Verwarming, radiatoren en vloerverwarming 2021-01-06T07:10:38+01:00

Radiatoren en vloerverwarming

Radiatoren

 • Als er gebreken zijn en/of defecten aan radiatorkranen: losse onderdelen kunnen meestal nog wel worden aangeschaft, in het ergste geval moeten enkele kranen worden vervangen.
 • Indien de ophanging  van radiatoren niet optimaal is kan deze worden verbeterd. Een goede bevestiging aan de wand voorkomt dat er lekkages of andere gebreken aan koppelingen gaan ontstaan met mogelijk nare gevolgen.
 • Ook voor wat betreft de beugeling van het leidingwerk aan de wanden moge duidelijk zijn dat dit in orde moet zijn. Als bijvoorbeeld het leidingwerk niet goed is gemonteerd kan tijdens opwarmen en afkoelen het systeem hinderlijke geluiden afgeven. Tevens beweegt het leidingwerk en is er een risico dat koppelingen loskomen en lekkages ontstaan. Het herstellen en/of verbeteren van de bevestiging kan eenvoudig worden uitgevoerd.
 • Bij lekkages op koppelingen: de lekkages worden minder naar mate de druk in het CV-systeem afneemt. Indien de druk in het CV-systeem lager wordt, kunnen er storingen optreden. Bij combiketels wordt dan ook de productie van warm water gestopt. Kortom de lekkages, groot of klein, moeten worden hersteld. Een eerste herstelpoging zou kunnen zijn dat de koppelingen nog wat verder worden aangedraaid. Lukt dat niet dan kan het vervangen van koppelingen daar waar nodig worden toegepast.
 • Als er roestvorming aanwezig is op radiatoren: vooral daar waar roest aanwezig is op de koppelingen of in natte ruimtes verdient dit wat extra aandacht. Het is zaak dat indien mogelijk oorzaken worden weggenomen, roest wordt verwijderd en de materialen worden beschermd met een primer en afgewerkt met een lak.


Vloerverwarming

Vloerverwarming is een vorm van verwarming die in de vloer is ingebouwd. Indien goed aangebracht is de warmteafgifte overal in de ruimte gelijk en is er slechts minimaal sprake van temperatuurgelaagdheid in de ruimtelucht. Hierdoor ontstaat een zeer aangename temperatuur. Vanaf de verdeler zijn de groepen ingedeeld.

 • Het uitgangspunt is dat alle aangesloten groepen functioneren, indien niet dan zal dit door een verkoper aan u gemeld moeten worden of op enig moment openbaar komen.
 • Met name groepen met lang leidingwerk hebben nogal eens moeite om ‘rond’ te pompen. Het gebeurt regelmatig dat dan slechts een deel van de vloer wordt verwarmd.
 • Eventueel kan leidingwerk middels thermografie inzichtelijk worden gemaakt.
 • Vloerverarming in huis: 4 controlepunten

Als voor het systeem van de vloerverwarming oudere zwarte slangen worden gebruikt: deze worden tegenwoordig niet meer toegepast omdat in het verleden hiermee teveel problemen zijn ontstaan. Deze slangen hebben als nadeel dat deze teveel zuurstof doorlaten. Zuurstof arm water wil erg graag zuurstofmoleculen opnemen en trekt deze zuurstofmoleculen met enorme kracht (als een magneet) aan. Het opnemen van zuurstof door het water in de installatie geschiedt continue via allerlei wegen en in dit geval dus ook via de leidingen.  Deze zuurstofuitwisseling wordt zuurstofdiffusie genoemd. • Door deze zuurstofdiffusie kan een dermate hoeveelheid zuurstof in het systeem komen, zodanig dat er al na enige jaren lekkages of verstoppingen kunnen optreden door corrosie en het vrijkomen van rest-producten in het leidingwerk van de vloerverwarming, pomp en cv ketel.
 • Indien nog niet aanwezig is het toepassen van een hydraulische scheiding (warmtewisselaar) tussen de cv-installatie en de vloerverwarming aan te bevelen. De vervuiling door corrosie uit het leidingwerk komt dan tenminste niet in de ketel en blijft beperkt tot de vloerverwarmingsunit. Een andere preventieve maar ook noodzakelijke maatregel is het regelmatig reinigen en spoelen van uw vloerverwarming.
 • Niemand kan op basis van datgene wat visueel zichtbaar is bepalen of een systeem vervuild is, of leidingen e.d wel of niet goed zijn. Indien zekerheid hierover is gewenst moet een hierin gespecialiseerde installateur betrokken worden om u over deze materie, mogelijkheden, eventuele noodzakelijkheden of verbeteringen te informeren en adviseren.


Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak