Pannendak 2020-09-16T18:20:35+01:00

Pannendak

Op het hoofddak van de woning is een pannendak aanwezig. Een dakpan is een dakbedekking van gebakken klei of gevormde beton die geschikt is om op een hellend dak te worden toegepast. Ook kunnen dakpannen verticaal worden verwerkt, hiertoe vormt de verankering een essentieel onderdeel. Op het houten dak wordt vaak een latwerk gemaakt van panlatten op de maat van de pannen, waar de pannen met een nok op rusten. De pannen vormen een aaneengesloten geheel. Doordat ze elkaar overlappen en veelal zijn voorzien van kop- en zijsluitingen wordt een waterdicht en windvast geheel gevormd.

 • Jaarlijks onderhoud: Algen en mossen vinden het heerlijk om zich te nestelen op (oudere) pannendaken, zeker als er ook bladeren op liggen van bomen in de buurt van uw dak.
 • Door jaarlijks 15 minuten op uw dak door te brengen om dit alles te verwijderen zorgt u ervoor dat uw dak zo lang mogelijk in goede conditie blijft.
 • De levensduur van een betonnen dakpan is gemiddeld 30 jaar.
 • De levensduur van een keramische pan is gemiddeld 50 jaar.
 • De levensduur van een pan kan in gunstige omstandigheden wel oplopen tot 100 jaar, dit hangt mede af van het onderhoud.

De pannen op het dak verkeren in een technisch goede conditie. Deze zijn bekeken waarbij vooral gelet is of de kwaliteit van de pan niet al te zeer is aangetast. In dit geval wordt de kwaliteit als goed beoordeeld, het einde van de levensduur van de dakpan is nog lang niet aan de orde of in zicht.

De pannen op het dak verkeren in een technisch matige tot goede conditie. Deze zijn bekeken waarbij vooral gelet is of de kwaliteit van de pan niet al te zeer is aangetast. In dit geval wordt de kwaliteit als matig tot goed beoordeeld, het einde van de levensduur van de dakpan is echter niet aan de orde of in zicht.

De pannen op het dak verkeren in een slechte conditie. Deze zijn bekeken waarbij vooral gelet is of de kwaliteit van de pan niet al te zeer is aangetast. In dit geval wordt de kwaliteit als slecht beoordeeld, de technische levensduur van de pan is voorbij. Geadviseerd wordt om op termijn in elk geval ? m2 dakpan te vervangen.

De pannen op het dak verkeren in een technisch matige tot slechte conditie. Deze zijn bekeken waarbij vooral gelet is of de kwaliteit van de pan niet al te zeer is aangetast. In dit geval wordt de kwaliteit als matig tot slecht beoordeeld, het einde van de levensduur van de dakpan nadert. Geadviseerd wordt om op termijn in elk geval ? m2 dakpan te vervangen.

 • Het beste resultaat zal op enig moment worden bereikt door alle dakpannen te vervangen.
 • Ook kan gekozen worden om een aantal jaren achter elkaar alleen de echte slechte pannen te vervangen.
 • De gemiddelde levensduur van een betonnen dakpan is gemiddeld 30 jaar en voor een keramische 50 jaar.

Overige gebreken en aandachtspunten pannendak

Op het dak is vervuiling en mos aanwezig, vooral ook de aansluiting tussen de pannen is hiervoor gevoelig. Dit is eenvoudig te verwijderen. Indien de pannen nog van goede kwaliteit zijn kan een hogedrukreiniger worden gebruikt, een tuinslang met borstel is ook prima.

 • Om te voorkomen dat het mos snel terugkomt adviseren wij het dak met (verdunde) chloor na te spoelen.
 • Ook zijn in elke bouwmarkt diverse middelen beschikbaar om mos te verwijderen of preventief te voorkomen.

Het dak is voorzien van betonpannen, deze zijn geperst uit betonspecie en daarna verhard. Vanwege de eigenschappen worden deze ook wel de sneldekpan genoemd. Vanuit de fabriek is de pan voorzien geweest van een beschermlaag, deze moet de pan beschermen tegen UV-Straling, vocht, vervuiling e.d, tevens geeft deze beschermlaag de pan een bepaalde uitstraling. In dit geval is de beschermlaag aan het verschralen of volledig verdwenen. De pan gaat nu vocht vast houden, is hiermee erg gevoelig voor mosvorming en bij bevriezing van vocht zullen de pannen snel breken. Indien de pan het einde van zijn cyclus nadert zal breuk ook spontaan ontstaan door materiaalspanning en veroudering.

