Verwarming, radiatoren en vloerverwarming 2020-09-15T07:41:26+01:00

Radiatoren en vloerverwarming

Radiatoren

 • Er zijn gebreken en/of defecten aan radiatorkranen. Losse onderdelen kunnen meestal nog wel worden aangeschaft, in het ergste geval moeten enkele kranen worden vervangen.
 • Van één of meerdere radiatoren is de ophanging niet optimaal en kan worden verbeterd. Een goede bevestiging aan de wand voorkomt dat er lekkages of andere gebreken aan koppelingen gaan ontstaan met mogelijk nare gevolgen.
 • Er zijn gebreken of ontbrekende onderdelen voor wat betreft de beugeling van het leidingwerk naar de radiatoren aan de wanden. Doordat het leidingwerk niet goed is gemonteerd kan tijdens opwarmen en afkoelen het systeem hinderlijke geluiden afgeven. Tevens beweegt het leidingwerk en is er een risico dat koppelingen loskomen en lekkages ontstaan. Het herstellen en/of verbeteren van de bevestiging kan eenvoudig worden uitgevoerd.
 • Op enkele koppelingen is een lekkage. De lekkages worden minder naar mate de druk in het CV-systeem afneemt. Indien de druk in het CV-systeem lager wordt, kunnen er storingen optreden. Bij combiketels wordt dan ook de productie van warm water gestopt. Kortom de lekkages, groot of klein, moeten worden hersteld. Een eerste herstelpoging zou kunnen zijn dat de koppelingen nog wat verder worden aangedraaid. Lukt dat niet dan kan het vervangen van koppelingen daar waar nodig worden toegepast.
 • Er is roestvorming aanwezig op radiatoren, vooral daar waar roest aanwezig is op de koppelingen of in natte ruimtes verdient dit wat extra aandacht. Het is zaak dat indien mogelijk oorzaken worden weggenomen, roest wordt verwijderd en de materialen worden beschermd met een primer en afgewerkt met een lak.

Vloerverwarming

Vloerverwarming is een vorm van verwarming die in de vloer is ingebouwd. Indien goed aangebracht is de warmteafgifte overal in de ruimte gelijk en is er slechts minimaal sprake van temperatuurgelaagdheid in de ruimtelucht. Hierdoor ontstaat een zeer aangename temperatuur.

Vanaf de verdeler zijn de groepen ingedeeld. Aan de verdeler en/of pomp zijn wel of geen defecten en/of gebreken opgemerkt. Het geheel is goed onderhouden en het lijkt erop dat dit prima kan functioneren.

 • Het uitgangspunt is dat alle aangesloten groepen functioneren, indien niet dan zal dit zijn gemeld of op enig moment openbaar komen.
 • Met name groepen met lang leidingwerk hebben nogal eens moeite om ‘rond’ te pompen. Het gebeurt regelmatig dat dan slechts een deel van de vloer wordt verwarmd.
 • Het is niet mogelijk om binnen de scope van deze inspectie het leidingwerk te controleren.
 • Eventueel kan het leidingwerk middels thermografie inzichtelijk worden gemaakt.

Voor het systeem van de vloerverwarming worden oudere zwarte slangen gebruikt, deze worden tegenwoordig niet meer toegepast omdat in het verleden hiermee teveel problemen zijn ontstaan. Deze slangen hebben als nadeel dat deze teveel zuurstof doorlaten. Zuurstof arm water wil erg graag zuurstofmoleculen opnemen en trekt deze zuurstofmoleculen met enorme kracht (als een magneet) aan. Het opnemen van zuurstof door het water in de installatie geschiedt continue via allerlei wegen en in dit geval dus ook via de leidingen.  Deze zuurstofuitwisseling wordt zuurstofdiffusie genoemd.

 • In dit geval kan door deze zuurstofdiffusie een dermate hoeveelheid zuurstof in het systeem komen, dat er al na enige jaren lekkages of verstoppingen kunnen optreden door corrosie en vrijkomen van rest-producten in het leidingwerk van de vloerverwarming, pomp en cv ketel.
 • Indien nog niet aanwezig is het toepassen van een hydraulische scheiding (warmtewisselaar) tussen de cv-installatie en de vloerverwarming aan te bevelen. De vervuiling door corrosie uit het leidingwerk komt dan tenminste niet in de ketel en blijft beperkt tot de vloerverwarmingsunit. Een andere preventieve maar ook noodzakelijke maatregel is het regelmatig reinigen en spoelen van uw vloerverwarming.
 • Tijdens een bouwkundige kan de inspecteur niet bepalen of een systeem vervuild is, of leidingen e.d wel of niet goed zijn. Indien zekerheid hierover is gewenst moet een hierin gespecialiseerde installateur betrokken worden om u over deze materie, mogelijkheden, eventuele noodzakelijkheden of verbeteringen te informeren en adviseren.

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by