op zoek naar een nieuwe woonruimte? Dan is het voor het aanvragen van een hypotheek en het overgaan tot de koop belangrijk dat u zeker weet dat de woning in orde is. Een bouwtechnische keuring is daarbij onmisbaar. Op die manier kunt u veel zorgen voorkomen. Problemen met een woning zijn nooit prettig, maar ze kunnen u ook nog eens behoorlijk op kosten jagen. Wilt u er zeker van zijn dat de woning die u op het oog heeft in orde is? Vraag dan nu een bouwtechnische keuring aan.

2020-01-24T15:46:13+01:00