 • De betonpannen hebben in theorie een beperkte levensduur, dit hangt samen met het onderhoud, de locatie van het dak en de vochtbelasting.
 • Periodiek reinigen van het pannendak door een gespecialiseerd bedrijf wordt aanbevolen.
 • Gebruik liever geen hoge drukspuit, de toplaag kan hierdoor beschadigen.
 • Als preventieve maatregel kan het pannendak op enig moment worden gecoat. De pannen worden dan eerst grondig gereinigd en vervolgens gecoat met een speciale verf. Na het coaten ziet het dak er weer als nieuw uit en is het minstens tien jaar beschermd tegen aangroei van mossen en algen. Op termijn moet u rekening houden met terugkerende onderhoudskosten aan het pannendak.
 • Een aantal pannen dienen te worden herschikt, deze kunnen prima worden hergebruikt maar zijn wat verzakt of niet correct terug geplaatst na het betreden van het dak in het verleden.

Als uw keramische dakpannen afschilferen of het glazuur eraf schilfert, is de kwaliteit ondermaats. Het is erg moeilijk om in te schatten op welk moment welke pannen vervangen moeten worden. Dit dak is nu een punt van zorg en aandacht en moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd. Als het afschilferen van de pannen te veel wordt zal het pannendak of een aantal pannen op enig moment vervangen moeten worden. Hou er dus rekening mee dat dit in de toekomst nog kosten met zich mee zal brengen.

 • In dit geval is het risico hoger op gebarsten pannen in de winter, dit kan ook duiden op onvoldoende ventilatie onder de pannen.
 • Als een rijtje pannen is uitgezakt, komt dit waarschijnlijk door een gebroken panlat. Die is te vervangen. Controleer gelijk de toestand van een aantal andere panlatten.
 • Een aantal pannen dienen te worden herschikt, deze kunnen prima worden hergebruikt maar zijn wat verzakt of niet correct terug geplaatst na het betreden van het dak in het verleden

Nokpannen

 • Er zijn geen gebreken aan de nokpannen, deze zijn gecontroleerd op breuk, uitlijning, lekkagerisico en aansluiting met het pannendak. Dit alles verkeert in een een goede conditie.
 • Er zijn gebreken aan de nokpannen, deze zijn gecontroleerd op breuk, uitlijning, lekkagerisico en aansluiting met het pannendak. Reparatie wordt geadviseerd om lekkage of risico’s op lekkage te voorkomen.
 • Er zijn gebreken aan de nokpannen, deze zijn gecontroleerd op breuk, uitlijning, lekkagerisico en aansluiting met het pannendak. Reparatie is eigenlijk niet meer mogelijk, beter is om ongeveer ? nokpannen te vervangen.
 • Aan de aansluiting tussen dakpannen en nokvorsten moet herstel worden uitgevoerd. De huidige aansluiting is onvoldoende en/of er zijn gebreken. In dit geval moet ? m1 herstel worden uitgevoerd. Wij adviseren hier een flexim dakmortel te gebruiken. Flexim dakmortel gebruikt men onder andere voor reparatie en renovatie. Dit is de perfecte, stormvaste eindafwerking van uw dak. Deze dakmortel is in het bijzonder geschikt om oude, verweerde en gescheurde cementvorsten te repareren.

Houtconstructie onder de pannen

 • Er zijn geen bijzonderheden te verwachten voor wat betreft de (hout)constructie onder de pannen.
 • Er zijn gebreken opgemerkt aan de panlatten, hier en daar zullen stukken vervangen moeten worden en/of de bevestiging ervan zal moeten worden verbeterd.
  • Een panlat is een horizontale lat om de dakpannen te dragen. De latten zijn ca. 22×32 mm en op tengels vastgezet aan het dakbeschot (de tengels lopen verticaal).
  • Afgezakte pannen worden meestal veroorzaakt door gebreken aan de panlatten.
 • In het dakbeschot en de panlatten is een houtworm aangetroffen. Houtworm is een slopend proces, het hout wordt slechter en slechter! De houtworm dient dan ook bestreden te worden! We gaan er in dit geval van uit dat dit plaatselijk aanwezig is en bestreden kan worden. Indien alsnog blijkt dat de hele kapconstructie of heel het dakbeschot behandeld moet worden kunnen de kosten fors oplopen.
  • Het verwijderen van de houtworm kunt u zelf doen of laten doen. Tegenwoordig zijn er complete pakketten te koop waarmee u houtworm kan bestrijden in het dak of andere houten delen van de woning. Daarbij krijgt u het chemische middel om de houtworm te doden, handschoenen, een spuitbus en pluggen om het middel diep in het hout aan te kunnen brengen.
 • In het dakbeschot is houtrot aangetroffen, dit kan zijn veroorzaakt door een lekkage. Wij gaan ervan uit dat dit erg lokaal is en niet is uitgebreid. Geadviseerd wordt om enkele onderdelen te vervangen of het houtrot op één of andere wijze te herstellen.
 • Onder de pannen is een ernstige vervuiling aanwezig, hierdoor kan de ruimte tussen de pannen en het dakbeschot onvoldoende ventileren. Het risico op houtrot door vocht is aanwezig, ook voor andere houtaantasters (houtworm) zijn deze vervuilde omstandigheden ideaal. De vervuiling moet dan ook worden verwijderd zodat de situatie onder de pannen verbeterd.

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by