Riolering 2022-10-27T15:14:52+01:00

Riolering in kruipruimte en overige afvoeren

Indien uw riolering is van PVC/PE. Beide zijn een materiaal wat bijvoorbeeld ook in nieuwbouwwoningen wordt toegepast.

Als een gres of vergelijkbare steenachtige riolering is aangetroffen: gres of vergelijkbare rioleringen zijn in het verleden vaak gebruikt voor de aanleg van rioleringstelsels. Er is dan ook niets mis met dergelijk materiaal, echter wordt tegenwoordig meestal gekozen voor kunststof rioleringen. Indien de riolering functioneert is er geen reden om te vervangen.

Indien een gietijzeren riolering aanwezig is: gietijzeren (metalen) rioleringen zijn in het verleden vaak gebruikt voor de aanleg van rioleringstelsels. Er is dan ook niets mis met dergelijk materiaal, echter wordt tegenwoordig meestal gekozen voor kunststof rioleringen. Indien de riolering functioneert is er nog geen reden om deze te vervangen. Bijna alle gietijzeren riolering zijn echter op dit moment aan het einde van de levensduur. Gietijzer wordt namelijk vanaf de jaren ´70 niet meer gebruikt. Als u een gietijzeren riool met problemen heeft, zal de gietijzeren riolering (op korte termijn) vervangen moeten worden. Ook wanneer u geen rioolproblemen heeft, kunt u overwegen de riolering preventief te laten vervangen door een modern materiaal als PVC.

 • Hoewel gietijzer een sterk materiaal is, kent het een groot aantal nadelen bij het gebruik ervan voor het riool. Het grootste probleem van gietijzeren riolering is dat het gietijzer roest. Het materiaal staat continu bloot aan water en zuurstof (de twee factoren waardoor roestvorming snel bij gietijzer ontstaat).
 • Door de roestvorming ontstaat een oneffen oppervlak in het gietijzeren riool. Hier blijft makkelijk toiletpapier aan vastzitten, waardoor verstopping ontstaat.
 • Daarnaast worden de aansluitingen tussen gietijzeren rioolstukken na verloop van tijd slecht en kan lekkage ontstaan. Verder slijt het gietijzer na jarenlang gebruik sneller dan moderne materialen.

Een veel voorkomende toepassing van asbest is een riolering. Deze wordt meestal niet meer actief gebruikt. Resten of de gehele niet meer werkende riolering zijn vaak niet opgeruimd en worden achtergelaten in de kruipruimte. Indien de asbest riolering nog wel in gebruik is, moet u er rekening mee houden dat deze minstens binnen 5 jaar in zijn geheel moet worden vervangen. Asbest is gevaarlijk en moet op enig moment worden gesaneerd (verwijderd). Aan het verwijderen van asbest zijn hoge kosten verbonden. Om zeker te zijn kan een asbestinventarisatie worden uitgevoerd!

 • Neem contact op met het hoofdkantoor van Homekeur BV om u hierover verder te laten informeren of een afspraak te maken! Bel 085-0653675.
 • De kosten voor een asbestinventarisatie bedragen € 369,00 incl. btw en 2 monsters.

Een heel enkele keer kan een riolering (of een deel daarvan) nog van lood zijn, dit is dusdanig oud dat direct of op niet al te lange termijn ermee rekening moet worden gehouden dat de riolering moet worden vervangen.

Gebreken, aandachtspunten en/of opmerkingen m.b.t de riolering en afvoeren

 • Het afschot kan niet goed zijn of er kan een lekkage, breuk of gebrek worden opgemerkt aan de riolering in de kruipruimte. Dergelijke gebreken dienen hersteld te worden. Reparatie is meestal eenvoudig mogelijk. In het ergste geval moet een deel van de riolering worden vervangen en zelfs dat is nog eenvoudig te realiseren.
 • Indien er onvoldoende afschot is in de riolering (of een verzakking): hierdoor is er geen onbelemmerde afvoer en wegstroming mogelijk van afvalwater en blijft vervuiling achter in de riolering. Deze vervuiling ‘koekt’ verder aan, wat zal gaan leiden tot problemen of verstoppingen in het afvoersysteem. Het afschot dient te worden verbeterd!
 • Als de ophanging van riolering niet op orde is kan een riolering gaan doorzadelen, dit dient te worden verbeterd of alsnog aangebracht te worden. Ook onvoldoende beugeling aan fundering of onderzijde van de vloer kan de oorzaak zijn van verzakkingen tussen ophangpunten.

