Roestvorming algemeen 2021-01-06T20:49:56+01:00

Roestvorming

Bij het bepalen van een vermoedelijk oorzaak van scheurvorming kunnen we te maken hebben met een stabiele scheur; schade die niet verder ontwikkeld (ontstaan door krimp en  kruip) of een instabiele scheur; schade die zich verder ontwikkeld (bv door verzakking van fundering). Hier moet eerst de oorzaak worden weggenomen voor er een goede reparatie uitgevoerd kan worden.

Oorzaken scheurvorming

 1. Funderingsproblemen
 2. Thermische scheuren
 3. Droging- of verhardingskrimp
 4. Onvoldoende of roestige spouwankers
 5. Roestvorming algemeen (wordt hieronder behandeld)
 6. Zwakke lateien
 7. Overige constructieve oorzaken

Roesten van in het metselwerk opgenomen ijzerwerk

Roestvorming treedt met name op in de volgende typen ijzerwerken:

 • Balkankers, blindankers, schoot- en sierankers
 • Spouwankers
 • Hekwerk (balkonhekken, toegangspoorten etc.)
 • U- en I-vormige liggers (als latei of onderdeel van vloerconstructies)

Vaak worden ankers door het oxidatieproces aangetast. De corrosieproducten zetten sterk uit; het roesten van ijzer kan een zes tot acht maal zo groot volume aan ijzermateriaal tot gevolg hebben! Wanneer dit uitzetten verhinderd wordt, worden door het omringende metselwerk krachten op het metselwerk uitgeoefend die zo groot zijn dat het metselwerk scheurt of plaatselijk verbrijzelt.

Vochtige omstandigheden in en langs de muur zorgen veelal voor roest. De schade is vaak groot bij ankers die niet dwars door de muren steken, maar in de muren zijn opgenomen om bijvoorbeeld spatkrachten uit gewelven te kunnen opnemen en terugvoeren. Als de ankers in de muren onder vochtige omstandigheden komen te verkeren treedt oxidatie op waardoor instortingsgevaar op langere termijn kan optreden, terwijl op kortere termijn enorme schade in het metselwerk kan optreden.

Ankers moeten worden verwijderd, vervangen door nieuwe of ontroest, bijvoorbeeld door zandstralen. Voorts moeten de ankers beschermd worden, bijvoorbeeld door thermisch verzinken, waarna ze opnieuw aangebracht en aangewerkt kunnen worden. Daarnaast kunnen maatregelen genomen worden om de condities waarin ankers komen te verkeren te verbeteren, zoals het verhinderen of verminderen van de eventuele vochttoevoer in de muur (bijvoorbeeld een lekkende goot repareren).