 • Als de ophanging aan fundering of onderzijde van de vloer onvoldoende is of hieraan zijn gebreken opgemerkt of de afstand tussen de ophangpunten is te groot waardoor verzakking van de riolering zal kunnen gaan ontstaan of al reeds aanwezig is. Dit zal weer problemen gaan opleveren met het functioneren van de riolering. De ophanging dient te worden verbeterd.
 • Als de riolering ‘los’ ligt op de bodem van de kruipruimte: dit is niet gebruikelijk! Wellicht kan de riolering op deze wijze toch nog goed functioneren, echter een wijziging of verandering in de bodemstructuur zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het afschot niet meer goed functioneert. Beter is om de riolering op afschot aan fundering of onderzijde van de vloer te monteren. Vanaf de doorvoeren door de vloer zal de riolering dan vervangen moeten worden.
 • Een riolering is op de grens van de woning aangesloten op de riolering buiten de woning. Als de riolering buiten de woning door de loop der jaren steeds dieper is gezakt, dan zal de aansluiting met de woning worden meegetrokken en staat onder hoge spanning of is reeds los van de buitenaansluiting. Een dergelijke binnen-/buitenaansluiting kan het beste worden voorzien van een zogenaamde schuifmof. Buiten de woning kan de riolering dan nog verder verzakken zonder dat dit in de kruipruimte van de woning direct problemen oplevert.
 • De riolering moet in zijn geheel worden vervangen als deze van asbest is, de riolering kan dan meestal niet gehandhaafd blijven. De kosten voor sanering kunnen enorm oplopen! Als eerste is een asbestinventarisatie noodzakelijk. Zonder een inventarisatie rapport kan geen prijs worden geraamd voor deze sanering. Bij verwijdering van het asbest in eigen beheer kan eventueel op kosten worden bespaard. De huidige riolering moet dus worden verwijderd (gesaneerd) en een nieuwe PVC riolering moet worden aangebracht.

Afvoeren

Van de afvoeren en/of water afvoersysteem in de woning moet uiteraard het afschot in orde zijn. Indien een doorzadeling (doorbuiging) aanwezig is kan water niet afvloeien en vervuiling blijft in het leidingwerk staan op de laagste punten. Hierdoor ontstaan verstoppingen en slecht functionerende afvoeren. Deze doorzadeling moet worden gecorrigeerd, zodat een normaal en goed werkend afschot ontstaat.

Ook als er een lekkage, breuk of gebrek opgemerkt is aan het water afvoersysteem dienen deze gebreken vanzelf per omgaande te worden hersteld. Reparatie is meestal eenvoudig mogelijk. In het ergste geval moet een deel van het water afvoersysteem worden vervangen en zelfs dat is nog eenvoudig te realiseren.

Het kan voorkomen dat een afvoer van water uit de woning wordt geloosd op de hemelwaterafvoer. Op zich kan dit prima functioneren maar dit is niet de bedoeling, een afvoer hoort te zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. Of afvoer van water uit de woning wordt geloosd in een put in de tuin, deze put is vaak weer aangesloten op de riolering. Op zich kan dit prima functioneren maar ook dit is niet de bedoeling, een afvoer hoort direct te zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. De huidige situatie kan enige stankoverlast veroorzaken in de nabijheid van de put, er is immers hier sprake van een ‘open riool’.

In oudere woningen is veelvuldig lood toegepast als materiaal voor water afvoersystemen. Als dit functioneert kan dit zo blijven, vervangen is niet noodzakelijk. Problemen kunnen gaan ontstaan als delen moeten worden vervangen of gerepareerd en/of pvc afvoeren hierop aangesloten moeten worden. Daar zijn geen echte goede oplossingen voor!